Dziewczyńskie Centrum Mocy Zakończona 31.12.2018r ID: 8wpaua

Dziewczyńskie Centrum Mocy

Zebrano 4 193 zł
z kwoty 109 300 zł

3 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

591
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

MOC kobiet zaczyna się od DZIEWCZYNEK. Uruchom z nami pierwsze DZIEWCZYŃSKIE CENTRUM MOCY


Dziewczyńskie Centrum Mocy to fizyczna przestrzeń tworzona dla i przez dziewczynki i dziewczyny. Miejsce, w którym mogą bezpiecznie i bez przeszkód odkrywać swoje możliwości i siłę, wzmacniać swoją odwagę, popełniać błędy, pozbywają się poczucia wstydu i bezradności, zaczynają doceniać swoje ciało, uczą się jak podejmować decyzje i wyzwania, przełamują ograniczenia, uczą się, jak budować zdrowe relacje, odnajdują przyjaźnie na całe życie, zyskują wspierające je otoczenie, uczą się samoorganizować i współpracować.

Codziennie. Razem. W realu.

Pierwsze Dziewczyńskie Centrum Mocy powstanie w Krakowie. Marzymy, że za rok będą działały trzy takie Centra w różnych regionach Polski, a za 5 lat kilkanaście - w całym kraju.

Poniżej dowiesz się jak będzie działo Centrum, dlaczego jest potrzebne, jakie mamy doświadczenie i w jaki sposób pieniądze ze zbiórki uruchomią zupełnie nowe możliwości dla dziewczynek i społeczności, w których żyją.

Od dzisiaj buduj z nami pierwsze Dziewczyńskie Centrum Mocy!

Dziewczyńskie Centra Mocy są potrzebne, bo:

  • nastolatki w Polsce mają najniższe poczucie własnej wartości wśród 42 krajów Europy,

  • 61% dziewczynek uważa się za zbyt grube choć tylko 6 % ma nadwagę,

  • dla ⅓ dziewczyn inicjacja seksualna była wymuszona,

  • niemal 90% kobiet doświadczyła molestowania seksualnego,

  • minimum ¼ kobiet doświadczyła w swoim życiu przemocy fizycznej.

Dziewczynki od dziecka uczone są posłuszeństwa i uległości, są przekonywane, że nie nadają się do decydowania, budowania statków kosmicznych i że liczy się głównie ich wygląd. Stereotypy, krzywdzący i ograniczający przekaz płynący z mediów, w szkole, w rodzinie, a także ze strony rówieśników/c powodują ugruntowanie się negatywnych przekonań dziewczyn i kobiet na temat własnej płci, własnych predyspozycji i możliwości. Dziewczynki nie są nagradzane za niezależność i samostanowienie. Ich sprawczość jest ograniczana do sfery domowej. Nie są uczone, jak bronić własnego zdania i jak reagować, kiedy zagrożone jest ich bezpieczeństwo. Przemoc, z którą spotykają się dziewczynki i kobiety ma skalę epidemii i wpływa na to, w jakim zakresie korzystają z przysługujących im praw i możliwości.

To krzywdzące, szkodliwe i niesprawiedliwe. Nie godzimy się na to!

DZIAŁAMY!

Fundacja Autonomia od 10 lat, prowadzi działania tak, aby każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i mogła decydować o sobie, żeby każda mogła się rozwijać i być szczęśliwa.


  • Wspieramy nauczycieli i nauczycielki, szkoły i uczelnie by edukacja była bezpieczna dla wszystkich, równościowa i rzetelna. Szkoły zmieniają się jednak zbyt wolno, czasem w kierunku, który nie służy ani dziewczynkom, ani chłopcom.
  • Wzmacniamy też dziewczynki, nastolatki i kobiety - 3.000 dziewcząt i kobiet nauczyliśmy jak w szkole, w pracy i w domu mówić własnym głosem, samodzielnie myśleć, stawiać granice i podejmować decyzje, jak się bronić, mówić „nie”, krzyczeć.
  • Chcemy naszą wiedzę i doświadczenie z rozproszonych dotąd działań przekuć w kompleksowy program empowermentowy dla dziewczynek, realizowany codziennie, w ciągu całego roku, w formie Dziewczyńskich Centrów Mocy, żeby każdego dnia wspierać i umacniać dziewczynki, budować ich solidarność, samoświadomość i siłę.


Buduj z nami Dziewczyńskie Centrum Mocy, bo moc kobiet zaczyna się od Dziewczynek!

Dziewczyńskie Centrum Mocy

naszych marzeń:

Po pierwsze Centrum ma być "dziewczyńskie", co oznacza, że ma być miejscem dla każdej dziewczynki i dla osób, które są ich sojuszni/cz/kami. Dziewczyny będą współdecydować o wszystkim!

Centrum będzie też wzmacniające i rozwijające - tu każda dziewczynka i dziewczyna może być sobą i budować własną moc, odkrywać swoje siły i odwagę. Będzie to przestrzeń w której każda dziewczynka będzie szanowana i sprawiedliwie traktowana.

Dziewczyńskie Centrum Mocy jest też społecznościowe - będzie oparte na współpracy i zasobach społeczności, która je tworzy. Będziemy wspierać samoorganizację i korzystać z rozwiązań ekonomii dzielenia się. W Centrum będziemy wskazywać na globalne współzależności i dbać o ekologiczne, zrównoważone korzystanie z zasobów. Będziemy angażować otoczenie: bliskich, instytucje publiczne, kulturalne, sportowe, organizacje i firmy. Dla Dziewczyńskich Centrów Mocy kluczowe jest zbudowanie społeczności opartej na więziach.

Dziewczyńskie Centrum Mocy jest dla:

Dziewczynek, nastolatek i młodych dorosłych

Otoczenia dziewczynek i społeczności lokalnych

Lokalnych liderek-inicjatorek kolejnych Centrów Mocy

1. Programy dla dziewczynek, nastolatek i młodych dorosłych.

Każda z uczestniczek "na start" weźmie udział w 8 tygodniowym programie empowermentowym. Będa się odbywały m.in. takie zajęcia jak: warsztaty WenDo, warsztaty na temat zgody/consentu, cyrkowe, wspinaczkowe, z kodowania, napraw rowerowych, majsterkowania, ogrodnictwa, upcyklingu i DIY. Marzą nam się zajęcia z Polskiego Języka Migowego dla wszystkich.

Dziewczynki będą wspierane w dzieleniu się ze sobą nawzajem umiejętnościami i zdolnościami, w uczeniu się od siebie. Będzie wspólne oglądanie filmów, czytanie książek i dyskusje o niezłomnych dziewczynkach i kobietach ze społeczności lokalnych i z całego świata oraz spotkania z nimi. Będą wspólnie podejmowane akcje w przestrzeniach publicznych i w internecie. Będzie przestrzeń do ekspresji - bo nie ma emancypacji bez ekspresji:-). Codziennie będzie ruch w otwartych przestrzeniach (spacery, deskorolki, hulajnogi i rowery). Działania będą dostosowane do możliwości ich uczestniczek.

Każda dziewczynka i dziewczyna będzie mogła codziennie przyjść do Centrum, znaleźć dla siebie wygodne miejsce, częstować się zdrowymi napojami i przekąskami. Raz w tygodniu będą się odbywały spotkania Dziewczyńskiej Społeczności. Dodatkowo rozwijany będzie program aktywności outdorowych: biwaki, ogniska, letnie i zimowe obozy empowermentowe.2. Program skierowany do najbliższego otoczenia Dziewczynek i społeczności lokalnych.

To program dla wszystkich osób, dla których ważne jest wzmacnianie dziewczynek, rozwijanie ich potencjału, wyrównywanie szans wszystkich dzieci i równościowe wychowanie, czyli rodziców/opiekunów/ek, nauczycieli/ek, ale także firm i ich pracownic/ków. Będą oni mogli odpłatnie korzystać ze specjalnie przygotowanych zajęć, spotkań, szkoleń i kursów.

Raz w tygodniu Dziewczyńskie Centrum Mocy zapraszać będzie chłopców – w formule wypracowanej przez Dziewczyny.

3. Program dla lokalnych liderek i grup inicjatywnych.

Program dla inicjatorek Dziewczyńskich Centrów Mocy w całym kraju. To liderki będą siłą napędową kolejnych Centrów. W oparciu o opracowany przez nas i przetestowany model merytoryczno-finansowy będą budować kolejne Centra, oparte na zasobach lokalnych społeczności. Będziemy wspierać liderki w budowaniu grup inicjatywnych i konsorcjów, dla których wspólnym celem będzie stworzenie Dziewczyńskiego Centrum Mocy. Będą one mogły korzystać z doradztwa i wsparcia - zarówno ze strony naszej fundacji, jak i wzajemnego - innych liderek (doroczne spotkania, wymiana doświadczeń i platforma współpracy). W ten sposób powstanie koordynowana przez nas sieć Dziewczyńskich Centrów Mocy w całej Polsce

Ogromne znaczenie ma dla nas jakość działań. Dlatego wszystko, co będzie się działo w Dziewczyńskich Centrach Mocy, będzie regularnie poddawane refleksji i ewaluacji. Wdrażane będą konieczne modyfikacje i nowe rozwiązania.

 

Buduj z nami Dziewczyńskie Centrum Mocy, bo moc kobiet zaczyna się od Dziewczynek!
Dziewczyńskie Centrum Mocy, to prawdziwe, codziennie otwarte i dostępne miejsce, w którym są sala spotkaniowa, sale na zajęcia, pokój relaksu, warsztat rowerowo - stolarski, pracownia komputerowa i in.

Marzy nam się ogród, ale wystarczy też taras lub balkon, bo ogród może też zostać założony na tarasie:-)


Nasz plan działania

Pierwszy pilotażowy rok działalności Dziewczyńskiego Centrum Mocy zakończy się gruntowną ewaluacją, analizą wpływu i finansowania – dzięki temu powstaną merytoryczne, organizacyjne i finansowe fundamenty dla stabilnego i wysokiej jakości funkcjonowania sieci Dziewczyńskich Centrów Mocy. Opracujemy i wdrożymy program szkolenia dla liderek Centrów, wzbogacony o zindywidualizowane wsparcie eksperckie i wzajemne dla  liderek w budowaniu grup inicjatywnych dla kolejnych Dziewczyńskich Centrów Mocy. Stworzymy platformę wymiany doświadczeń i rozwoju.

Zasięg Pilotażowego Dziewczyńskiego Centrum Mocy w Krakowie to ok. 500 dziewczynek, nastolatek i młodych dorosłych rocznie oraz dziesiątki osób z ich otoczenia.

W latach 2020-2023 planujemy powstanie przynajmniej 10 kolejnych Dziewczyńskich Centrów Mocy w różnych regionach kraju.


Co zrobimy za zebrane pieniądze?

W jaki sposób pieniądze ze zbiórki uruchomią zupełnie nowe możliwości dla dziewczynek i społeczności, w których żyją?


Zachęcamy Dziewczynki do mierzenia wysoko, podejmowania wyzwań i przełamywania ograniczeń. Chcemy być dla Dziewczynek dobrym przykładem:-). Chcemy, żeby Dziewczyńskie Centra Mocy były dostępne dla wszystkich dziewczynek i dziewczyn bez względu na ich sytuację ekonomiczną. Dlatego zdecydowałyśmy się na finansowanie społecznościowe - crowdfunding. Wiemy, że rośnie grono osób, które podobnie jak my, są przekonane, że nasza przyszłość zależy od Dziewczynek. Skoro czytasz ten tekst - pewnie jesteś jedną z tych Osób:-). Te osoby są gotowe wspierać i wzmacniać Dziewczynki. Szczególnie w tak trudnych dla wszystkich czasach, kiedy tak ważne są wolność i równość, w czasach kiedy wyraźnie widać, że koniecznie musimy brać sprawy w swoje ręce i dbać o niezależność finansową.

Kwota zbiórki, na pierwszy rzut oka, jest spora. Dlatego szczegółowo przedstawiamy budżet i kolejne trzy etapy uruchamiania pierwszego Dziewczyńskiego Centrum Mocy. Osiągnięcie każdego kolejnego etapu pozwoli nam wzmocnić więcej dziewczynek, nastolatek i młodych kobiet oraz osób z ich otoczenia, a także szybciej uruchomić kolejne Centra.

Mamy za sobą pierwszy sukces. W konkursie WzmocniONE, Dziewczyńskie Centra Mocy uzyskały wsparcie w wysokości 40 000 zł. To, czego nam jeszcze brakuje to:


Jeśli wesprzecie Dziewczyńskie Centrum Mocy kwotą 27 050 zł 

Za te środki uruchomimy pierwsze Dziewczyńskie Centrum Mocy i pokryjemy koszt jego bieżącego funkcjonowania przez pierwszy kwartał50 dziewczynek w trzech grupach wiekowych weźmie udział w pilotażowym 8 tygodniowym programie empowermentowym. Ponadto zapewnimy możliwość codziennych zajęć dla ok. 100 dziewczynek i osób z ich otoczenia (koszty czynszu, mediów, honorarium facylitatorki zajęć dla dziewczynek, koszty zajęć, wypraw, materiałów i wyżywienia dla dziewczynek, koszty budowania społeczności wspierającej Centrum Finansowo: osób indywidualnych, firm itd.). Wyposażymy centrum w podstawowy sprzęt do codziennej działalności. 

Jeśli wesprzecie dziewczyńskie Centrum Mocy kwotą 65 250 zł 

Dzięki tej kwocie będziemy mogły dodatkowo opracować finalną wersję programu empowermetowego dla dziewczynek i nastolatek z trzech grup wiekowych (na podstawie szczegółowej ewaluacji pracy Centrum w pierwszym kwartale) oraz przeprowadzimy szkolenie dla 16 lokalnych liderek tak, aby mogły powstawać kolejne centra w innych miejscach w Polsce.


Jeśli wesprzecie dziewczyńskie Centrum Mocy kwotą 109 300 zł -  pełen sukces zrzutki! 

Zrobimy to wszystko i na tym nie poprzestaniemy! Zapewnimy kolejne 3 miesiące działania Centrum. Te pierwsze pół roku funkcjonowania Centrum pozwoli na wdrożenie kolejnych działań fundraisingowych i promocyjnych oraz uruchomienie odpłatnych zajęć dla dorosłych, co jest kluczowe dla zbudowanie fundamentu samofinansowania się Centrum w przyszłości.


Buduj z nami Dziewczyński Centrum Mocy, bo moc kobiet zaczyna się od Dziewczynek!


Wpłać teraz

Dlaczego warto nam zaufać?

Jako Fundacja Autonomia od 11 lat nieprzerwanie działamy w oparciu o społeczne zaangażowanie.

Organizujemy wiele działań skupionych wokół przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewczynek, m.in.:

1.  Organizujemy warsztaty WenDo. WenDo jest jedyną w Polsce metodą samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet, która łączy elementy samoobrony fizycznej i psychicznej. 3.000 dziewcząt i kobiet nauczyłyśmy jak w szkole, w pracy i w domu mówić własnym głosem, samodzielnie myśleć, stawiać granice i podejmować decyzje.  Wiedzą też, jak się bronić, mówić „nie”, krzyczeć.

2. Stworzyłyśmy Akademię Treningu WenDo - wyszkoliłyśmy 30 trenerek, które prowadzą zajęcia w Polsce, w Rosji i Białorusi, z dziewczynkami od 7 roku życia, kobietami z niepełnosprawnościami, w tym w Polskim Języku Migowym.

3. Od 4 lat obchodzimy i upowszechniamy Międzynarodowy Dzień Dziewczynki – pokazujemy nastolatki, które biorą sprawy w swoje ręce i działają na rzecz równej godności, praw dziewczyn i chłopców. Tworzymy przestrzeń, by Dziewczynki mogły wyrazić, w jakim świecie chcą żyć i jakie mają marzenia, by mogły powiedzieć co uważają za niesprawiedliwe i co je niepokoi, a także co musi się zmienić, by mogły w pełni korzystać ze wszystkich możliwości, by były szczęśliwe i bezpieczne. Tego dnia na cykl wydarzeń (m.in. warsztaty WenDo, cyrkowe, wspinaczkowe, z programowania, projekcje i książki o niezłomnych dziewczynkach i kobietach z całego świata) zapraszamy dziewczynki i dorosłych – rodziców, nauczycieli i nauczycielki, działaczy/ki społeczne.

4. Naszą wiedzę w obszarze przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i wiele lat doświadczeń zebrałyśmy w książce „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji.” Jest to pierwsza taka publikacja w Polsce. Dzięki nam 7 innych publikacji książkowych oraz kilkadziesiąt szeroko dystrybuowanych materiałów edukacyjnych i informacyjnych o prawach człowieka oraz przeciwdziałaniu przemocy trafiło bezpłatnie do tysięcy Czytelniczek i Czytelników.

5. Od 2007 roku prowadzimy również polską odsłonę kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć - to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women's Global Leadership Institute. Przeszkoliłyśmy i wsparłyśmy ponad 100 liderek działań lokalnych podejmowanych w trakcie kampanii. Wraz z nimi w czasie kampanii organizujemy wydarzenia, których wspólnym celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć.

6. Organizujemy Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS, Prawa Człowieka w Filmie, w Krakowie i Poroninie - niemal 6.000 osób uczestniczyło w bezpłatnych projekcjach ponad 100 filmów oraz dziesiątkach dyskusji, warsztatów i spotkań z ekspertami, wystawach fotografii, koncertach czy spektaklach.

7. Udostępniłyśmy polskim widzom 3 filmy edukacyjne, pomagające zrozumieć mechanizmy dyskryminacji - filmy zostały nieodpłatnie przekazane 3.500 osób związanych z edukacją, które wykorzystują je w swojej codziennej pracy.


8. 4.000 osób młodych i dorosłych nauczyło się jak rozpoznawać i przeciwstawiać się niesprawiedliwości i przemocy, jak rozwiązywać konflikty i współpracować, zwiększając bezpieczeństwo swoje i swoich społeczności. Ponadto 300 wolontariuszek i wolontariuszy pracując z nami uczyło się jak budować sprawiedliwe, bezpieczne, równościowe społeczności. 

Zaufali nam:

Wyjątkowość projektu Dziewczyńskiego Centrum Mocy została doceniona w konkursie WzmocniONE, organizowanym przez fundację Ashoka Polska i spółkę Magovox. W konkursie wzięło udział aż 137 projektów z całego kraju, z czego wybrano 10 finałowych propozycji, jednak tylko 4 zostały nagrodzone wsparciem finansowym. Jury w składzie: Agata Stafiej-Bartosik, Małgorzata Rutkowska, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Pawlikowska, Jakub Wygnański oraz Marcin Prokop jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu nagrody właśnie dla Dziewczyńskiego Centrum Mocy, doceniając jego innowacyjność i kompleksowość.


Fundację Autonomia wspierają:

Ashoka Polska


Fundacja im. Stefana Batorego

Ambasada USA w Polsce

Goethe Institut

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie

Radio Kraków

Wydawnictwo Debit


Zrzutka stworzona przez Fundację Autonomia


czwartek, 22 listopada 2018 o 05:59

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Maja Ostaszewska wyjaśnia dlaczego Dziewczyńskie Centra Mocy są ważne i potrzebne. W następnym kroku - to naprawdę ważne - dorzuć swoją cegiełkę i wpłać na zrzutkę i jak Maja Ostaszewska buduj z nami pierwsze Dziewczyńskie Centrum Mocy. https://www.youtube.com/watch?v=Fwu6SNhlrFQ&t=0s

czwartek, 22 listopada 2018 o 05:57

Z dumą ogłaszamy, że Dziewczyńskie Centrum Mocy i fundacja Autonomia zyskały nową Sojuszniczkę! Ogromnie nas cieszy, że Maja Ostaszewska, wybitna polska aktorka filmowa i teatralna, laureatka polskich i międzynarodowych nagród filmowych, ale również działaczka społeczna i aktywistka, dostrzegła wartość naszych projektów i zaangażowała się w budowanie Dziewczyńskiego Centrum Mocy.

poniedziałek, 29 października 2018 o 12:55

Wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewczynki już za nami. To był wspaniały i intensywny czas! 11 października 2018, serią wydarzeń zainaugurowaliśmy Dziewczyńskie Centrum Mocy! Niemal 100 dziewczynek, nastolatek i kobiet oraz mężczyzn świętowało i wzięło udział w ponad 30 godzinach zajęć, warsztatów, projekcji, spotkań, dyskusji, ćwiczeń i zabaw. Niemal 100% wydarzeń była dostępna dla wszystkich – wstęp był bezpłatny, a przestrzenie architektonicznie dostosowane. W ten sposób fundacja Autonomia po raz czwarty zaprosiła do obchodów Międzynarodowego Dzień Dziewczynek, a po raz pierwszy, w związku z uruchamianiem Dziewczyńskich Centrów Mocy, do udziału w całym tygodniu wydarzeń. Ważnym kontekstem dla tegorocznych obchodów była 100. rocznica uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych. Na wydarzeniach inaugurujących działalność Dziewczyńskiego Centrum Mocy codziennie dziewczynki, nastolatki i kobiety odkrywały i wzmacniały swoją moc i odwagę do bycia niezależną i wolną, solidarną i sprawiedliwą. Miały okazję do poznania dziewczyn, które biorą sprawy w swoje ręce i działają na rzecz bardziej sprawiedliwego świata dla innych dziewcząt oraz całych społeczności – te wydarzenia odbyły się pod hasłem "NIEZŁOMNE - BUNTOWNICZKI – BOHATERKI". Mogły też na różne sposoby wyrażać to w jakim świecie chcą żyć i jakie mają marzenia, powiedzieć co uważają za niesprawiedliwe, a także co musi się zmienić, by mogły w pełni korzystać ze wszystkich możliwości, by były szczęśliwe i bezpieczne. Obchody zainaugurowałyśmy, poznając historię Urmili Chaudhary bohaterki filmu „Urmila walczy o wolność”, która została sprzedana do pracy jako służąca/kamalari w wieku 6 lat, a teraz po 12 latach niewoli walczy o wolność, sprawiedliwość i możliwości/szanse dla dziewcząt w Nepalu. Urmila za swoją działalność otrzymała nagrodę Freedom from Fear. Zaskakująco angażujące i wspierające międzypokoleniową współpracę, okazało się układanie wyjątkowych puzzli z serii Mała Feministka. W trakcie czytania herstorii Fridy Kahlo, Elżbiety I i transdziewczynki o imieniu Coy, pojawiło się mnóstwo pytań o tożsamość i warunki życia tych postaci. Nastolatki na WenDo doświadczały swojej siły, mocy głosu, skuteczności spójnej komunikacji, doceniły wagę asertywnych zachowań, ćwiczyły sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia, przemocy, nierównego traktowania - zarówno kiedy muszą bronić siebie, jak i innych. Dzięki wzajemnemu wsparciu i dzieleniu historiami dziewczyny pozbywały się poczucia wstydu i bezradności. Odzyskiwały wiarę w siebie i szacunek do własnego ciała. Na warsztatach wspinaczkowych i spotkaniu z Olgą Weber – dziewczyny i kobiety miały możliwość doświadczania w zupełnie nowy i przyjemny sposób swojej siły i wytrzymałości psychicznej i fizycznej oraz odwagi. Miały okazję do ruchu i zabawy. Z kolei korzystając z nowych technologii, odkrywały, w jaki sposób mogą używać specjalnych programów do tworzenia własnych ruchomych obrazów, animacji. Na koniec spotkałyśmy się w wielopokoleniowym gronie i dyskutowałyśmy o naszych wizjach Dziewczyńskich Centrów Mocy. Stworzyłyśmy bank czasu i zasobów, którymi wzajemnie chcemy się dzielić. Zaplanowałyśmy kolejne spotkania. Otwarcie Dziewczyńskich Centrów Mocy jest nieuniknione! Dzięki Państwu zebraliśmy prawie 10 % pierwszego progu jaki zakładaliśmy czyli 27 050 zł- za tą sumę uda się sfinansować pierwszy pilotażowy kwartał działania Centrum. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wpłaty! Czego teraz potrzebujemy? Mobilizacji☺ Prosimy o udostępnianie informacji o zbiórce by jak najwięcej naszych Sojuszniczek i Sojuszników dziewczynek mogła wesprzeć Dziewczyńskie Centra Mocy!

Aby dodać komentarz lub

A

Agnieszka

Powiedzenia! Kibicuję tej koncepcji! Razem możemy więcej!

Mateusz Kucharczyk

zapraszam do mnie : jewmvf

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam kciuki. Dziewczyńskie Centra Mocy są bardzo potrzebne!

AN
25 zł

Agnieszka Nowak

Trzymam kciuki!

Maciej Dziedzic

Neefxx proszę o zapoznanie się z moją sytuacją

Kamila Peplińska

:Fx5n5t bardzo proszę o pomoc

Marcin Miazga

Witam serdecznie, proszę o zapoznanie się z treścią linku ponizej:

Za wszelką pomoc w osiągnięciu celu serdecznie dziękuję. Osoby/Firmy zainteresowane pomocą, współpracą proszę o wiadomość

Proszę o udostępnienie tego linku

Super inicjatywa! Parę lat temu bardzo bym potrzebowała takiego miejsca.
Teraz spełniam marzenia swojego taty : id pmktmg

Michał Guziński

pomoc dla mojej rodziny i mojej 4 miesięcznej córeczki id tysxc5

eryk szumański

Wesprzyj ,jak masz niepotrzebne grosze I dobre cieple serce id;k4kbwy

AJ
10 zł

Agnieszka Jankowska

Trzymam kciuki!

Fundacja Autonomia

Dziękujemy! My również trzymamy :)

Marlena Młynarczyk

ID: 3ct2jn
Bardzo prosze o POMOC

Fundacja Autonomia

Powadzenia z Pani zbiórką, oby obie nasze inicjatywy znalazły sojuszniczki/sojuszników :)

Joanna Tee

bardzo prosze o wsparcie jj6cbu

Fundacja Autonomia

Życzymy powodzenia z Pani zbiórką

MK
25 zł

Maria Kamyk

Powodzenia! Trzymam kciuki:)

Fundacja Autonomia

Dziekujemy!

ES
50 zł

Elżbieta Smoczyk

Świetne działanie!

Fundacja Autonomia

Dzięki :)

HP
10 zł

Hanna Porzuczek

Do boju Dziewczyny!;)

LR
100 zł

Luiza Rzadkowska

Trzymam kciuki!

Fundacja Autonomia

Dziękujemy

EK
300 zł
Ewa Krzaklewska
JS
200 zł
Joanna Szczepaniak
AK
200 zł
Aleksandra Kocot
KM
200 zł
Katarzyna Maciejewska-Zemanek
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
MS
200 zł
Magdalena Stoch
M
100 zł
Marsjanin_z_Marsa
JS
100 zł
Justyna Struzik
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
NS
100 zł
Natalia Sarata
AS
100 zł
Anna Szczech-Woźniak
LR
100 zł
Luiza Rzadkowska
MK
100 zł
Marta K
MK
100 zł
Maja Kasprzycka
SD
100 zł
Solidarne Dziewczyny
50 zł
Marta Kubiś
JS
50 zł
Jarosław Starowicz
AC
50 zł
Anna Cecylia Nagawiecka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
BG
50 zł
Bogusława Gerc
AW
50 zł
Agnieszka Wołowicz
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
E
50 zł
Ela Smoczyk
EW
50 zł
Ewa Wajda
KA
50 zł
Katarzyna Aspaas
MD
50 zł
Malwina Dąbrowska
S
50 zł
Smarzu
MB
50 zł
Monika Babulewicz
MG
50 zł
Małgorzata Gąsiorowska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
J
50 zł
Jacek Bender
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AK
30 zł
Alina Kula
MK
25 zł
Maria Kamyk
KR
25 zł
Kamila Rejmer-Jobczyk
MA
25 zł
Marta Adamska
WP
25 zł
Weronika Patyk
KK
25 zł
Krzysztof Kazanowski
25 zł
A R
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
25 zł
Anna Książek
MC
25 zł
Marcin Czyżyk
AN
25 zł
Agnieszka Nowak
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
NS
20 zł
Natalia Sarata
AW
20 zł
Agnieszka Wać
KM
20 zł
Kaja Mucha
EA
20 zł
Ewa Adamska-Cieśla
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
J
15 zł
Justyna
U
15 zł
Ula
H
10 zł
Hania Hania
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
P
10 zł
Paulina
PM
10 zł
Patrycja Michalczak
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
A
10 zł
Agnieszka
DK
10 zł
Dorota Kozlowski
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
ZS
5 zł
Zuzanna Stasiak
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
4 zł
Dane ukryte
L
ukryta
Laura Paakkinen
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
LP
ukryta
Lidia Proky
A
ukryta
agata rygielska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
Agnieszka
I
ukryta
Iga
NC
ukryta
Natalia Chochołowska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
OL
ukryta
Oliwia Latos

Pierwsza wpłata

SD
100 zł
Solidarne Dziewczyny

Najwyższa wpłata

EK
300 zł
Ewa Krzaklewska
Nasi użytkownicy założyli

292 152 zrzutki

Pomóż zebrać 109 300 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

591
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.