id: 2gj4ae

Karetka terenowa dla obrońców Ukrainy. Defender for DEFENDERS! / Field AMBULANCE for the defenders of Ukraine. Defender for DEFENDERS!

Karetka terenowa dla obrońców Ukrainy. Defender for DEFENDERS! / Field AMBULANCE for the defenders of Ukraine. Defender for DEFENDERS!

Our users created 1 016 602 fundraisers and raised 1 065 224 974 zł

What will you fundraise for today?

Description

Tworzymy unikalny projekt - ambulans polowy na bazie Land Rover Defender, który umożliwia ewakuację rannych i chorych, żołnierzy i cywilów z trudno dostępnych terenów, bez utwardzonych dróg, w bezpośrednim sąsiedztwie działań wojennych na Ukrainie.


Karetka zostanie przekazana Obronie Terytorialnej Ukrainy, zwykłym ludziom takim jak my, którzy w obliczu inwazji stanęli w obronie swoich domów, wsi i miasteczek. Sprzęt medyczny i leki trafią również do szpitali pod Mikołajowem, gdzie toczą się ciężkie walki.


Na co dokładnie zbieramy pieniądze:


 •  wyposażenie medyczne pojazdu (wymienione poniżej, dość kosztowne, np. automatyczny defibrylator z opcją monitoringu to ok 13000zł), leki i materiały dla szpitali w Nowoukraince i Basztance.


 • lekkie wzmocnienie ochrony przedziału medycznego płytami stalowymi, zapewniające minimalną ochronę przed pociskami z małokalibrowej broni ręcznej.


Co już mamy:


 • Dzięki niesamowitemu wsparciu ludzi dobrej woli udało nam się kupić samochód będący podstawą naszej „frontowej karetki” – Land Rover Defender 110, 2010 rocznik.


 • Dzięki zaangażowaniu niezależnego serwisu Land Rover, AFC Land, samochód przechodzi aktualnie modyfikacje techniczne i mechaniczne oraz przegląd. Mechaniczną część projektu można śledzić na Facebooku na stronie AFC Land: https://fb.me/e/1i1GAQJA9


Kim jesteśmy:


Jesteśmy personelem medycznym, lekarzami, ratownikami medycznymi, pielęgniarkami, którzy na co dzień ratują życie w Klinicznym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz personelem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Medycyna ratunkowa to nasza pasja. Wiemy jak to robić i kochamy to robić.


Chcemy pomóc ocalić życie zwykłych ludzi, takich jak my, którzy nagle, w wyniku okoliczności zewnętrznych, stali się bohaterami. Po prostu postanowili zostać na swojej ziemi. Pomóżmy uratować przynajmniej część z nich.

Defender for DEFENDERS!


Lista potrzebnego sprzętu medycznego:

Butla ze sprężonym tlenem 10 litrów + reduktor

AED- Defibrylator automatyczny z możliwością monitorowania EKG

Elektrody samoprzylepne do AED

Maski do tlenoterapii biernej z rezerwuarem i drenami

Pulsoksymetr napalcowy

Kaniule dożylne 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G

Aparaty do przetoczeń płynów iv

Płyn Ringera 500ml

NaCl 0,9% 500ml

Glukoza 5% 500ml

Glukoza 5% 100ml

NaCl 0,9% 100ml

Strzykawki 5ml, 10ml, 20ml

Rękawiczki nitrylowe rozmiar M, L

Plaster w rolce

Okleiny do kaniul iv

Gaza niejałowa

Gaza jałowa duża

Bandaż elastyczny

Bandaż dziany

Opatrunek Ashermana

Igła do torakopunkcji

Opatrunki hemostatyczne

Opatrunki oparzeniowe hydrogel

Opaski uciskowe

Rękaw do szybkich przetoczeń iv

Opatrunki hemostatyczne

Codofix

Zestaw do szycia chirurgicznego 1-razowy

Lignocaina żel

Maski twarzowe S, M, L

Maski krtaniowe I-Gel 3,4,5

Rurki ustno-gardłowe

Worek samorozprężalny

Filtry do wentylacji

Skalpel

Nożyczki

Ciśnieniomierz + stetoskop

Szyny Kramera

Folia termoizolacyjna

Deska ortopedyczna + pasy

Cewniki do ssaka

Ssak elektryczny

Gaśnica proszkowa 6kg

System mocowania sprzętu do ścian wewnętrznych - pasy

Plecak medyczny

Worki na odpady medyczne

Pojemniki na igły/odpady ostre

Octanisept płyn

Kodan płyn

Microzid płyn

Płyn do dezynfekcji rąk

Lekarstwa dla szpitali

English below:

We are creating a unique project - a field off-road ambulance based on Land Rover Defender, which allows the wounded and the sick, soldiers and civilians to be taken from areas without paved roads, in the immediate proximity of military operations in Ukraine.The ambulance will be handed over to the Territorial Defense/National Guard of Ukraine, ordinary people like us who, in the face of the invasion, stood up to defend their homes, villages and towns. Medical equipment and medicines will also be delivered to a hospitals near Mykolaiv, where heavy fights are taking place.For what exactly do we collect the money:


 • medical equipment of the vehicle (listed below, expensive, e.g. the automatic defibrillator itself with the monitoring option is about $3000),

   drugs and materials for hospitals in Novoukrainka and Bashtanka.

 • light armor steel plates of the medical compartment providing minimal protection against small arms bulletsWhat we already have:


 • Thanks to an amazing support of people of good will, we managed to buy the car that is the basis of our "front ambulance" - Land Rover Defender 110, 2010 model year.
 • Thanks to the involvement of AFC Land, an independent Land Rover service, the car is undergoing technical and mechanical modifications and maintenance. The mechanical part of the project can be followed on Facebook on the AFC Land website: https://fb.me/e/1i1GAQJA9Who we are:


We are medical staff, doctors, paramedics, nurses who work on a daily basis to save lives in the Medical University of Gdansk Emergency Department as well as the Polish Medical Air Rescue (Polish national Helicopter Emergency Medical Service) staff. Emergency medicine is our passion.We want to help save the lives of ordinary people like us, who have become heroes suddenly, as a result of external circumstances. They just decided to stay on their land. Let's help save at least some of them.

Defender for DEFENDERS!


List of medical equipment needed:


  Oxygen cylinder 10 liters + reducer

  AED- Automatic defibrillator with ECG monitoring capability

  Adhesive electrodes for AED

  Passive oxygen therapy masks with a reservoir and drains

  Finger pulse oximeter

  Intravenous cannulas 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G

  IV fluid transfusions kit

  Ringer's solution 500ml

  NaCl 0.9% 500ml

  Glucose 5% 500ml

  Glucose 5% 100ml

  NaCl 0.9% 100ml

  Syringes 5ml, 10ml, 20ml

  Nitrile gloves size M, L

  Non-sterile gauze

  Large sterile gauze

  Elastic bandage

Bandage

  Asherman dressing

  Thoracostomy needle

  Haemostatic dressings

  Hydrogel burn dressings

  Tourniquets

  Quick iv transfusion device

  Codofix dressings

  Disposable surgical suture kit

  Lignocaine gel

  S, M, L face masks

  I-Gel laryngeal masks 3,4,5

  Oropharyngeal tubes

  Ventilation bag

  Ventilation filters

  Scalpels

  Scissors

  Blood pressure measurment device + stethoscope

  Splints

  Thermal insulation blankets

  Spine board + belts

  Suction catheters

  Electric suction device

  Fire extinguisher 6 kg

  Internal straps fixation system

  Medical backpacks

  Medical waste bags

  Needle / Sharp Waste Containers

  Water-base antiseptic fluid

Alcohol-base antiseptic fluid

  Hand disinfectant

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations 186

AB
Agnieszka Błaszczak
hidden
 
Hidden data
300 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
50 zł
AW
Ola
70 zł
AT
Agnieszka T
500 zł
CS
Cezary Szostak
500 zł
 
Hidden data
hidden
See more

Comments 3

 
2500 char
 •  
  Anonymous user

  Thanks Magda, superstar jx

  300 zł
 • MB
  Mark Bewick

  Great cause (shame its needed though)...great to see the ex green team helping out

  200 zł
 • KC
  Kajetan Czyż

  Super pomysł!

  150 zł