id: zztv36

Świętych obcowanie. Nieznane przekazy Stefanii Fulli Horak -stwórz z nami film dokumentalny

Świętych obcowanie. Nieznane przekazy Stefanii Fulli Horak -stwórz z nami film dokumentalny

Nasi użytkownicy założyli 1 146 342 zrzutki i zebrali 1 194 187 999 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

FILM O WIELKIEJ POLSKIEJ MISTYCZCE, STEFANII FULLI HORAK

„Dla Twojej chwały, Królu Umiłowany – w imię mojej bezgranicznej ku Tobie miłości – a na wyraźny rozkaz Świętej Pani – zdobywam się oto na odsłonięcie moich najwłaśniejszych tajemnic i spraw. A ponieważ wiem, że łaski, które mi od Ciebie przyniosła Ukochana moja Święta nie dla mnie jednej były przeznaczone, ale dla wszystkich, którzy tęskniąc, nie mogą Cię znaleźć – o Jezu! – proszę Cię najpokorniej – spraw, aby książka ta – wielkim przezwyciężeniem ludzkiego serca okupiona – rozpaliła w duszach chłodnych i wątpiących, płomień prawdziwej Miłości!”.


Zrealizowaliśmy już film pt.:"Siła modlitwy"

opowiadający historię Andrzeja Duffeka o wypadku, pobycie w zaświatach,

powrocie do życia i wielkiej mocy modlitwy.

 Poruszające świadectwo uzdrowienia za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.


Teraz chcemy zaprosić Cię do współtworzenia nowego dzieła. 

DZIĘKI TWOJEMU WSPARCIU STWORZYMY FILM, KTÓRY BĘDZIE PRZESŁANIEM

 NIE TYLKO FULLI HORAK, ALE WIELU ŚWIĘTYCH,

KTÓRZY CHCĄ NAM PRZEKAZAĆ PRAWDĘ.
Fulla Horak była lwowianką, urodzoną w Tarnopolu w roku 1909. Studiowała filozofię, ale ostatecznie skończyła lwowskie konserwatorium i pracowała jako nauczycielka muzyki. Umysł miała bardzo dociekliwy i niezwykle bystry.

W młodości porzuciła wyniesioną z domu wiarę, ale nie Boga, którego pragnęła całym swoim jestestwem. W wielkiej udręce długie lata poszukiwała prawdy, modląc się: „Boże! Jeśli jesteś – daj mi światło!”. I światło przyszło, choć nie od razu.

W czasie wojny byłą łączniczką Armii Krajowej. Ołtarzyk w jej domu stał się tabernakulum. Przechowywaną tam Komunię świętą Fulla przemycała więźniom. Jej mieszkanie przy ulicy Kopernika we Lwowie stało się miejscem nadziei dla wielu ludzi, którzy pielgrzymowali do Stefanii po radę, pociechę i modlitwę, której nigdy nie odmawiała. W prowadzonym przez nią dzienniku pt. „Niewidzialni” (pisanym w latach 1938-1953), znajdujemy bardzo cenny opis lat wojennych we Lwowie – wkroczenie Niemców w 1939 r., a następnie wkroczenie Armii Czerwonej, opis zbrodni dokonanych przez wycofujących się Rosjan ze Lwowa w 1941 roku – masowe mordy więźniów, aresztowanie przez NKWD w 1944 roku oraz wstrząsającą rzeczywistość życia w sowieckich łagrach, w których Stefania Horak była więziona przez 10 lat, aż do 1953 roku. Znosiła tam wszelkie cierpienia z pokorą i godnością, starając się być zawsze przygotowaną na śmierć.

Po szczęśliwym powrocie do Polski, wraz z siostrą Zofią zamieszkała w Zakopanem, gdzie nadal licznie odwiedzały ją osoby konsekrowane i świeckie, z całej Polski. Jej gościem był m.in. biskup Adam Kozłowiecki, który także przeżył piekło sowieckich łagrów. Stefania dla wszystkich miała zawsze otwarte serce. Po życiu pełnym ofiary cierpienia i posługi, Stefania (Fulla) Horak zmarła w Zakopanem 9 marca 1993 roku.

W sierpniu 1935 roku Fulla po raz pierwszy doświadczyła obecności kogoś z zaświatów. Wtedy jeszcze nie wiedziała kogo. Dowiedziała się wkrótce, że była to św. Magdalena Zofia Barat, zmarła 70 lat wcześniej (1865) założycielka Zgromadzenia Sióstr Sacre Coeur. Do mieszkanka Fulli przy ul. Kopernika we Lwowie przychodzili też inni mieszkańcy Nieba: Kardynał Mercier, Jan Bosko, Teresa od Dzieciątka Jezus, January i Sylwester, Andrzej Bobola, Jan Vianney, Katarzyna Emmerich, Pierre Giorgio Frassati, Joanna d’Arc. Przychodzili do niej bardzo realistycznie – Fulla mogła na przykład dotykać szorstkiego habitu św. Magdaleny Zofii. Pod dyktando św. Magdaleny w mistyczny sposób zapisywała kolejne bruliony. Słowa te dotyczyły jednak samej Fulli. Dopiero potem przyszły objawienia mistyczne, zawierające pouczenia świętych, ich orędzia, a także opisy doświadczonych przez Fullę rzeczywistości nieba, czyśćca i piekła.

o0e1d9225787335e.pngDlaczego chcemy zrealizować film:

Produkcja tego filmu nie będzie łatwa. Chcemy zrealizować film, który pokaże doświadczenie objawień mistycznych Fulli Horak, tej która miała łaskę od Boga i dzięki wizytom świętych wiedziała więcej. Chcemy aby wielu z nas po obejrzeniu filmu, który powstanie mógł mieć większą świadomość nieba, piekła i czyśćca, czyli jednych z najbardziej nieodgadnionych zagadnień nurtujących ludzkość.


Głównym narratorem filmu będzie ks. dr Tomasz Horak – bratanek Stefanii i spadkobierca jej spuścizny. Zdjęcia filmowe realizowane będą w Polsce (Zakopane, Kraków), a także za granicą (we Lwowie, Monachium, gdzie zostały wydane książki Stefanii Horak w języku niemieckim, oraz w Paryżu w Bazylice Sacre Coeur, miejscu związanym ze św. Magdaleną Zofią Barat, główną duchową „przewodniczką” Stefanii Horak). Na temat wartości objawień Stefani Fulli Horak wypowiedzą się także teologowie.

Z filmu widz będzie mógł zarówno wynieść wiedzę na temat życia Stefanii Horak, jak i zapoznać się z wybranymi fragmentami jej przekazów na temat czyśćca, nieba i piekła. W swoim zamierzeniu film będzie stanowił zarazem cenny dokument historyczny, jak i przede wszystkim, ważny element umacniający wiarę katolików.


Zapraszamy do wsparcia naszej akcji. Dzięki waszemu wsparciu,

mamy szanse zrealizować cel i wyprodukować film. 

t4ed627566bbf4ad.pngNa co zbieramy:

 • rekwizyty, scenografię,
 • grafikę, animację,
 • wynajem obiektów zdjęciowych,
 • montaż i udźwiękowienie film,
 • niezbędne noclegi podczas zdjęć wyjazdowych,
 • transport,
 • gaże dla wykonawców,
 • wynagrodzenie ekipy filmowej: operatora obrazu, operatorów kamer, oświetleniowca, dźwiękowca, kierownika planu, etc.,

Reżyser:

Jarosław Mańka – historyk z wykształcenia (Uniwersytet Jagielloński), z zamiłowania reżyser, scenarzysta, dziennikarz, producent filmowy, autor kilku książek.

Jeden z ostatnich filmów „Fatima. Orędzie wciąż aktualne” zdobył dwie nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Religijnych „Niepokalanów” 2017 i wyświetlany był także w USA, Słowacji, Chorwacji, na Litwie i w Kanadzie. Ostatni zrealizowany film dokumentalny „Rewolucja totalnej wolności” opowiada o historii Rewolucji 1968 roku w Europie Zachodniej i USA. J. Mańka jako reżyser realizował także kilka kampanii społecznych (m.in. kampanię antyaborcyjną „Wybieraj życie”) oraz kilka dużych imprez plenerowych (m.in. koncert „Harnasi” na Wawelu, koncert w Teatrze Wielkim w Warszawie „Myśląc Ojczyzna” – jako reżyser wizualizacji). Film J. Mańki „Siła modlitwy” to historia Andrzeja Duffeka, gdańskiego opozycjonisty, traktujący o jego wypadku, pobycie w zaświatach, powrocie do życia i wielkiej mocy modlitwy. To poruszające świadectwo uzdrowienia za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej. Film został nagrodzony III Nagrodą na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Programów Chrześcijańskich „Niepokalanów” 2016. Otrzymał również Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017 w kategorii Multimedia.

Skarga” – film prezentuje postać ks. Piotra Skargi, wybitnego kaznodziei, księdza wiernego swoim ideałom i zasadzie Magis („więcej”) – więcej dla Boga i dla Ojczyzny; księdza, dla którego ojczyznę stanowili wszyscy obywatele Rzeczpospolitej: i biedni, i bogaci, gdyż dla niego wszyscy byli równie ważni i istotni.


ZACHĘCAMY DO WSPARCIA ZBIÓRKI RÓWNIEŻ PRZEZ OBEJRZENIE FILMU

"Siła modlitwy" na portalu katoflix.pl

https://katoflix.com/film/sila-modlitwy


Cały dochód ze sprzedaży filmu "Siła modlitwy", przeznaczony jest na wsparcie zbiórki filmu

"Świętych obcowanie. Nieznane objawienia Stefanii Fulli Horak". 


Ambasadorami zbiórki są:


ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski


Ks. Sławomir Kostrzewa


ks. Jarosław Wąsowicz


 ks. Dominik Chmielewski o książkach Stefanii Horak


Dziękujemy za wsparcie:

Za wpłatę:

 • 100 zł lub więcej – oferujemy umieszczenie nazwiska Wspierającego na końcu filmu
 • 300 zł lub więcej – oferujemy umieszczenie nazwiska Darczyńcy na końcu filmu oraz film „Świętych obcowanie. Nieznane przekazy Stefanii Fulli Horak” w wersji DVD – 2 szt.
 • 500 zł lub więcej – oferujemy umieszczenie nazwiska Darczyńcy na końcu filmu oraz film „Świętych obcowanie. Nieznane przekazy Stefanii Fulli Horak” w wersji DVD – 5 szt.
 • 1 000 zł lub więcej – oferujemy umieszczenie nazwiska Darczyńcy na końcu filmu oraz film „Świętych obcowanie. Nieznane przekazy Stefanii Fulli Horak” w wersji DVD – 10 szt.
 • 1 500 zł lub więcej – oferujemy tytuł: Patron filmu, nazwisko Darczyńcy na końcu filmu oraz film „Świętych obcowanie. Nieznane przekazy Stefanii Fulli Horak .” w wersji DVD – 15 szt., a dodatkowo: certyfikat Patrona Filmu z imienną dedykacją producenta
 • 3 000 zł lub więcej – oferujemy tytuł: Partner filmu (logotyp/nazwisko Darczyńcy na końcu filmu), logo w materiałach promocyjnych filmu, film „Świętych obcowanie. Nieznane przekazy Stefanii Fulli Horak” w wersji DVD – 15 szt., a także certyfikat Partnera Filmu z imienną dedykacją producenta.
 • 5 000 zł lub więcej – oferujemy zaszczytny tytuł: Mecenas filmu – (logotyp/nazwisko Darczyńcy na końcu filmu, cała plansza), logo w materiałach promocyjnych filmu, film „Świętych obcowanie. Nieznane przekazy Stefanii Fulli Horak” w wersji DVD – 20 szt., a także certyfikat Mecenasa Filmu.

CZYŚCIEC

Podstawą rozrachunku po „tamtej stronie” nie będzie to

tylko, co człowiek zrobił złego lub dobrego, ale i to także, czy

spełnił wszystko dobre, które mógł spełnić za życia.

Wszystko więc, co brakować będzie do maksimum Bożych

wymagań – wedle uposażeń duszy – i wszystko co przekraczać

będzie maksimum Bożej wyrozumiałości – wedle

ułomności ciała – musi dusza w Czyśćcu odrobić lub nadrobić

męką.

NIEBO

Bardzo wiele dusz, wyszedłszy z Kręgu Obojętności, pozostanie

w Kręgu Poznania – na zawsze.

Ich rozumienie nie zniosłoby więcej. Ich pojemność więcej

by nie pomieściła. Są całe wypełnione szczęściem i dlatego

nie mogą już niczego pragnąć. Po prostu nie wiedzą, że

może istnieć szczęśliwość większa nad tę, którą przeżywają,

a rozumieją równocześnie, że nagroda, którą im Miłość i Mądrość

Boża przeznaczyła, jest największa – na jaką nie zasłużyły

nawet!

Dusze – którym stawiając większe wymagania i dając dlatego

większe uposażenia, przeznaczył Bóg jednocześnie wyższe

miejsce w Niebie – o ile wymagań tych nie zawiodły lub

gdy nie wypełniwszy wszystkiego za życia, przez cierpienie

doszły potem w Czyśćcu do poziomu zgodnego z planem

Bożym – te dusze – po krótszym lub dłuższym postoju w Kręgu

Poznania, przechodzą w Krąg następny, czyli Pierwszy

Krąg Jasności. A potem powtarza się już to samo. Albo zostaną

już tu, gdzie są, na wieczność całą, albo iść będą wyżej

i wyżej, by zatrzymać się w tym Kręgu Nieba, w którym absolutna

pełnia doznawanego szczęścia odpowiadać będzie najwyższej

ich pojemności duchowej (…)

PIEKŁO

Tak samo, jak Niebo i Czyściec – Piekło dzieli się na najrozmaitsze

nieprzeliczone kręgi.

Im niższy Krąg, tem męka w nim straszniejsza i cięższa...

Potępiona dusza wie o całej wielkości, mocy i piękności

Boga i ma równocześnie świadomość, że Go nigdy nie będzie

oglądać.

Wie, że cierpienie jej jest wieczne i że nic męki tej nie

ukoi i nie złagodzi.

Pali ją niegasnący ogień pragnienia i tęsknoty za szczęściem,

które nigdy nie będzie jej udziałem. Ogień ten pożera

i trawi potępioną duszę – ale jej nigdy nie strawi i nie zniszczy.

Jakieś straszliwe, nieubłagane Nigdy czai się ze wszystkich

stron.

Potępiona dusza ma pełne zrozumienie własnowolnie

poniesionej straty i pełne zrozumienie sprawiedliwości kary,

która ją spotkała.

Nie może kochać Boga, choć wie o Jego mocy i doskonałości.

Nie może czuć ani skruchy, ani żalu. Uczucia te sprawiałyby

jej ulgę, stwarzałyby wrażenie, że czemś przecież spłaca

Bogu dług zaciągnięty wobec Jego Miłości.

Jedynie uczucia negatywne są jej dostępne. Rozpacz, ból,

bezsilność, opuszczenie – a przede wszystkiem nieustanna,

męcząca, nieznająca granic nienawiść do siebie i wszystkiego!

Kto świadomie za życia odrzucił Boga, ten zostanie po

śmierci przez Niego odrzucony! Dusza jego pójdzie w „ciemności

zewnętrzne”, gdzie będzie „płacz i zgrzytanie zębów”.

Stamtąd nie ma już wybawienia ni powrotu.

Męka, o której żadne słowa nie mogą dać pojęcia, przytomna,

świadoma, beznadziejna, nienawistna i wieczna męka

– oto stan, z którego żadna potępiona dusza nigdy się już nie

wydobędzie.

I to jest Piekło!

Święta Pani. Objawienia i wizje mistyczne

https://www.religijna.pl/swieta-pani-objawienia-i-wizje-mistyczne-fulla-horak

Niewidzialni. Osobiste świadectwo 1938-1956

https://www.religijna.pl/niewidzialni-osobiste-swiadectwo-1938-1956-fulla-horak

h3df15e3e0ddb64e.jpeg qa4e357ea66b694b.jpegj3bda9bf80f8a914.jpeg c25b888f54766b5f.jpeg

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 10

 
Dane ukryte
1 000 zł
AG
Arkadiusz Gosz
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
MP
Małgorzata
20 zł
AB
Agnieszka Bolduan
20 zł
 
Dane ukryte
5 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
1 zł
Zwrócona
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!