id: 3naahw

Pilna operacja ratująca życie

Pilna operacja ratująca życie

Our users created 1 170 252 fundraisers and raised 1 219 573 160 zł

What will you fundraise for today?

Updates3

 • (EN Below)


  PL:

  Hej hej :)

  Witam wszystkich, pierwsza rzecz to żyję!!!

  Dochodzę do siebie po operacji są lekkie uszkodzenia ale ponoć wszystko będzie ok z rehabilitacją 🥳

  Nie będę was okłamywać nie jest łatwo... Już tydzień po, a ja ledwo do toalety wstaje. Mam paraliż teraz prawej strony ciała, ale mam czucie więc może będzie ok 🤞🏼

  Niestety nadal nie mam siły pisać. Odezwę się więcej jak tylko będę w stanie 🤞🏼

  Dużo zdrowia i pozytywnej energii 🧠❤️‍🩹🤗


  EN:

  Hello hello :)

  Hello everyone, the first thing is.. I'm alive!!!

  I'm recovering from the surgery; there are minor damages, but supposedly everything will be okay with rehabilitation 🥳

  I won't sugarcoat it; it's not easy... It's been a week, and I can barely get up to the toilet. I have paralysis on the right side of my body now, but I can feel it, so maybe it will be okay 🤞🏼

  Unfortunately, I still don't have the strength to write. I'll update you as soon as I can 🤞🏼

  Wishing you lots of health and positive

  energy 🧠❤️‍🩹🤗


  0Comments
   
  2500 characters

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

PL:


Hej hej :) 


Jestem Kasia i od 3 lat walczę z ogromnym, zagrażającym życiu guzem mózgu. Niestety od czerwca tego roku zaczął on odrastać i wymagana jest kolejna, ratująca życie operacja, dostępna jedynie za granicą. 


Od momentu wykrycia guza (sierpień 2020) rozpoczęła się moja trudna, bolesna i niestety bardzo kosztowna walka o przetrwanie. Straciłam słuch w lewym uchu, mam paraliż lewej strony ciała, w tym twarzy. Powoduje to nie tylko stres, ale również fizycznie mnie wykańcza. Proste, codzienne wyzwania jak mówienie, połykanie, czy chodzenie stają się bardzo trudne i bolesne. 

Musiałam porzucić moją ukochaną pracę i wrócić do rodzinnego domu, żeby podjąć tą trudną walkę. Jest ona nie tylko bolesna, ale również bardzo kosztowna. Niestety zużyłam na nią już moje całe życiowe oszczędności i powoli zaczynam tonąć w długach. Gdyby nie wsparcie od najbliższych nie wiem jakbym sobie z tym wszystkim radziła.


Przeszłam już wiele operacji mózgu i radioterapię. Niestety znacznie się to odbiło na moim zdrowiu, zarówno fizycznym jak i psychicznym. Obecnie posiadam już pierwszy stopień niepełnosprawności. Codziennie muszę kropić oko, które się nie domyka, ćwiczyć i brać leki na epilepsję. Powoli z wesołej i pełnej życia osoby przemieniam się w pełną bólu, ledwo chodzącą i mówiącą istotę.


Mój guz mózgu (Schwannoma WHO grade I) jest ogromny i ulokowany w bardzo niebezpiecznym miejscu. Zajmuje prawie całą lewą stronę móżdżku i uciska pień mózgu. Przeszłam już 3 ogromne operację usunięcia guza (każda trwała powyżej 12h). Niestety nie udało się usunąć guza w całości i operacje wywołały znaczne komplikacje. Uszkodzono mi lewy nerw twarzowy i płyn mózgowy. Co doprowadziło do kolejnych operacji, epilepsji i zamontowanie zastawki mózgowo-otrzewnej. Mój biedny mózg bardzo dużo już przeszedł i wygląda już trochę jak ser szwajcarski. 


W czerwcu dowiedziałam się, że guz odrasta. Mój neurochirurg nie chce się już podjąć kolejnej operacji i poinformował mnie, że w Polsce nie ma już dla mnie szansy i trzeba jej szukać za granicą. Moja nowa neurochirurg poleciła klinikę w Niemczech. Niestety jest to bardzo droga, ratująca życie operacja i samotnie nie jestem w stanie sobie na to pozwolić, więc proszę o waszą pomoc. 


Kocham życie i mam jeszcze wiele do zrobienia. Nim odkryłam guza, odkryłam swoją życiową pasję i pracę, którą kocham i w której się spełniam. Jestem nauczycielką informatyki. Bardzo bym chciała być w stanie wrócić do uczenia, bo z całego serca wierzę, że dobra edukacja jest w stanie zmienić świat na lepsze. 

Bardzo proszę więc o pomoc w powrocie do pracy i kontynuowania rozwoju naszej wspólnej przyszłości. 


Nim rozpoczęła się moja "przygoda z guzem" byłam bardzo aktywna. Udzielałam się w wielu projektach. Pomagałam zarówno ludziom jak i zwierzętom. Teraz jak mi zdrowie pozwala staram się dzielić swoją historią z guzem i pomagać innym przez prowadzenie bloga, który ma pomóc osobom w trudnych życiowych sytuacjach. Możecie więc więcej o mnie poczytać na stronie www.pozytywnaszklanka.pl


Dziękuję serdecznie i życzę wam wszystkim dużo zdrowia i pozytywnej energii 🧠❤️‍🤗


EN:Hello hello :)


My name is Kasia, and for 3 years, I've been battling a massive, life-threatening brain tumour. Unfortunately, since June of this year, it has started growing back, and I urgently need another life-saving surgery that's only available abroad.


Since the tumour was detected in August 2020, my challenging, painful, and unfortunately very costly struggle for survival began. I lost my hearing in my left ear and experienced paralysis on the left side of my body, including my face. This not only causes stress but also physically wears me out. Simple daily tasks like speaking, swallowing, or walking have become extremely difficult and painful. I had to give up my beloved job and return to my family home to undertake this tough battle. It's not only painful but also very expensive. Unfortunately, I've already used up all my life savings on this journey, and I'm slowly sinking into debt. Without the support of my loved ones, I don't know how I would cope with all of this.


I've already undergone multiple brain surgeries and radiotherapy. Unfortunately, this has taken a significant toll on my health, both physically and mentally. I now have a significant level of disability. Every day, I have to lubricate my eye that doesn't close, exercise, and take epilepsy medication. Slowly, I'm transforming from a cheerful and vibrant person into someone who's in constant pain, barely walking, and speaking.


My brain tumour (Schwannoma WHO grade I) is massive and located in a very dangerous place. It occupies nearly the entire left side of my cerebellum and is pressing on the brainstem. I've already undergone three massive tumour removal surgeries (each lasting over 12 hours). Unfortunately, they weren't able to completely remove the tumour, and the surgeries resulted in significant complications. My left facial nerve and cerebrospinal fluid were damaged. This led to additional surgeries, epilepsy, and the placement of VP shunt. My poor brain has been through a lot and now resembles a Swiss Cheese.


In June, I learned that the tumour is growing back. My neurosurgeon is unwilling to perform another surgery in Poland and informed me that there's no longer a chance for me here. I need to seek treatment abroad. My new neurosurgeon recommended a clinic in Germany. Unfortunately, this life-saving surgery is very expensive, and I'm unable to afford it on my own. That's why I'm reaching out for your help.


I love life, and I still have so much to accomplish. Before discovering the tumour, I found my life's passion and work that I love and find fulfillment in. I'm a computer science teacher. I really want to get back to teaching, as I wholeheartedly believe that quality education can change the world for the better. So, I'm kindly asking for assistance in returning to work and continuing to shape our shared future.


Before my "tumour adventure" began, I was very active. I participated in many projects, helping both people and animals. Now, as my health permits, I try to share my tumour story and help others by running a blog that's meant to support people in difficult life situations. You can learn more about me on the website www.pozytywnaszklanka.pl.


Thank you sincerely, and I wish you all good health and positive energy 🧠❤️‍🤗

There is no description yet.

There is no description yet.

Location

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Offers/auctions

Buy, Support, Sell, Add.

Buy, Support, Sell, Add. Read more

Help the Organiser even more!

Add your offer/auction - you sell, and the funds go directly to the fundraiser. Read more.

This fundraiser does not have any rewards!

Donations 597

preloader

Comments 47

 
2500 characters