Tonący zrzutki się chwyta - aspekty prawne zajęcia komorniczego

Napisano 20 lipca, 2022. Aktualizacja: 7 grudnia, 2023.
Tonący zrzutki się chwyta - aspekty prawne zajęcia komorniczego

Trudna sytuacja finansowa potrafi przewrócić dotychczasowe życie do góry nogami, a komornicy spędzają sen z powiek tysięcy dłużników. Możecie organizować zrzutki na spłatę długów, ale musicie przy tym pamiętać o zasadach obowiązujących w naszym regulaminie. Poznacie je w dzisiejszym artykule. 

W jaki sposób dowiadujemy się o zajęciu komorniczym na koncie organizatora zrzutki?

Taka informacja może dotrzeć do nas z 3 źródeł:

 • Od komornika

Komornicy często dowiadują się o zbiórkach, które organizują dłużnicy. W takiej sytuacji wysyłają do nas zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Zawiadomienie wskazuje, na jakiej podstawie prowadzona jest sprawa egzekucyjna i jaką kwotę należy przekazać komornikowi, aby spłacić dług. Pismo to trafia do naszego działu prawnego, którego pracownicy starannie weryfikują zgodność wskazanych w nim danych z danymi użytkownika. Jeżeli potwierdzi się, że dłużnikiem faktycznie jest Organizator Zrzutki, który posiada zgromadzone na naszym portalu środki, musimy wykonać takie zajęcie.

 • Od organizatora zrzutki

Zajęcie komornicze nie dyskwalifikuje organizatora zrzutki. Ta informacja jest dla nas ważna, ponieważ zobowiązuje nas do wdrożenia określonych procedur, ale nie sprawia, że nie możesz zbierać pieniędzy! Jeśli będziesz grał fair i w opisie zrzutki zamieścisz informację, że Twoim celem jest spłata zadłużenia, nie będzie przeciwwskazań, żebyś skorzystał z naszej platformy.

 • Od innych użytkowników

Jeśli celem zrzutki nie jest spłata długów, a komornik dokona zajęcia na koncie jej organizatora, to jest to podstawa, żeby ją nam zgłosić. W takiej sytuacji pieniądze nie są przeznaczane na realizację celu, na który przekazali je wpłacający. Po otrzymaniu zgłoszenia zawsze weryfikujemy jego prawdziwość i jeśli istnieje taka konieczność - podejmujemy adekwatne kroki, o których można przeczytać tutaj

Niezależnie od źródła informacji o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym, procedura jest zawsze taka sama. Najpierw dokładnie weryfikujemy jej prawdziwość, a potem podejmujemy odpowiednie kroki.

Co się dzieje z pieniędzmi zebranymi przez dłużnika?

Nasz regulamin mówi, że:

„W przypadku otrzymania względem wierzytelności przysługujących Organizatorowi wobec Operatora zajęcia komorniczego lub zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji na kwotę, która przekracza sumę zgromadzonych na niej środków w chwili wykonania zajęcia wierzytelności przez Operatora (co skutkowałoby tym, że wpłacane na Zrzutkę przez Wspierających środki musiałyby zostać następnie przekazane organowi egzekucyjnemu, zamiast służyć realizacji celu Zrzutki), Operator może zablokować możliwość dokonywania dalszych wpłat na Zrzutkę. Blokada ta nie jest stosowana wówczas, gdy z opisu Zrzutki wyraźnie wynika, iż jest ona zorganizowana w celu spłaty długów samego Organizatora. Blokada, o której mowa wyżej, jest usuwana dopiero w przypadku otrzymania od organu egzekucyjnego informacji o uchyleniu wyżej wskazanego zajęcia."

Jeśli użytkownik zorganizował zrzutkę na spłatę długów - nie blokujemy wpłat. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ cel zrzutki jest zgodny z faktycznym przeznaczeniem środków i nie ma obawy o to, że wpłacający zostaną oszukani. Nawet, jeżeli komornik zajmuje środki zgromadzone na samej zrzutce, prowadzi to do realizacji jej celu, gdyż w ten sposób pomniejszają się długi Organizatora. 

Natomiast, jeżeli cel zrzutki jest inny niż spłata zadłużenia - blokujemy możliwość wpłat i wypłat. Takie działanie wynika z potrzeby ochrony Wspierających, którzy przekazują darowizny na konkretny wskazywany przez Organizatora cel, nie zaś po to, by zostały one zajęte przez komornika.

Nasze dalsze postępowanie zależy od kwoty zajęcia - czyli sumy obejmującej dług i wszystkie koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym.

 • Gdy łączna kwota podlegająca zajęciu jest niższa, niż suma środków zgromadzonych przez organizatora na wszystkich zrzutkach, przelewamy komornikowi kwotę, którą wskazał w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności i zdejmujemy blokady
 • Gdy łączna kwota zajęcia przekracza sumę środków zebranych przez organizatora na wszystkich zrzutkach, nakładamy blokadę wpłat i wypłat.
 • Jeżeli łączna kwota zajęcia przekracza sumę środków zebranych przez organizatora na wszystkich zrzutkach, ale opis zbiórki wskazuje wprost, że organizator zbiera pieniądze na spłatę zadłużenia, nakładamy jedynie blokadę wypłat - wspierający mogą dokonywać wpłat bez ograniczeń

W momencie, w którym dowiadujemy się o zajęciu komorniczym na koncie organizatora, prawo zobowiązuje nas do przekazywania zebranych środków na rachunek bankowy wskazany przez komornika, aż do momentu spłaty długu. W związku z tym nie możemy pozwolić organizatorowi na wypłatę środków, dopóki roszczenia komornika nie zostaną zaspokojone.

Co w przypadku zrzutki prowadzonej dla benficjenta?

Żeby dobrze zrozumieć zasady postępowania w przypadku zrzutki prowadzonej dla beneficjenta, musimy jasno określić kto jest właścicielem pieniędzy zgromadzonych na zrzutce. Wyłącznym właścicielem środków zgromadzonych w trakcie zbiórki i stroną umowy zawieranej z wspierającymi jest jej organizator. W związku z tym:

 • Jeśli dłużnikiem jest beneficjent zrzutki, nie możemy przekazać środków komornikowi na podstawie zawiadomienia o zajęciu. W tym przypadku zgromadzone pieniądze nie należą do dłużnika.
 • Jeśli dłużnik zorganizuje zrzutkę dla beneficjenta, komornik otrzyma zgromadzone na niej środki do łącznej kwoty zajęcia. Dzieje się tak, ponieważ dłużnik (Organizator zrzutki) jest w tym przypadku właścicielem zgromadzonych pieniędzy. Dla komornika nie będzie miało znaczenia, że środki ze zrzutki miały być następnie przekazane komuś innemu (Beneficjentowi).

Z tego powodu, jeżeli chcesz wyrazić zgodę innej osobie na zorganizowanie zrzutki, której będziesz Beneficjentem, upewnij się, że taka osoba nie posiada egzekucji komorniczej. Z kolei, jeśli sam posiadasz zadłużenie egzekwowane przez komornika - nie zakładaj zrzutki na czyjąś rzecz, ani zrzutek innych, niż na pomoc Ci w wydostaniu się z długów. Istnieje ryzyko, że komornik zajmie twoje środki na zrzutce, a wówczas nie będziesz w stanie zrealizować deklarowanego przez Ciebie celu zrzutki, o co zarówno Beneficjent, jak i Wspierający będą mieli do Ciebie słuszne pretensje.

Czy w trakcie zajęcia komorniczego można zmienić numer konta do wypłat?

Zgodnie z naszym regulaminem:

„Nie jest dopuszczalna zmiana numeru rachunku bankowego na rachunek należący do innej osoby, niż rachunek uprzednio zweryfikowany, ani zmiana rachunku z uwagi na dokonanie na dotychczas podanym przez Organizatora rachunku zajęcia komorniczego lub zajęcia w egzekucji administracyjnej. W przypadku uzyskania przez Operatora wiedzy o takiej przyczynie zmiany rachunku bankowego, Operator odmawia jego zmiany."

Gdybyśmy w takim przypadku zgodzili się na zmianę numeru rachunku bankowego, moglibyśmy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Art. 300 § 2 Kodeksu karnego mówi, że „kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."

Zmiana rachunku bankowego do wypłat ze zrzutki, aby uniknąć blokady nałożonej przez komornika na rachunek przypisany do Twojego profilu dotychczas, może być poczytana jako utrudnianie egzekucji komorniczej W sytuacji, gdy posiadamy wiedzę, że taki właśnie miałby być powód zmiany tego rachunku, nie możemy na to się zgodzić, gdyż mogłoby to być uznane za pomocnictwo do wskazanego wyżej czynu zabronionego.

Mamy nadzieję, że ten artykuł nie przyda się nikomu z Was. Jeśli jednak popadniecie w kłopoty, możecie szukać u nas pomocy. Pamiętajcie tylko, żeby być fair wobec innych użytkowników portalu i postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze wpisy co dwa tygodnie na swojego maila!


Zastanawiasz się nad założeniem własnej zrzutki? Zapoznaj się z informacjami poniżej!

Po pierwsze - jak to działa?

To proste - wchodzisz na zrzutka.pl, podajesz dowolny cel zrzutki oraz kwotę i to wszystko - gotowe. Na utworzoną w ten sposób zrzutkę możesz od razu za darmo i błyskawicznie przyjmować wpłaty - wpłaty księgują się na Twojej zrzutce już w czasie około 1 minuty od ich zlecenia przez wpłacającego! Środki ze swojej zrzutki wypłacasz kiedy chcesz i tak często jak tego potrzebujesz, a dzięki opcji ekspresowych wypłat otrzymasz je na swoje konto w ciągu kilku minut od zlecenia wypłaty! Ważne - zrzutka.pl utrzymuje się głównie z darowizn - portalu możesz używać w 100% za darmo. Nie pobieramy żadnych obowiązkowych opłat od organizatorów zrzutek ani od wspierających - sprawdź.  

Po drugie - czy to działa?

Ponad 800 000 założonych zrzutek i 650 000 000 zł zebranych środków mówi samo za siebie. Nasi użytkownicy oceniają nas na niemal 9/10 na naszej stronie z ocenami (ponad 2 000 opinii) - sprawdź opinie. Zrzutki prywatne, np. na prezenty urodzinowe, zrzutki na realizację marzeń, zrzutki projektowe, zrzutki charytatywne, zrzutka #RazemDlaUkrainy, która zebrała ponad 3 000 000zł, czy zrzutka na Telefon Zaufania, która w ciągu zaledwie dwóch dni zebrała ponad 1 700 000 zł - to tylko przykłady. Na zrzutka.pl zbierasz na dowolne, ustalone przez Ciebie cele!

Zrzutka.pl to jednak przede wszystkim dziesiątki tysięcy zrzutek prywatnych - urodzinowych, wyjazdowych, mających na celu rozliczenie wspólnych inicjatyw i innych. Jeśli chcesz przejrzeć więcej zrzutek - skorzystaj z naszej wyszukiwarki.

'Zwykła' zrzutka.pl to nie wszystko! Ostatnio dodaliśmy nowy serwis w ramach naszego portalu. Zrzutka cykliczna to rozwiązanie dla każdego, kto ma coś do zaoferowania swoim odbiorcom bądź po prostu chce umożliwić chętnym stałe wspieranie swojej zrzutki - oczywiście w modelu subskrypcji. Wspierający wpłacają comiesięczne, cotygodniowe lub codzienne kwoty na konto organizatorów. Organizatorzy dostają możliwość rozwoju swoich pasji i talentów, a wspierający – wspaniałe nagrody i satysfakcję ze wspierania ciekawych projektów! Brzmi interesująco? Tutaj sprawdzisz jak to działa.

zrzutka_cykliczna


Zrzutka cykliczna oraz zwykła zrzutka to też nie wszystko! Dzięki zrzutce patronowanej, zbierzesz pieniądze dla organizacji, z której celami najlepiej się identyfikujesz! Logo wybranej przez Ciebie fundacji/organizacji (wraz z informacją o tym, że objęła ona patronatem Twoją akcję) ozdobi widok Twojej zrzutki. Prowadzisz fundację lub inną organizację? Chcesz, aby użytkownicy zrzutka.pl mogli zbierać pieniądze właśnie dla Ciebie i na realizację Twoich celów? Dołącz do innych Patronów! Aby dodać swoją organizację, przejdź trzy proste kroki opisane tutaj (w sekcji “Jak zostać Patronem?”).

patronowane

Jeśli nadal masz pytania lub wahasz się czy możesz założyć zrzutkę - napisz!

Facebook Twitter


Komentarze 1

Aby dodać komentarz lub zarejestruj się.

 • BL
  blessedlife

  Hi guys, i don’t have much to say now now, Than to say thanks to Dr. Monday for rescuing me and my family from poverty, and for getting my husband and my Job back, i love playing lottery , but winning is my biggest problem, Ill never forget the day i come in contact with Dr Monday, whose lottery spell make me a winner, some million Dollars , after giving me a sure winning numbers within 3 days to play,my financial status is settled for good,now i have started to live my dream life after 12 years of playing the lottery A big thanks to Dr Monday, am grateful for all you have done for me and family, he can be reach on Via WhatsApp +234 705 993 7909