id: zzmc5v

Remont spalonego mieszkania na ul.Kosmicznej w Legnicy_Renovation of a burnt flat on Kosmiczna Street in Legnica

Remont spalonego mieszkania na ul.Kosmicznej w Legnicy_Renovation of a burnt flat on Kosmiczna Street in Legnica

Nasi użytkownicy założyli 1 166 446 zrzutek i zebrali 1 213 001 556 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować w imieniu rodziców i naszym za wsparcie, jakie nam od poczatku tej tragedii okazujecie.

To niesamowite wsparcie bardzo pomaga przejsc przez to trudne doswiadczenie i staje sie łatwiejsze do udzwignięcia.

Wasza hojność i dobre serca dodają otuchy i wiary, ze będzie dobrze, ze odbudujemy nasz dom.

Gorąco Wszystkim Wspierajacym dziekujemy- Dziekujemy ze jestescie z nami!


************************************************************************************************************************************************


Zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Spłonęło mieszkanie moich rodziców. Ja nazywam się Marta Blatkiewicz, a z pomocą Pauliny Mara założyłam tę zbiórkę, by środki potrzebne na remont w jakiś sposób zgromadzić. Tylko dzięki Waszym dobrym sercom będziemy mogli to osiągnąć :( Cały dobytek moich rodziców spłonął w ciągu zaledwie kilku chwil.

Moja siostra opublikowała już list którego treść wklejam też tutaj:

"„Pewnie słyszeliście o pożarze, który wybuchł w piątek w nocy 9/10 przy ul. Kosmicznej w Legnicy. Tragiczny wypadek, który przeważnie ogląda się w telewizji i dotyczy kogoś innego. Tym razem stało się to moim rodzicom, którzy mieszkali tam prawie całe swoje życie. Rodzinna tragedia, w którą sama ciągle nie mogę uwierzyć, całe mieszkanie spalone, płomienie z jednego pokoju rozprzestrzeniły się tak szybko na inne pomieszczenia, że prawie wszystko spłonęło lub jest tak zniszczone przez ogień, że skutki tego są nieodwracalne. Mama została zabrana do szpitala i nadal tam przebywa z powodu problemów sercowych.

Cztery wozy strażackie dzielnie walczyły z ogniem lecz pomimo tego, stan w jakim znajduje się mieszkanie jest tragiczne i nie nadaje się do zamieszkania, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Moi rodzice w wieku lat 70 zostali bezdomni i pozbawieni wszystkiego, ogień pochłonął cały ich dobytek.

Piszę z prośbą o jakąkolwiek pomoc w tej trudnej dla nich sytuacji nie są w stanie sami odbudować mieszkania, potrzebujemy ludzi dobrej woli, którzy nam w tym pomogą. Wiem, że w danym momencie jest parę osób, które zaoferowały się pomoc rodzicom charytatywnie i pracują przy zgliszczach, potrzebujemy więcej ludzi do pracy, którzy wiedzą jak się tym zająć, potrzebujemy masek profesjonalnych ,tlenowych aby tam pracować, bo nie można bezpiecznie wdychać toksycznego jeszcze powietrza. Potrzebna jest wielka akcja ludzi dobrej woli którzy chcą pomóc w jakiejkolwiek dziedzinie budowlanej, elektrycznej, gazowej itd. Każda pomoc będzie niesamowicie doceniona.

Czekamy na pozytywny odzew, cała siła w mediach i ludziach dobrej woli, którzy chcą wziąć udział w akcji”.

Z uszanowaniem

Agnieszka Nganga"

Oprócz wspomnianych przez Agnieszkę rzeczy będziemy potrzebować też pieniędzy na remont. Musimy mieszkanie wyczyścić, wstawić okna i pomalutku odbudować od zera.


Nigdy nie myślałam, że będę musiała prosić o pomoc, ale życie napisało nam inny scenariusz. Proszę pomóżcie moim rodzicom.


Z wdzęcznością


MartaI am asking for your help. My parents' flat burned down. My name is Marta Blatkiewicz, and with the help of Paulina Mara I've started this collection in order to somehow raise the funds needed for the renovation. Only thanks to your good hearts we will be able to achieve this. All my parents' belongings burned down in just a few moments. My sister has already published a letter, which I am pasting here:

 

""You have probably heard about the fire that broke out on Friday night 9/10 at Kosmic Street in Legnica. A tragic accident which you usually see on TV and which affects someone else. This time, it happened to my parents, who had lived there almost all their lives. A family tragedy which I still can't believe, the whole flat was burnt down, the flames from one room spread so quickly to other rooms that almost everything was burnt down or is so damaged by fire that the effects are irreversible. Mum was taken to hospital and is still there because of heart problems.

 

Four fire engines fought bravely against the fire, but despite this, the state of the flat is tragic and uninhabitable, at least not in the short term. My parents, in their 70s, were left homeless and stripped of everything, the fire having consumed all their possessions.

 

I am writing to ask for any help in this difficult situation for them as they are unable to rebuild the flat themselves. We need people of goodwill to help us with this. I know that at the moment there are a couple of people who have offered to help the parents charitably and are working on the rubble, we need more people to work who know how to do this, we need professional, oxygen masks to work there as it is not safe to breathe in the still toxic air. We need a big action of people of good will who want to help in any field of construction, electricity, gas, etc. Any help will be greatly appreciated.

 

We are waiting for a positive response, all the power in the media and people of good will who want to take part in the action".

 

Respectfully yours

 

Agnieszka Nganga"

 

Apart from the things Agnieszka mentioned, we will also need money for renovations. We need to clean the flat, put in windows and rebuild it little by little from scratch.

 

I never thought I would have to ask for help, but life has written us a different scenario. Please help my parents.

 

With gratitude

 

Marta

 Zdjęcie: Pożar na ul. Kosmicznej w Legnicy. Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy i portal TULegnicaTa zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 162

preloader

Komentarze 6

 
2500 znaków