id: 8s38zh

Poszukiwania genealogiczne prowadzone w ukraińskich archiwach i digitalizacja ksiąg metrykalnych znajdujących się w ukraińskich archiwach.

Poszukiwania genealogiczne prowadzone w ukraińskich archiwach i digitalizacja ksiąg metrykalnych znajdujących się w ukraińskich archiwach.

499 dni do końca
279 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności6

 • Księgi sądowe z czasów I Rzeczpospolitej w CDIAK w Kijowie

  Ziemskie i Grodzkie Kijowskie i Żytomierskie, a także Owruckie, Kamienieckie, Bracławskie, Winnickie, Czernichowskie i Latyczowskie oraz Księgi Kontraktowe Dubieńskie.


  W najbliższych dniach startuję z nowym projektem digitalizacyjnym w CDIAK w Kijowie. Zamierzam zeskanowac około 300 000 kart ksiag sądowych jakie znajdują Archiwum CDIAK w Kijowie. W zależności od tego czy znajda się chętni wesprzeć mój projekt, moje działania czas realizacji oceniam na 2-3 lata. o ile sytuacja na Ukrainie pozwoli oraz jeśli pozwoli mi na to zdrowie (zmagam się ze złośliwym nowotworem, jestem miesiąc po operacji usunięcia sporego guza i wyjazdy do Kijowa odbywałyby się w przerwach miedzy sesjami chemioterapi).


  Dla tego też zwracam się do Państwa z pytaniem i prośbą. Czy zechcą Państwo wesprzeć ten projekt? Jeśli tak to zapraszam do dokonywania darowizn na mojej zrzutce https://zrzutka.pl/8s38zh


  Zasady udostępniania zdigitalizowanego materiału będa podobne (chociaż nie do końca - pracuję nad tym) jak przy digitalizacji "Archiwum Kaczanowskiego" (o szczegółach będę informował - bo projekt ten jest dużo większy (x6) pod względem materiału i czasu a także finansów, i całkiem inny pod względem skanowanego materiału.


  A czym są ksiegi sądowe z CDIAK, kilka zdań autorstwa Pana Olega Rosowieckiego:

  "przede wszystkim z powodu tych właśnie ksiąg Archiwum Centralne w Kijowie w 1852 r. w ogóle powstało. To te księgi miały stanowić pierwszy i zasadniczy nabytek archiwum (podobnie jak innych archiwów, np. w Wilnie). Druga sprawa to stan zachowania. Z grubsza połowa ksiąg już przepadła w 1943 r., prawdopodobnie spłonęła.


  Rozróżniamy księgi grodzkie, ziemskie i podkomorskie. Każde były prowadzone przez osobny urząd. Grodzkie były prowadzone przez urzędników mianowanych przez starostę: podstarościego, sędziego grodzkiego i pisarza. Ziemskie - przez sędziego ziemskiego, podsędka ziemskiego i pisarza ziemskiego. Podkomorskie - przez podkomorzego. Ci urzędnicy sądzili, byli obecni w sądzie przeważnie na roczkach (kadencjach sądowych), natomiast pracę kancelaryjne delegowali burgrabiom, regentom i innym namiestnikom. Ksiąg podkomorskich zostało mało, bo urząd podkomorzego był wprawdzie bardzo prestiżowy (podkomorzy - "pierwszy ze szlachty" w powiecie, tzn. najwyższy rangą nie-senator). Ale w praktyce podkomorzym nie chciało się jeździć w teren na rozstrzyganie spraw granicznych, delegowali tam swoich substytutów, komorników granicznych. Ponadto plagą urzędu podkomorzego, podobnie jak członków sądu ziemskiego, było to, że urzędy te było obieralne. A więc wraz z postępującym rozkwitem liberum veto coraz trudniej było wybrać podkomorzego oraz członków sądu ziemskiego. Sądy ziemskie zaczęły wakować latami, dziesięcioleciami. Dlatego od 2. połowy XVII w. bardzo kiepsko z takimi księgami. Poprawiła się sytuacja dopiero za Stanisława Augusta, ale i tak z zachowanych ksiąg ziemskich i podkomorskich będzie stosunkowo mniej.

  To urzędnicy "na etacie", czyli płatni przez starostę pracownicy sądów grodzkich utrzymywali ciągłość sądów grodzkich, sądy grodzkie stały się więc od początku XVII w. podstawowym miejscem, gdzie zgłaszano wszelkie sprawy, bo można było mieć pewność, że w grodzie zawsze ktoś był i mógł przyjąć dokument do obróbki. Grody nie miały jednak pierwotnie "prawa wieczności", czyli wszelkie manifesty, skargi zwł. natury kryminalnej zeznane w grodzie miały moc prawną, ale transakcje dot. majątków ziemskich - nie. Powstała więc praktyka dokonywania transakcji w grodach z późniejszym "przenoszeniem" ich do ziemstw, czyli sąd ziemski dostłownie przepisywał wyciąg z grodu. Ostatecznie poszczególnym grodom przyznano prawo "wieczności" rejestrowanych transakcji (do połowy XVII w.). To oznaczało, że grody zwyciężyły zupełnie - wszystkie rejestrowane dokumenty miały zupełną moc prawną i grody nadal były ciągle czynne, w od różnieniu od ziemstw. Co tylko pogłębiło kryzys sądów ziemskich.

  W sądach grodzkich i ziemskich (w wersji sądów "ukraińskich", przyłączonych do Korony po Unii Lubelskiej) rozróżniamy trzy podstawowe serie ksiąg: zapisowe, potoczne i dekretowe. Zapisowe zawierały "zapisy", czyli transakcje kupna-sprzedaży, zastawów, testamenty, darowizny itd. Potoczne zawierały pozwy, manifesty, skargi itp. Dekretowe zawierały dekrety sądowe. Były jeszcze księgi protokołów: brudnopisy dokumentów, krótkie notatki o charakterze rejestrowanego dokumentu z podpisem petenta, który chciał dokonać oblaty. Te ostatnie w Kijowie zachowały się szczątkowo. Księgi różnych serii z danego roku czasami łączono w jedną, czasami były to osobne księgi.


  Stan zachowania

  Woj. wołyńskie

  Pow. krzemieniecki - w rozsypce. Jednostek dużo, lecz bardzo duża ich część to po prostu destrukty, wręcz wymieszane karty z różnych pierwotnie ksiąg, bez żadnej kolejności. Niekiedy nawet jest zachowanych 200-300 stron z jednej księgi, ale nie stanowią one całości księgi, tylko niewielką jej część.

  Pow. łucki i włodzimierski. Jedne z najlepiej zachowanych powiatów: są księgi z niewielkimi lukami od 2. poł. XVI w. po 1700 r. (łucki) lub 1. poł. XVIII w. (włodzimierski). Dlaczego istnieje takie "odcięcie" po 1700 r. można się tylko domyślać. Jest informacja, że to, co pozostało w archiwum to materiały, które Niemcy próbowali wywozić, ale pociąg ostatecznie dopadła Armia Czerwona i tak to powróciło do Kijowa. Niemcy mogli dokonać arbitralnego podziału na "starsze i ciekawsze" dokumenty sprzed 1700 r. i zostawić nowsze w Kijowie, które to nowsze właśnie nie przetrwały wojny.


  Woj. bracławskie

  Tu bardzo mało ksiąg - jest 1-2 z połowy XVII w., następnie kilka grodzkich winnickich z okresu konfederacji barskiej. Stanem na 1852 r. był cały wiek XVIII w. Ogromna strata. Jest bodajże jedna księga dekretowa z lat 70-ch XVIII w., ale w innym zespole.


  Woj. kijowskie

  Księgi owruckie - są od ok. 1680 r. Wcześniejszych nie ma, dlatego że starsze się spaliły ok. 1684 r., księgi archiwalne przechowywano bodajże w klasztorze, który się wówczas spalił. Księgi dochodzą do jesieni 1701 r., po czym następuje ich zupełny brak. Jakieś ich strzępy znajdują się ponoć w Żytomierzu, ale mało wartościowe.


  Księgi kijowskie - też od ok. 1680 r., ale lepiej zachowane, w zasadzie do 2. rozbioru. Są wprawdzie dotkliwe luki, ale to jedna z nielicznych zachowanych XVIII-wiecznych serii. Relatywnie wczesny początek jakiejkolwiek "ciągłości" tych ksiąg (lata 70-80-te XVIII w.) tłumaczy się tym, że sąd grodzki kijowski obradował wówczas we względnie bezpiecznym Owruczu. Do Żytomierza przeniósł się dopiero w XVIII w.


  Księgi żytomierskie - też głównie XVIII-wieczne, też z lukami, ale relatywnie dobrze zachowane, jak na Kijów. Są niektóre XVII-wieczne roczniki, nawet z burzliwego już okresu wojen kozackich, ale ciągłość zaczyna się od 1701 roku, kiedy to sąd w ogóle zaczął ponownie urzędować w Żytomierzu po długiej przerwie. Stan zachowania - podobny do kijowskich.


  Woj. podolskie

  Tu są księgi od XVI w., do powstania Chmielnickiego całkiem przyzwoity ciąg, potem praktycznie zero. Z XVIII wieku nie ma nic (a był w komplecie stanem na XIX w.). Pozostało kilka dekretarzy z lat ok. 1770-80.


  Zespołu - nr 34. Są to księgi kontraktowe dubieńskie (niepoprawnie opisane jako księgi grodzkie dubieńskie). W XVIII w. zasłynęły kontrakty lwowskie, na które szlachta z terenów dzisiejszej Prawobrzeżnej Ukrainy zjeżdżała po Trzech Królach, i które trwały przez mniej więcej miesiąc. Jednak po 1. rozbiorze Lwów znalazł się za granicą. Postanowiono urządzić kontrakty gdzie indziej. Wybrano Dubno, wówczas miasteczko prywatne Lubomirskich. Lwów miał dogodną sytuację - był w nim sąd grodzki, który rejestrował transakcję. W Dubnie nic takiego nie było, zaczęto więc prowadzić księgi kontraktowe. Treść przypomina księgi grodzkie, choć układ jest inny, no i chronologia inna - tylko okres kontraktów właściwie. Jest to nieduża, lecz ładnie prowadzona i zachowana seria ksiąg. Wobec braku większości ksiąg sądowych z tamtych terenów, to nielada gratka. "


  Ja dodam jeszcze, że w księgach kijowskich i żytomierskich znajdziemy sporo odpisów ksiag metrykalnych z końca XVIII w z powiatów woj. Kijowskiego.


  Księgi kijowskie to 105 000 kart

  Żytomierskie 94 000 kart

  Owruckie 8 200 kart

  Kamienieckie 38 300 kart

  Latyczowskie 300 kart

  Winnickie 4 200 kart

  Bracławskie 360 kart

  Czernichowskie 4 000 kart

  Dubieńskie 28 000 kart


  Na chwile obecną mam deklarację wsparcia (darowizny) oraz własne środki pozwalające na rozpoczęcie projektu (troszkę ponad 15 000 zł) ale to wystarczy tylko na rozpoczęcie. Od Państwa ofiarności będzie zależało czy uda się go skończyć i jak długo on potrwa.


  A jak ważna jest cyfryzacja źródeł to w obecnej sytuacji chyba nie trzeba nikomu wyjaśniać.

  Czytaj więcej
 • Jest mi miło poinformować Państwa, że od dzisiaj zaczynam publikowanie (udostępnianie) Ksiąg Metrykalnych jakie przez ostatnie trzy lata sfotografowałem, zeskanowałem, zakupiłem w Ukraińskich Archiwach. Jest tego sporo, wydaje mi się że ponad 200 000 skanów/zdjęć. Na podstawie części z nich już zostały wykonane indeksy dla https://geneteka.genealodzy.pl oraz http://wolyn-metryki.pl jednak w olbrzymiej większości materiały te czekają na chętnych do indeksacji.


  Od razu zaznaczę, że publikowane skany/zdjęcia wykonane przeze mnie będą opatrzone znakiem wodnym z tytułem mojego projektu "Genealogia na Podolu i Kijowszczyźnie", podobnie skany/zdjęcia które oficjalnie w Archiwach Ukraińskich zakupiłem.

  Ponad to, część materiałów do czasu wykonania indeksów będzie możliwa tylko do przegladania. W całkowicie wolnym dostępie (możliwość kopiowania, pobierania) będą materiały które posiadają już indeksy.

  Materiały, które posiadam a w których posiadanie wszedłem w nie całkiem oficjalny sposób, a na podstawie których zostały wykonane, bądź zostaną w przyszłości wykonane indeksy będą dostępne tylko do przegladania.


  Oczywiście, dla indeksujących materiał zawsze będzie możliwość pobrania skanów do indeksacji.


  Kolekcja Ksiąg Metrykalnych mieści się pod linkiem:

  https://drive.google.com/drive/folders/1YPhxgRDi-RfMe_OXnNAQMD5ADq811J5G?usp=sharing


  Zaczynam od czterech spraw z CDIAK w Kijowie z fondu 1046 opis 2 "Księgi Metrykalne Kościołów Powiatów Lipowieckiego i Berdyczowskiego" - "Липовецько-Бердичівський деканат, м. Бердичів Житомирського повіту Київського воєводства, з 1795 р. – Волинської губернії, з 1846 р. – Київської губернії"

  Te 4 sprawy: 1046-2-1, 1046-2-2, 1046-2-3, 1046-2-4 zawierają księgi z lat 1877, 1878, 1879, 1882, z 12 Parafii powiatu Lipowieckiego i Berdyczowskiego:

  Lipowiec - zindeksowane 1877, 1878, 1879, 1882

  Ilińce

  Oratów

  Zozów


  Berdyczów Fara

  Berdyczów Karmel

  Białołówka

  Białopole - zindeksowane 1877, 1878, 1879, 1882

  Machnówka

  Pohrebyszcze

  Samgorodek

  Wachnówka

  to w sumie 2000 skanów ksiąg metrykalnych nie publikowanych nigdzie do tej pory.


  Mam nadzieję, że moja praca zostanie dobrze przyjęta a jej efekty pomogą Państwu w ich poszukiwaniach, badaniach a także że znajdą się chętni na indeksację materiału który powinien służyć nam wszystkim.

  Docenić, wesprzeć mój projekt można (do czego zachęcam i o co proszę) poprzez darowiznę na https://zrzutka.pl/8s38zh - zebrane fundusze pozwolą mi na kontynuację tego projektu, czyli jak tylko okoliczności pozwolą - wznowienie prac digitalizacyjnych, opłaty za miejsca na dyskach, przygotowanie dedykowanej strony, zakup skanerów i przynajmniej częściowe "zrefundowanie" innych kosztów - ciężko policzalnych (czas, stres).

  Czytaj więcej
 • Helfen Sie dem CDIAK (Zentrales Staatliches Historisches Archiv der Ukraine) in Kiew!!! 

  Helfen Sie, unsere Geschichte, unser Erbe und unsere Identität zu bewahren!


  Sehr geehrte Damen und Herren!


  Wir stehen in engem Kontakt mit dem Direktor des Archivs, Herrn Yaroslav Faisulin. 

  Er schreibt uns: " Der Krieg erwischte uns unerwartet. Es war zu spät, um die Fenster zu verkleben.

  Die Situation in Lviv und Kiew ist unterschiedlich. Kiew ist in den letzten Tagen stark beschossen worden und die meisten meiner Mitarbeiter haben die Stadt bereits verlassen oder sich in den Luftschutzkellern versteckt. Der Krieg erwischte uns unerwartet. Es war zu spät, um die Fenster zu verkleben. Wir bemühen uns jetzt die digitalisierten Archive zu retten, dafür brauchen wir Festplatten und wären Ihnen für Ihre Hilfe sehr dankbar.


  Spenden für diese Projekt:

  Alle Spenden für meine Aktion https://zrzutka.pl/8s38zh die ab diesem Zeitpunkt eingehen, werden für den Kauf von tragbaren Festplatten für CDIAK verwendet.


  Ich bitte Sie dringend zu spenden, denn die Bewahrung unserer und ihrer Geschichte, ihres Erbes und ihrer Identität liegt jetzt in unseren Händen! 

  Als Dankeschön von meiner Seite wird das gesamte von mir digitalisierte Material im CDIAK erfolgreich für alle zugänglich gemacht.

  Czytaj więcej
 • Help CDIAK in Kyiv!!! Help to preserve our history, heritage and identity!


  Ladies and Gentlemen,


  From the message received from the Director of the Archive Mr Yaroslav Faisulin, the CDIAK in Kyiv needs at the moment:


  "The situation in Lviv and Kyiv is slightly different. Kyiv had been shelled tremendously in the previous days, and most of my staff had left the city or were hiding in bomb shelters. The war caught us unexpectedly. It was too late to glue up the windows. Of course, we would need hard drives to store the digitized archives. We would appreciate your help".


  For this one, too:

  All donations to my collection https://zrzutka.pl/8s38zh that come in from this point forward will go towards the purchase of portable hard drives for CDIAK.


  I strongly urge you to donate, preserving our and their history, heritage and identity now is in our hands!. 

  As a thank, you from my side, all the material digitized by me at CDIAK, will be made successfully available to all.

  Czytaj więcej
 • Najłatwiej i najbezpieczniej zdobyć dyski 2 i 4 TB i takie zostana zakupione. Koszty to orientacyjnie 150 zł za 1 TB - czyli dysk 2TB - 300 zł, 4 TB to 600 zł.

  Ja środki przeleję na Ukrainę a tam już koledzy te dyski zorganizują.

  Czytaj więcej
 • POMOC DLA CDIAK w Kijowie !!!


  Szanowni Państwo,


  Wiem jakiej pomocy w chwili obecnej potrzebuje CDIAK w Kijowie - otrzymałem informację od Dyrektora Archiwum Pana Jarosława Fajzulina -

  "Ситуація у Львові й Києві дещо відмінна. Київ у попередні дні обстрілювали, більшість моїх працівників виїхали з міста або ховаються по бомбосховищах. Війна нас застала несподівано. Клеїти вікна нам пізно. Жорсткі диски звичайно нам би знадобилися для того, щоб зберегти оцифровані архіви. Будемо вдячні за допомогу."

  Nieco inaczej przedstawia się sytuacja we Lwowie i Kijowie. Kijów był ostrzeliwany w poprzednich dniach, większość moich pracowników opuściła miasto lub ukrywa się w schronach przeciwbombowych. Wojna złapała nas niespodziewanie. Za późno na klejenie okien. Oczywiście do przechowywania zdigitalizowanych archiwów potrzebowalibyśmy dysków twardych. Będziemy wdzięczni za pomoc.


  Dla tego też:

  Wszystkie darowizny na moją zbiórkę https://zrzutka.pl/8s38zh które wpłyną od tego momentu przeznaczam na zakup przenośnych twardych dysków dla CDIAK.


  Bardzo proszę Państwa o wpłaty. A jako podziękowanie z mojej strony będzie sukcesywne udostępnianie materiałów jakie sam w CDIAK ocyfrowałem.

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Poszukiwania genealogiczne oraz digitalizacja zasobów ukraińskich archiwów.

Celem zrzutki zebranie środków na własne badania genealogiczne a także digitalizacja zasobów ukraińskich archiwów.

W miarę możliwości finansowych i czasowych wykonuje zdjęcia, skany ksiag metrykalnych oraz innych dokumentów w ukraińskich archiwach.

Efekty (skany) udostępniam dla wszystkich w wolnym dostępie.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty

  Wpłać 50 zł i więcej
  Poradnik w wersji pdf - Księgi metrykalne w Ukrainskich Archiwach Tom II Gubernia Kijowska
  **Księgi Metrykalne w Ukraińskich Archiwach t. II**Poszukiwania przodków w ukraińskich archiwach nie są proste. Wśród wielu problemów z jakimi idzie się borykać jednym z nich jest rozproszenie źródeł (ksiąg metrykalnych). Bywają przypadki, że księgi z określonej parafii znajdują się nawet w 6 różnych archiwach.Poradnik ten powstał właśnie z myślą o uporządkowaniu tych informacji. Podanie informacji w jednym miejscu o lokalizacji i sygnaturze źródeł.Na przestrzeni XIX wieku, granice i składy dekanatów wielokrotnie się zmieniały, tak samo zmieniały się granice powiatów. Układ prezentacji jaki przyjąłem w tym poradniku starałem się dostosować do informacji z "dovidników" publikowanych przez ukraińskie archiwa. Ułatwiło to wyszukiwanie i lokalizowanie konkretnych parafii.Praca ta nie aspiruje do miana publikacji naukowej, to jest tylko narzędzie, które mam nadzieję ułatwi odszukanie i poruszanie się po zasobach archiwalnych. Być może podczas prac nad kolejnymi tomami rozszerzę zakres informacji o krótki rys historyczny poszczególnych parafii, ale to kwestia przyszłości. Nie to jest głównym celem.Podstawowymi źródłami dla niniejszej pracy były inwentarze i katalogi oraz "dovidniki" opublikowane przez archiwa, a także informacje własne które pozyskałem podczas osobistych badań genealogicznych.Cykl poradnika zaczynam od Guberni Kijowskiej, kolejne 2 części będą dotyczyły Guberni Podolskiej, i kolejne 2 lub 3 Guberni Wołyńskiej.Prezentuję Państwu ten poradnik w takiej formie ale praca nie jest skończona, planuję by ostateczna forma nadawała się do druku. Jednak to kwestia przyszłości i zdobycia środków na profesjonalny skład i wydruk. Jeśli ktokolwiek chciałby wesprzeć moje "dzieło" to zachęcam do uczynienia darowizny poprzez https://zrzutka.pl/8s38zhMarcin Kowalwersja online: https://drive.google.com/file/d/1y5arwxCo83MtNTzz8fp_HHEucOotlEHe/viewdo ściagnięcia na dysk (bez warstwy tekstowej) :https://drive.google.com/file/d/1bmIrWdZ__XkRbNCIfV9yBM_Q7gUFRuKp/view?usp=sharing
  rozwiń

  wybrano 94 razy

  Wybieram

Wpłaty 279

preloader

Komentarze 4

 
2500 znaków
 • EP
  Elżbieta Pawłowska-Ledke

  Wspaniała inicjatywa. Bardzo dziękuję. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. E. P. L.

  ukryta
 • PW
  Piotr Witkowski

  Świetna inicjatywa! Dziękuję i proszę pamiętać o mnie (a raczej o teczkach Witkowskich) podczas wizyty w Chmielnickim.

  ukryta
 • MP
  Marcin Paderewski

  Na poszukiwania Paderewskich na Podolu i Wołyniu :)

  ukryta
 • RB
  Rossica bureau

  Dziękuję za ten post!
  Chociaż nie potrzebuję tych materiałów, z radością wniosłem niewielki wkład w nagrodę autora i przesłałem tę wiadomość zainteresowanym.

  ukryta

Nagrody / oferty

Wpłać 50 zł i więcej
Poradnik w wersji pdf - Księgi metrykalne w Ukrainskich Archiwach Tom II Gubernia Kijowska
**Księgi Metrykalne w Ukraińskich Archiwach t. II**Poszukiwania przodków w ukraińskich archiwach nie są proste. Wśród wielu problemów z jakimi idzie się borykać jednym z nich jest rozproszenie źródeł (ksiąg metrykalnych). Bywają przypadki, że księgi z określonej parafii znajdują się nawet w 6 różnych archiwach.Poradnik ten powstał właśnie z myślą o uporządkowaniu tych informacji. Podanie informacji w jednym miejscu o lokalizacji i sygnaturze źródeł.Na przestrzeni XIX wieku, granice i składy dekanatów wielokrotnie się zmieniały, tak samo zmieniały się granice powiatów. Układ prezentacji jaki przyjąłem w tym poradniku starałem się dostosować do informacji z "dovidników" publikowanych przez ukraińskie archiwa. Ułatwiło to wyszukiwanie i lokalizowanie konkretnych parafii.Praca ta nie aspiruje do miana publikacji naukowej, to jest tylko narzędzie, które mam nadzieję ułatwi odszukanie i poruszanie się po zasobach archiwalnych. Być może podczas prac nad kolejnymi tomami rozszerzę zakres informacji o krótki rys historyczny poszczególnych parafii, ale to kwestia przyszłości. Nie to jest głównym celem.Podstawowymi źródłami dla niniejszej pracy były inwentarze i katalogi oraz "dovidniki" opublikowane przez archiwa, a także informacje własne które pozyskałem podczas osobistych badań genealogicznych.Cykl poradnika zaczynam od Guberni Kijowskiej, kolejne 2 części będą dotyczyły Guberni Podolskiej, i kolejne 2 lub 3 Guberni Wołyńskiej.Prezentuję Państwu ten poradnik w takiej formie ale praca nie jest skończona, planuję by ostateczna forma nadawała się do druku. Jednak to kwestia przyszłości i zdobycia środków na profesjonalny skład i wydruk. Jeśli ktokolwiek chciałby wesprzeć moje "dzieło" to zachęcam do uczynienia darowizny poprzez https://zrzutka.pl/8s38zhMarcin Kowalwersja online: https://drive.google.com/file/d/1y5arwxCo83MtNTzz8fp_HHEucOotlEHe/viewdo ściagnięcia na dysk (bez warstwy tekstowej) :https://drive.google.com/file/d/1bmIrWdZ__XkRbNCIfV9yBM_Q7gUFRuKp/view?usp=sharing
rozwiń

wybrano 94 razy

Wybieram

Nasi użytkownicy założyli

880 991 zrzutek

i zebrali

811 805 401 zł

A ty na co dziś zbierasz?