id: 4pkunf

Na instrumenty dla Samba-Ka - krakowskiej grupy Rytmów Oporu

Na instrumenty dla Samba-Ka - krakowskiej grupy Rytmów Oporu

Our users created 1 187 698 fundraisers and raised 1 249 415 062 zł

What will you fundraise for today?

Description

Jesteśmy Samba-Ka. Krakowska grupa Rytmów Oporu; grając zagrzewamy do walki o lepsze jutro dla wszystkich. Wielu_e z Was słyszało nas podczas różnych protestów przeciwko niesprawiedliwości i wykluczeniom. Robimy hałas na ulicach, by Twój głos był lepiej słyszalny, jesteśmy obecnX na protestach antywojennych, marszach równości, bębnimy na rzecz prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji. Rytmiczną wrzawą wypędzamy faszyzm, nacjonalizm, ksenofobię i inne nienawistne ideologie.

Jesteśmy grupą oddolną, niehierarchiczną i nieformalną, dlatego nie możemy starać się o granty, jak stowarzyszenia lub fundacje. Nikt nas nie sponsoruje, Soros nam nie płaci, nie gramy za kasę, ale dla idei. Możemy polegać jedynie na Osobach, którym jest po drodze z ideami, o które walczymy i formą protestu, jaką wybieramy.


Współpracujemy z wieloma grupami aktywistycznymi oraz organizujemy nasze własne wydarzenia. Rozwijamy się i rośniemy w siłę. Dlatego potrzebujemy Twojego wsparcia. Podczas, gdy nasza pasja i determinacja rosną wraz z kolejnymi wyzwaniami, jakie rzuca nam współczesny świat, nasze instrumenty się zużywają. Niektóre z nich wymagają naprawy, innym musimy pozwolić na zasłużoną emeryturę i zastąpić je nowymi.

Dzięki Twojej pomocy będziemy mieć szansę na to, by grać głośniej, częściej, a dźwięk naszego buntu zabrzmi z jeszcze większą mocą.


Zajrzyj na naszego facebooka, by dowiedzieć się o naszych akcjach:


https://www.facebook.com/RORsambaKa/


We are Samba-Ka. Krakow group of Rhythms of Resistance. Playing, we encourage you to fight for a better tomorrow for everyone. Many of you have heard us at various protests against injustice and exclusion. We make noise in the streets to make your voice heard better. We take part in anti-war protests and equality marches. We are drumming for the right to safe and legal abortion. We drive out fascism, nationalism, xenophobia, and other hateful ideologies with our rhythmic uproar.


We are a non-hierarchical and informal group, so we cannot apply for grants, such as associations or foundations. Nobody sponsors us, Soros doesn't pay us, and we don't gamble for money, but for ideas. We can only rely on those who are on the way with the ideas we fight for and the form of protest we choose.


We work with many activist groups and organize our own events. We develop and grow in strength. That's why we need your support. While our passion and determination grow with the challenges of the modern world, our instruments wear out. Some of them need to be repaired, others we must allow for a well-deserved retirement and replace with new ones.


Thanks to your help, we will have a chance to play louder, more often, and the sound of our rebellion will sound even more powerful.


Check out our Facebook page to find out about our actions:


https://www.facebook.com/RORsambaKa/

There is no description yet.

There is no description yet.

Location

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations 12

Pawel
30 zł
 
Hidden data
50 zł
MP
Porem
213,70 zł
PI
Pikiel
131,20 zł
ŁT
Łucja Talaga
35 zł
 
Hidden data
50 zł
WF
Werka
30 zł
MA
Maxwell
100 zł
ZM
Zofia
4 zł
 
Sybil Grzybowski
50 zł
See more

Comments 2

 
2500 characters