id: 372rbw

Krakowski koszyk zakupów dla Ukrainy

Krakowski koszyk zakupów dla Ukrainy

Whip-round was turned off by organizer
52 818 zł  (≈ 10 935 €)
of 10 000 zł (≈ 2 070 €)
528%
Inactive payments - the required operation of the organizer of the whip-round. If you are a organizer - log in and take the required action.

Updates12

 • -ENGLISH BELOW-


  Drodzy Darczyńcy


  Serdecznie dziękujemy za niesamowite wsparcie z Waszej strony. Udało nam się łącznie uzbierać ponad 50.000 zł! Wspierali nas darczyńcy z całego świata, osoby prywatne jak i instytucje, pomagali też sami wolontariusze. Dzięki Wam mogliśmy zakupić i przekazać w ciągu ostatnich miesięcy magazynowi na Daszyńskiego setki puszek żywności, paczek makaronów, kaszy, konserw, żeli pod prysznic, mydła, szamponów, podpasek, kosmetyków dziecięcych, pieluch itp. Wasze wsparcie było tak hojne, że w ostatnich dostawach musiał nam pomagać Robert z jego autem dostawczym gdyż ilość produktów przerosła nasze możliwości. Dziękujemy !

  Nasza zbiórka dobiegła końca ale zachęcamy Was do dalszego wspierania punktu na Daszyńskiego czy to rzeczowego czy jako wolontariusze. Wciąż odwiedzają go potrzebujący a nasi bracia i sąsiedzi zza wschodniej granicy wciąż toczą nierówną walkę i potrzebują wsparcia. 

  b82a508dff6d8c21.jpeg

  t78009c3380ccf4b.jpegDear

  t5fffa2acbb3a79a.jpegDonors 

  ja5d05dffd32c47c.jpeg

  bcdec05c910099c0.jpeg

  k661f5b576a71bc2.jpeg


  Dear Donors


  Thank you for your amazing support. We managed to collect a total of over  50,000 PLN! We were supported by donors from all over the world, private persons and institutions, as well as the volunteers themselves. Thanks to you, we were able to purchase and hand over hundreds of cans of food, packets of pasta, groats, shower gels, soap, shampoos, sanitary pads, children's cosmetics, diapers, etc. in the last months to the Daszyńskiego warehouse. Robert had to help us with his delivery truck because the number of products exceeded our capabilities. Thank you! Our fundraiser has come to an end, but we encourage you to continue supporting the Daszyński point, whether by bringing donations or as volunteers. It is still visited by those in need, and our brothers and neighbors from across the eastern border are still struggling in uneven fight and are in need of support.

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • -ENGLISH BELOW -


  Drodzy Darczyńcy


  Dziękujemy za Wasze ciągłe wsparcie. Uzbieraliśmy już ponad 40.000 zł. Dziękujemy! Dzięki Waszym wpłatom mogliśmy się udać na kolejne zakupy. Z pomocą przyszedł nam Robert z dużym dostawczym autem. Dzięki jego pomocy mogliśmy załadować produkty za prawie 12.000 zł. Magazyn na Daszyńskiego otrzymał solidny zastrzyk najpotrzebniejszych rzeczy. Dziękujemy.

  Zachęcamy też do wzięcia udziału w wolontariacie, wielu wolontariuszy z Polski i zagranicy którzy pracują od samego początku wojny zasługuje na chwile odpoczynku i zmianę. Każda pomoc się liczy.


  t2ab478a841cd131.jpeg

  yfd4b0e2c6574279.jpeg

  e137cbd4d45fdb1a.jpeg

  ia064d57b6de232d.jpeg

  fcb4fbd8f0e9e316.jpeg  i1bdbd8ce1fd6d6d.jpeg

  cccd5c28f6853796.jpeg

  xa66fb2b11e048df.jpeg

  ece9438cee0e5b43.jpeg

  m265a5711329be81.jpegDear donors


  Thank you for your continued support. We have already collected over 40,000 PLN Thank you! Thanks to your donations, we could go on another shopping trip. Robert came to our aid with a large delivery car. Thanks to his help, we were able to load products for nearly 12,000PLN. The warehouse on Daszyńskiego has received a solid injection of the most necessary items. Thank you.

  We also encourage you to take part in volunteering, many volunteers from Poland and abroad who have been working from the very beginning of war, deserve a moment of rest and change. Every help counts.

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • -ENGLISH BELOW-


  Drodzy Darczyńcy


  Przekroczyliśmy kwotę 30.000 zł. Dziękujemy! Dzięki Waszemu ciągłemu wsparciu będziemy mogli po raz kolejny uzupełnić zapasy magazynowe na Daszyńskiego 16 o najpotrzebniejsze produkty. Dziękujemy serdecznie WSZYSTKIM darczyńcom którzy wsparli naszą akcję, Wasza hojność nieustannie nas zaskakuje. Punkt będzie kontynuował swoją działalność również w czerwcu dlatego też przedłużamy okres trwania zbiórki o kolejny miesiąc. Tak długo jak to możliwe będziemy chcieli wspierać magazyn na Daszyńskiego 16 oraz tych którzy go odwiedzają. 

  l90400070500f2d6.jpegiac0db7067bdd3ee.jpeg

  j7b77e2e7ccab845.jpeg

  g07f8abfb9b14560.jpeg

  Dear Donors


  We have exceeded the amount of  30,000 PLN. Thank you! Thanks to your continuous support, we will be able to restock the shelves at Daszyńskiego 16 with the most necessary products once again. We sincerely thank ALL the donors who supported our action. Your generosity continues to surprise us. The point will also continue its activity in June, therefore we are extending the fundraising period by another month. As long as possible, we will support the warehouse at Daszyńskiego 16 and those who visit it.

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • -ENGLISH BELOW-


  Drodzy Darczyńcy


  Kolejny weekend i kolejna dostawa za nami. Dziękujemy za Wasze nieustające wsparcie. Dzięki Wam mogliśmy w ubiegłą sobotę dostarczyć zakupy za ponad 6000 zł. Tradycyjnie jedzenie oraz podstawowe środki higieny, kosmetyki oraz produkty dla dzieci trafiły na półki magazynu Daszyńskiego 16. Dziękujemy.

  Jeżeli chcielibyście pomóc osobiście to zachęcam do zapisania się do grupy dla wolontariuszy na fb:

  https://www.facebook.com/groups/475118210908519

  W wielu miejscach brakuje ludzi, wielu wolontariuszy pracuje nieustannie od wybuchu wojny. Każda dodatkowa para rąk się przyda. W naszych szeregach jest też dużo obcokrajowców co stanowi świetną okazję do darmowych konwersacji i ćwiczenia języka 😊

  Magazyn na Daszyńskiego 16 cierpi ostatnio na braki w takich produktach jak: ręczniki, zabawki, pościel, kołdry, koce, plecaki. Jeżeli macie niepotrzebne produkty z tej listy to można je przynieść do magazynu od poniedziałku do soboty w godzinach 9-19.  t43879c772c3ce00.jpeg

  j13faefc9df11eba.jpeg

  xabaf4de638718b7.jpeg

  l94fe245fdd97284.jpegDear Donors

   

  Another weekend and another delivery behind us. Thank you for your continued support. Thanks to you, we were able to deliver products for over 6.000 PLN last saturday. Traditionally, food and basic hygiene products, cosmetics and products for children went to the shelves of Daszyński 16 storage. Thank you.

  If you would like to help personally, I encourage you to join the group for volunteers on Facebook:

  https://www.facebook.com/groups/475118210908519

  There is a shortage of people in many places, and many volunteers have been working continuously since the outbreak of the war. Each additional pair of hands will be useful. There are also many foreigners in our ranks, which is a great opportunity for free conversations and language practice 😊

  The warehouse at Daszyńskiego 16 has recently suffered from shortages in such products as: towels, toys, bedding, duvets, blankets, backpacks. If you have spare products from this list, you can bring them to the warehouse from monday to saturday from 9:00 to 19:00.


  h725085f7074d572.jpegp7b2b728943294c5.jpegn26649f8c985458d.jpeg 

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • --ENGLISH BELOW--


  Drodzy Darczyńcy


  Serdecznie dziękujemy za Wasze ogromne wsparcie i niezwykłą hojność. Uzbieraliśmy ponad 20.000 zł. Dziękujemy! Dzięki Wam w ubiegłą sobotę dostarczyliśmy kolejną dostawę zakupów za kwotę ponad 8.600 zł. Kolejna porcja żywności, kosmetyków, produktów dla dzieci oraz środków higienicznych trafiła na półki magazynu na Daszyńskie 16 a następnie w ręce potrzebujących. Z tej okazji przygotowaliśmy też krótki film który przybliży Wam działanie miejsca oraz ludzi których tak hojnie wspieracie. Jeszcze raz dziękujemy i nie przestajemy działać. 
  Dear donors


  Thank you for your great support and great generosity. We raised over 20,000 PLN. Thank you! Thanks to you, last saturday we delivered another supply of needed goods for the amount of over  8,600 PLN. Another portion of food, cosmetics, products for children and hygiene products went to the shelves of the warehouse at Daszyńskie 16 and then to those in need. On this occasion, we have also shot a short film that will introduce you to the daily life of the place and the people you support so generously. Thanks again and we will continue our work.


  s063be2d26b466a5.jpegn47d65a1602fa009.jpegu769ba2a36f3f117.jpeg

  scee2b1cf1c62a63.jpeg

  e6d3a95ef1da33d0.jpeg

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • -ENGLISH BELOW-


  Drodzy Darczyńcy


  Dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy w weekend dostarczyć kolejną dostawę. Dzięki połączonym siłom kilku podobnych dostaw, Centrum Wielokulturowe w okresie prawosławnych Świąt Wielkanocnych było dobrze zaopatrzone i mogło udzielić pomocy tym którzy je odwiedzili.

  Przekroczyliśmy również kwotę 15.000 zł. Bardzo Wam dziękujemy! Ostatnia dostawa to jedzenie, kosmetyki i środki higieny za 2900 zł. Dzięki Waszej niezwykłej pomocy mogliśmy dostarczyć już produkty za łączną kwotę 11.700 zł które trafiły w ręce potrzebujących.

  Dziś rozpoczynamy nowy tydzień. Z nadzieją wypatrujemy wiadomości o potencjalnym zakończeniu wojny. Ale do czasu, kiedy to nie nastąpi to wciąż zbieramy fundusze i będziemy wspierać potrzebujących jak możemy.


  q85a98fc7b0e2282.jpeg

  df15665a69037475.jpeg

  w8dbbc16c0a5f9ec.jpeg

  ocbcd753efdd56bf.jpegDear Donors

   

  Thanks to your support, we were able to deliver another delivery over the weekend. Thanks to the combined efforts of several similar shipments, Centrum Wielokulturowe was well-stocked during the Orthodox Easter period and could provide needed help to those who visited it.

  We also exceeded 15,000 PLN. Thank you very much! The last delivery was food, cosmetics and hygiene products for 2,900 PLN. Thanks to your extraordinary help, we have already been able to deliver products for a total amount of 11,700 PLN that went to the hands of those in need.

  Today we start a new week. We look forward to news of a potential end to the war. But until that happens, we are still raising funds and supporting those in need as much as we can.


  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • --- ENGLISH VERSION BELOW ---


  Drodzy Darczyńcy


  Dziękujemy za Wasze niezwykłe wsparcie. Mamy 10.000 zł ! Dziękujemy !

  Półki na Daszyńskiego 16 po okresie świątecznym świeciły pustkami, dlatego też wczoraj dostarczyliśmy kolejną dostawę opiewającą na kwotę ponad 5000 zł. W nadchodzący weekend wypadają Święta Wielkanocne w obrządku prawosławnym. Z Waszym wsparciem zrobimy wszystko, żeby ten okres był choć trochę szczęśliwszy dla naszych gości w tym trudnym dla nich momencie.

  Na prośbę Centrum Wielokulturowego wydłużamy okres trwania zbiórki. Niestety wojna nadal trwa a pod naszymi oknami wciąż stoi kolejka potrzebujących każdego dnia. Będziemy ich wspierać tak długo jak możemy.


  h127e6165460be79.jpeg

  Dear Donors

   

  Thank you for your extraordinary support. We have 10,000 PLN ! Thank you !

  The shelves on Daszyńskiego 16 were empty after the holiday season, so yesterday we delivered another transport of goods for the amount of over 5,000 PLN. The Orthodox Easter starts on the coming weekend. With your support, we will do everything to make this period a bit happier for our guests at this difficult moment.

  At the request of the Multicultural Center, we extend fundraising period. Unfortunately, the war is still going on and there is still a queue of people in need every day under our windows. We will support them as long as we can.  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Drodzy Darczyńcy


  Ponownie nas zadziwiacie. Po naszej informacji o decyzji zmianie kwoty zrzutki na 7.500 zł nie tylko zrealizowaliście ten próg, ale przebiliście go w 24 godziny. Zakładając zrzutkę nigdy nie spodziewaliśmy się tak licznego i hojnego odzewu z Waszej strony. Dziękujemy.

  Z uwagi, na przyczyny które wyjaśnialiśmy w poprzednim wpisie decydujemy o kolejnym zwiększeniu progu. Tym razem będzie to kwota 10.000 zł. Będzie to też ostatnia modyfikacja kwoty, nawet jeśli zostanie przebity nie będziemy go już podnosić. Wasze wsparcie i tak przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Serdecznie dziękujemy, każda złotówka to wielce potrzebne wsparcie i szansa zakupienia najbardziej niezbędnych produktów dla potrzebujących. Tradycyjnie zachęcamy do udostępnienia naszej akcji w social media i wśród znajomych. Dziękujemy


  f7acea53f4182e19.png

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Drodzy Darczyńcy


  Z uwagi na to, że pierwotny cel zrzutki został osiągnięty w rekordowym czasie 4 dni, a do jej zakończenia pozostało jeszcze 18 dni, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu kwoty zrzutki do 7500 zł.

  Uważamy, że 100% ukończonej zrzutki może dawać błędne odczucie, że cel na jaki zbieramy został w pełni osiągnięty i pomoc nie jest już potrzebna. Jest to dalekie od prawdy. Setki osób odwiedzające punkt każdego dnia wymagają ciągłych dostaw najbardziej niezbędnych rzeczy. To nie jedna czy dwie akcje, ale ich suma daje szansę zaspokojenia tych potrzeb. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkich tych którzy nam już pomogli. To właśnie takie osoby jak Wy sprawiają, że punkt nadal działa i pomaga. Pierwsza dostawa już za nami. Mamy nadzieję, że będziemy mogli dostarczyć ich jak najwięcej.


  q842cc4e359b65fc.jpeg

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Drodzy Darczyńcy  Zgodnie z obietnicą dzielimy się z Wami relacją z naszych pierwszych zakupów. Kupiliśmy towar za łączną kwotę nieco ponad 3500 zł. Niestety więcej towaru fizycznie nie zmieściło nam się do samochodu, pomimo złożenia foteli i zapełnienia każdej możliwej luki zakupami. Dlatego już niedługo planujemy kolejną dostawę, a że zbiórka ciągle trwa to po cichu liczymy, że kolejne zakupy będą podobne, a może nawet większe. Na dzień dzisiejszy udało się uzbierać 5340 zł. Po odjęciu dzisiejszych zakupów pozostaje 1825 zł na kolejne. Niezależnie ile środków finalnie uzbieramy przez kolejne dni, wszystkie środki co do złotówki zostaną przeznaczone na produkty dla Magazynu Centrum Wielokulturowego w Krakowie przy ul. Al. Daszyńskiego 16, a następnie wydane potrzebującym.  

  d2af1064b6342875.jpeg


  gb38518a73b9948e.jpeg


  o37f2054557bbe71.jpeg

  v10b50ff89138f81.jpeg


  lda03ad5b3653326.jpeg


  Dziś dla Centrum kupiliśmy:


  • 72 opakowania kaszy gryczanej
  • 24 opakowania kaszy jęczmiennej
  • 48 opakowań makaronu 
  • 18 opakowań ryżu
  • 30 butelek oleju
  • 20 opakowań mąki 
  • 40 opakowań cukru 
  • 81 żeli pod prysznic
  • 72 paczki podpasek
  • 96 mydełek dla dzieci
  • 15 kremów dla dzieci
  • 20 oliwek dla dzieci
  • 32 mydła w płynie
  • 33 pasty do zębów
  • 34 szampony do włosów
  • 108 mydeł 
  • 4 duże torby proszku do prania
  • 24 małe kartony proszku do prania
  • 81 soczków dla dzieci
  • 36 musów owocowych dla dzieci
  • 5 kartonów kawy instant w saszetkach
  • 30 małych płynów do naczyń


  Dzisiejsze zakupy zostały dostarczone do centrum, gdzie wolontariusze szybko i sprawnie je rozładowali i umieścili na półkach. 

  Dzięki Waszemu hojnemu wsparciu, jak i kilku innych podobnych inicjatyw z Polski i zagranicy dziś dostarczających podobne transporty, Centrum jest dziś przyzwoicie zaopatrzone i gotowe na kolejny tydzień pracy. 


  aae1829d18c07f0b.jpeg


  o66f35828ae8a3aa.jpeg


  h6d04e1d7c6084b3.jpeg


  lbab8aafba9c612e.jpeg


  x66bd8d8b844f791.jpeg


  a823742f561c81e5.jpeg

  t49b16553812063c.jpeg

  Nasze doświadczenie pokazuje, że sytuacja w centrum potrafi być bardzo dynamiczna, a potrzeby cały czas są ogromne. W samą sobotę punkt odwiedziło blisko 1000 osób. Od samego rana do późnego popołudnia pod punktem stała ogromna kolejka ludzi czekających na pomoc. Możecie sobie wyobrazić jak w takiej sytuacji szybko potrafią kończyć się zapasy. Dlatego wciąż prosimy o udostępnianie linka do zrzutki (https://zrzutka.pl/z/dzp9af ). Mamy jeszcze 20 dni do końca, zdziałajmy razem jeszcze wiele dobrego :)

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Drodzy Darczyńcy


  Czy wspominałem już, że jesteście fantastyczni? Tak jesteście! To dzięki Wam w zaledwie 4 dni udało nam się zebrać 5000zł co było naszym celem. Dziękujemy, że tak szybko i tak hojnie odpowiedzieliście na naszą zbiórkę. Dzięki Waszemu wsparciu już w najbliższych dniach będziemy mogli dokonać zakupów które niezwłocznie trafią w ręce potrzebujących. O czym zresztą nie omieszkamy Was poinformować w kolejnym wpisie, tak więc możecie spodziewać się relacji w kolejnych aktualnościach. Jeszcze raz DZIĘKUJEMY!


  Co dalej ze zbiórką? Szczerze mówiąc to nie spodziewaliśmy się, że uda nam się osiągnąć nasz cel w zaledwie 4 dni. Do końca pozostało jeszcze 22 dni. Dlatego też podjęliśmy decyzję, żeby nie kończyć jej przed czasem. Będziemy z Wami szczerzy, potrzeby są ogromne. Z pewnością każdy z Was widział relacje przedstawiające setki tysięcy ludzi przekraczających naszą granicę. Ludzi, którzy bardzo często całe swoje życie spakowali do jednej walizki. To właśnie te osoby każdego dnia stoją w kolejce pod naszym punktem, często tylko po to, aby otrzymać szczoteczkę do zębów, mydło i paczkę makaronu. Ludzi, dla których każde, nawet drobne wsparcie jest na wagę złota. Przede wszystkim są to młode matki, które musiały pozostawić swoich bliskich, a teraz starają się zorganizować życie dla siebie i swoich dzieci w tej nowej, trudnej dla nich rzeczywistości. Jesteśmy zdania, że jeśli nasza zbiórka jest w stanie pomóc im w tych chwilach choćby w minimalnym stopniu to jest to warte jej kontynuowania.


  Teraz będzie troszkę cyferek.


  x203eb2b9a376139.png

  Ten wykres pokazuje, jak wyglądały wejścia na naszą zrzutkę przez ostatnie 4 dni. Kolor niebieski to Facebook, różowy to inne źródła. Jak widzicie mamy bardzo mało wejść. Co pokazuje jak bardzo elitarną i hojną grupą jesteście 😊 Ale też jak wiele można by jeszcze zdziałać, jeśli udało by się dotrzeć do większej liczby osób. Dlatego zwracamy się do Was ponownie z prośbą. Tym razem o udostępnienie linka do naszej akcji tam, gdzie możecie, znajomi, praca, rodzina, koledzy z siłowni, koleżanki ze ścianki, z uczelni itp. 😉

  Możecie korzystać z tego linka: „https://zrzutka.pl/z/dzp9af” dzięki niemu możemy obserwować statystyki. Albo możecie skopiować adres z przeglądarki.


  Jeśli uda nam się zebrać więcej to oczywiście 100% środków przeznaczymy na kolejne zakupy najpotrzebniejszych produktów dla punktu na Daszyńskiego 16 w Krakowie.


  Jeszcze raz dzięki!

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
 • Drodzy Darczyńcy. Jesteście fantastyczni!


  Nie upłynęła jeszcze pełna doba od uruchomienia zrzutki a dzięki WAM udało się zebrać już ponad połowę pierwotnie założonej kwoty. Do końca akcji jeszcze wiele dni, po cichu liczymy, że uda nam się przebić kwotę z jaką wystartowaliśmy co pozwoli zapatrzyć magazyn w jeszcze więcej rzeczy dla potrzebujących. W tym celu chcemy trafić do jak największej liczby osób. Udostępniajcie proszę link do naszej akcji:

  https://zrzutka.pl/z/dzp9af

  Ten adres nie tylko przekieruje zainteresowanych do zrzutki, ale też pozwoli nam monitorować źródła wejść i lepiej ją promować. 


  Szybkie info z życia punktu Daszyńskiego 16.

  Wczoraj pod koniec dnia niestety nasze półki świeciły pustkami. W trakcie dnia odwiedziła nas bardzo duża ilość matek z dziećmi. Półki z kosmetykami dla dzieci i dorosłych, podpaskami, mokrymi chusteczkami i jedzeniem szybko opustoszały. To właśnie te półki pomogą zapełnić wpłacane przez Was środki. hdf79759c687467b.jpeg


  Miłym akcentem na koniec dnia była wizyta Pana, który przywiózł nam kilkadziesiąt kilogramów ziemniaków 😊 Ziemniaki zostały szybko podzielone na mniejsze porcje, gotowe do wydania dla potrzebujących.


  v93e427a60f9572b.jpeg

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

ENGLISH VERSION BELOW.Drodzy Darczyńcy

 

Wasza hojność nie zna granic i każda złotówka to wielce potrzebne wsparcie i szansa zakupienia najbardziej niezbędnych produktów dla potrzebujących.

 

Dla kogo zbieramy?

Centrum Wielokulturowego w Krakowie wspomaga uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli granice z Polską 24 lutego 2022 lub później.

 

da8d8a209f2fb9b6.jpeg


Co możemy zdziałać za Wasze dotacje?

· Nasze punkty są czynne przez 7 dni w tygodniu. Najczęściej odwiedzane są przez mamy z dziećmi, osoby starsze i młodzież.

· Średnio odwiedza nas 300-500 osób dziennie.

· Punkt wydaje najpotrzebniejsze rzeczy takie jak: jedzenie, artykuły dla dzieci i niemowląt, artykuły higieny osobistej itp.

 

Jak gospodarujemy zebranymi finansami?

· 100% zebranych środków jest przeznaczane na zakup produktów, które następnie trafiają w ręce potrzebujących.

· Decyzja jakie produkty kupić jest uzależniona od ilości środków i listy najpotrzebniejszych rzeczy w danym momencie.

 

Na co przeznaczamy uzbierane środki?

W punktach przy Al. Daszyńskiego 16 i 22 wszyscy potrzebujący mogą otrzymać najbardziej potrzebne rzeczy:

 • Jedzenie (kasza, makarony, konserwy, mleko, herbata, cukier, żywność puszkowana)
 • Kosmetyki (żele pod prysznic, dezodoranty, szampony, pasty do zębów, mydło)
 • Środki higieny osobistej (podpaski, tampony, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy)
 • Artykuły dla dzieci i niemowląt (pieluchy, mokre chusteczki, smoczki, butelki do karmienia, jedzenie dla dzieci, kaszki, mleko itp.)

 

Każda, nawet najmniejsza wpłata robi dużą różnicę. Udostępnijcie naszą akcję w mediach społecznościowych i wśród Waszych znajomych.

 

 

Odwiedźcie FB Centrum Wielokulturowego, gdzie możecie znaleźć więcej informacji czym się zajmujemy

https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk

 

Jeżeli chcecie wziąć udział w pomocy to zapraszamy na grupę dla wolontariuszy:

https://www.facebook.com/groups/475118210908519kc14f5054af661c1.jpeg

iaee6f554e63c693.jpeg

jeaf606ee0a1bb07.jpeg

jdf608a4c9618065.jpeg


------------------------- ENGLISH -------------------------


Dear Donors

 

Your generosity has no limits and every payment from you means a much-needed support and a chance to buy necessary products for those in need.

 

Who are we collecting for?

Centrum Wielokulturowe (Multicultural Center) in Krakow supports the Ukrainian refugees who crossed the Ukrainian-Polish border on or after February 24 2022.


What can we do with your donations?

 

· Our locations are open 7 days a week and are mostly visited by mums with children, elderly and youth.

· On average we are being visited by 300-500 people daily

· We give out the most necessary items such as food, articles for children and babies, personal hygiene items, etc.

 

How do we manager the collected funds?

· An entire 100% of collected funds is spend on purchasing essential products which then are handed out to those who need them.

· Decision of what to buy is driven by the amount of money collected and the most needed list of the day.

 

What do we buy with the funds?

We have two points at Al. Daszyńskiego 16 and 22 where the refugees can come to collect needed items such as:

 • Shelf-stable good (grains, beans, pasta, canned meat and fish, shelf stable milk, tea, coffee, sugar, canned goods)
 • Cosmetics (shower gels, deodorants, shampoos, tooth brushes and paste, soap)
 • Personal hygiene items (hygienic pads, tampons, adult diapers, toilet paper)
 • Items for newborns and toddlers (diapers, wet wipes, pacifiers, feeding bottles, baby/toddler food and milk)

 

If you want to help, please remember that no amount i stood small and it will be used well.

Please share this link via your social media and send it to your friends as well – let’s have the whole world join us,

 

 

 

To learn more about Centrum Wielokulturowe, and find out about other projects, visit our FB

https://www.facebook.com/CentrumWielokulturoweKrk

 

If you want to get even more involved, visit our volunteers’ group on FB

https://www.facebook.com/groups/475118210908519

m756c17e6df79d71.jpeg

v7d5996397bb03d8.jpeg

z63bc3c975052c81.jpeg

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Location

aleja Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534

Kraków, Poland

See on map
map pin

Moneyboxes

Nobody create moneybox for this whip-round yet or none of the moneyboxes have raised funds.

Contributors 245

preloader

Comments 4

 
2500 chars
 • MC
  Mary Carroll

  I am donating this money on behalf of the National Honor Society of CATS Academy Boston, located in Braintree, MA. They have raised this money to help Ukrainian refugees.

  1 500 zł
  • Jakub Kasperczyk

   Thank you very much. We really appreciate your support. We had the pleasure of hosting many wonderful volunteers from all over the USA. It is incredibly inspiring when we receive help from so far. Best regards

 •  
  Anonymous user

  Dziękuję Wam bardzo za wolontariat i niesienie pomocy.

  hidden

Location

aleja Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534

Kraków, Poland

See on map
map pin

Our users created

894 830 whip-rounds

and collected

839 445 765 zł

What are you collecting for today?