id: a2gfn6

Projekt społeczny: katamaran dla osób z niepełnosprawnościami na jeziorze Kierskim w Poznaniu. / Social project: catamaran for people with disabilities on Lake Kierskie in Poznań.

Projekt społeczny: katamaran dla osób z niepełnosprawnościami na jeziorze Kierskim w Poznaniu. / Social project: catamaran for people with disabilities on Lake Kierskie in Poznań.

Nasi użytkownicy założyli 1 065 878 zrzutek i zebrali 1 160 437 004 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • Zaproszenie dla organizacji i grup

  Czy Twoja organizacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i innym osobom ze specjalnymi potrzebami? Zapraszamy Was o współpracy i korzystania z naszego projektu, zapewniającego wysoce dostępną rekreację i rehabilitację na wodzie – pod żaglem i na silniku.

  Jeśli chcesz nam pomóc, zrób trzy łatwe kroki.


  1. Załóż skarbonkę dla Twojej grupy / organizacji.

  Dzięki oddzielnej skarbonce będziemy wszyscy wiedzieć, ile funduszy udało się zgromadzić właśnie dzięki Waszym wysiłkom. Nie pozostaną one bez nagrody!

  Więcej o zakładaniu skarbonek: https://zrzutka.pl/blog/215/tworz-skarbonki-do-zrzutek-i-wspieraj-wybranych-organizatorow


  2. Zbieraj pieniądze.

  Zaproś swoich sympatyków, partnerów i wszystkie osoby w sieci kontaktów do wpłat na rzecz projektu. Nie ograniczaj się – jeśli zbierzemy więcej, niż zaplanowano, te pieniądze wrócą do Was w postaci darmowych wejściówek na rejsy (patrz niżej).


  3. Zgarniaj darmowe rejsy.

  Chcemy, żeby korzystanie z katamaranu było (do)finansowane przez organizacje społeczne lub miasto, żeby użytkownicy nie musieli płacić nic, albo prawie nic. Pieniądze zebrane ze zrzutki, a niewykorzystane w ramach budżetu, sfinansują darmowe rejsy, zanim jeszcze uzyskamy oddzielne dofinansowanie.

  Każdy, kto zorganizuje oddzielną skarbonkę, otrzyma swoją pulę wejściówek, zależnie od tego, ile pieniędzy zebrał/a w stosunku do całej kwoty.

  Jak to działa?

  Na przykład: zebrano 60 000 złotych, czyli na rejsy pozostało ekstra 10 000 złotych

  • Abacki w swojej skarbonce zebrał 6 000 zł, czyli 10% całosci. Abacki otrzyma pulę wejściówek wartą 1000 zł (10% * 10 000).
  • Babacka w swojej skarbonce zebrała 12 000 zł, czyli 20% całości. Otrzyma pulę wejściówek wartą 2000 złotych (20% * 10 000).


  Wejściówki ważne są do końca sezonu 2023. Szczegółowe zasady ich wykorzystania opublikujemy z dniem rozpoczęcia rejsów.

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

rf7520e179204174.pngZbieramy na zakup i adaptację specjalnej łódki (katamaranu) dla osób na wózkach i z innymi ograniczeniami ruchowymi. Katamaran będzie pływał po jeziorze Kierskim w Poznaniu i posłuży rekreacji i rehabilitacji oraz do szkoleń żeglarskich i motorowodnych dla OzN. Chcemy, żeby korzystanie z katamaranu było (do)finansowane przez organizacje społeczne lub miasto, żeby użytkownicy nie musieli płacić nic, albo prawie nic. To jest projekt społeczny Fundacji Nowe Żeglarstwo, napędzany duchem solidarności i pracą wolontariuszy.O fundacjin459372faee42c71.jpeg

Fundacja Nowe Żeglarstwo to projekt skupiający w sobie rozpowszechnianie kultury żeglarskiej i aktywności wodnej w każdej innej formie. Od 2015 roku propagujemy i rozwijamy rekreację wodniacką na terenie Wielkopolski. Między innymi we współpracy z miastem Poznań uruchomiliśmy bazę na jeziorze Kierskim (Plaża Smocza), gdzie będzie również port macierzysty projektu Kółka Na Fali.


Więcej o nas:

https://www.nowezeglarstwo.pl/o-nas/

https://www.facebook.com/nowezeglarstwo/


Dotychczasowa oferta rekreacji wodnej dla osób z ograniczeniami ruchowymi (nie tylko na wózkach, ale też osób starszych, z zaburzeniami równowagi i innych) korzysta ze standardowych jednostek pływających, w niewielkim stopniu dostosowanych do potrzeb OzN. Każdy rejs wymaga zwiększonej pomocy osób asystujących. Nie ma w naszym regionie jednostek, które byłyby od początku do końca zaprojektowane do samodzielnej obsługi przez osoby z ograniczeniami. Chcemy ten stan zmienić.

Mamy możliwość zakupienia (plan B: zmontowania z gotowych modułów) katamaranu (łodzi dwukadłubowej), która po drobnych adaptacjach pozwoli żeglować osobom, dla których inne jednostki są zbyt trudno dostępne. Pod opieką doświadczonego żeglarza będą one w stanie praktycznie samodzielnie sterować łódką pod żaglem i na silniku, wchodzić lub wjeżdżać na pokład i z niego schodzić, poruszać się po nim swobodnie.


c93478a0978ba227.jpegŁódka będzie bazować na przystani przy Plaży Smoczej na jeziorze Kierskim i będzie dostępna za symboliczną opłatą lub za darmo, zależnie od naszych możliwości finansowych.

W tej chwili zbieramy na zakup i adaptację łódki. Wszelkie nadwyżki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów eksploatacji – a więc na stworzenie puli darmowych miejsc na rejsach.

Nasz budżet:

 • ok. 20 000 zł – zakup łódki lub elementów do jej zmontowania.
 • ok. 10 000 zł – adaptacje i wyposażenie dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
 • ok. 20 000 zł – zakup i montaż napędu słoneczno-elektrycznego, podnoszącego bezpieczeństwo i atrakcyjność żeglugi.


i08a4801d9ab6851.jpegSezon żeglarski na jeziorze trwa do końca października. Do końca września planujemy zebrać kwotę wystarczającą do zakupu i zwodowania łódki, jeszcze bez napędu elektrycznego. Pozwoli to rozpocząć rejsy jeszcze w tym sezonie. Doświadczenia i opinie zebrane w tym roku, wykorzystamy, przygotowując jednostkę na 2023 rok.

W razie, gdyby, zanim zbierzemy pieniądze, łódka została sprzedana komu innemu, zebraną kwotę wydamy na zakup elementów do budowy jednostki od podstaw, już z przeznaczeniem na 2023.

O wszystkich zmianach będziemy Was informować na bieżąco.

Do zobaczenia na fali!


English below:

oe188b5cf315dbe8.pngWe are raising money for the purchase and adaptation of a special boat (catamaran) for people in wheelchairs and with other mobility limitations. The catamaran will sail on Lake Kierskie in Poznań and will be used for recreation and rehabilitation, as well as for sailing and motorboat training for PWDs. We want the use of the catamaran to be (co)funded by social organizations or the city, so that users will not have to pay anything, or almost nothing. This is a social project of the New Sailing Foundation, driven by the spirit of solidarity and the work of volunteers.x6b13f52e06189a4.jpegAbout the foundation

The New Sailing Foundation is a project focusing on the dissemination of sailing culture and water activities in any other form. Since 2015, we have been promoting and developing aquatic recreation in the Greater Poland region. Among other things, in cooperation with the city of Poznań, we have launched a base on Lake Kierskie (Dragon Beach), where there will also be a home port for the "Wheels on Waves" project.

More about us: https://www.nowezeglarstwo.pl/o-nas/ and https://www.facebook.com/nowezeglarstwo/


The existing water recreation offer for people with reduced mobility (not only in wheelchairs, but also the elderly, those with balance disorders and others) uses standard watercraft, with little adaptation to the needs of PWDs. Each cruise requires increased effort from assistants. There are no vessels in our region that are designed from start to finish for independent operation by people with limitations. We want to change this condition.

We have the opportunity to purchase (plan B: assemble from ready-made modules) a catamaran (double-hulled boat) that, with minor adaptations, will allow people for whom other vessels are too difficult to sail. Under the supervision of an experienced sailor, they will be able to practically steer the boat under sail and on the engine, board and leave her and move around the deck freely.

The boat will be based at the marina at the Dragon Beach on Lake Kierskie and will be available for a nominal fee or for free, depending on our financial capabilities.

Presently we are collecting for the purchase and adaptation of the boat. Any surplus will be used to cover operating costs - thus creating a pool of free seats for cruises.


ed1691b58a54e8b8.jpegOur budget:


   approx. PLN 20,000 - purchase of the boat or components to assemble it.

   approx. PLN 10,000 - adaptations and equipment for people with reduced mobility.

   approx. PLN 20,000 - purchase and installation of a solar-electric propulsion system, increasing the safety and attractiveness of sailing.The sailing season on the lake lasts until the end of October. By the end of September, we plan to raise enough money to purchase and launch the boat, still without electric propulsion. This allows us to start cruising later this season. We will use the experience and feedback gathered this year when preparing the vessel for 2023.


y66f653659f9034b.jpegIf, before we collect the money, the boat is sold to someone else, we will spend the amount collected on the purchase of elements to build the unit from scratch, already destined for 2023.


We will keep you informed of all changes.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 7

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Sport, hobby, turystyka • Turystyka • Akcesoria i gadżety na wyprawy
Minismycz do kluczy
Krótka smycz do kluczy i innych drobiazgów, których nie chcesz zgubić podczas rejsu. W barwach Fundacji Nowe Żeglarstwo.
50 zł
Zakończona
Sport, hobby, turystyka • Turystyka • Akcesoria i gadżety na wyprawy
Pasek odblaskowy
Niebieski sprężynujący pasek odblaskowy z logo Fundacji Nowe Żeglarstwo.
50 zł
Zakończona
Sztuka i rękodzieło • Hand made
Workoplecak
Fantazyjny workoplecak uszyty z fragmentów żagli.
100 zł

Kupione 1

Zakończona
Sztuka i rękodzieło • Hand made
Portfel żeglarski
Niepowtarzalny portfel z fragmentów żagla.
100 zł

Kupione 1

Zakończona
Sztuka i rękodzieło • Hand made
Unikalna żeglarska torebka
Niepowtarzalna torba na drobiazgi lub nieduże zakupy, uszyta z fragmentów żagla.
100 zł

Kupione 1

Zakończona
Sport, hobby, turystyka • Sport • Sporty wodne
Voucher na dwugodzinny rejs ze sternikiem
Voucher na dwugodzinny rejs pod opieką jednego z naszych sterników. Do wyboru jachty Sigma Club lub Mariner 24. Nie potrzebujesz do tego żadnych upraw...
300 zł
Zakończona
Sport, hobby, turystyka • Sport • Sporty wodne
Karnet na 20 godzin rejsu
Karnet dla osób z uprawnieniami (co najmniej) żeglarza jachtowego. Jacht typu Sigma Club (patrz link). Realizacja do końca października 2023.
500 zł
Zakończona

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 13

KI
Kasia i Michał
100 zł
 
Dane ukryte
ukryta
WS
Wojciech szymczak
15 zł
KW
Dan
20 zł
NG
Natalia Gorczyca
100 zł
PB
Piotr Bąkowski
10 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
ukryta
AB
Andrzej
20 zł
 
Dane ukryte
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!