id: 4pxbv4

Robimy audyt zatrudnienia w lubelskich urzędach

Robimy audyt zatrudnienia w lubelskich urzędach

Our users created 1 189 669 fundraisers and raised 1 253 600 346 zł

What will you fundraise for today?

Updates1

 • Czy wiesz, że rocznie na wynagrodzenia lubelskich urzędników, płacimy 750 mln zł? I to tylko w urzędach, instytucjach i szkołach podległych Prezydentowi miasta Lublin.

  Poszukaj innych informacji na naszych infografikach. Co ciekawego na nich widzisz?

  zadf08fe8a8726b1.png

  oe3d81f958b7cd4f.png

  0Comments
   
  2500 characters

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

Czy wiesz, że tylko w urzędach podległych prezydentowi miasta Lublin (łącznie ze szkołami) przybywa co roku średnio 100 etatów (w latach 2013-2019)?


Koszty administracji stale rosną. Finansowanie pracy urzędników leży w głównej mierze na barkach przedsiębiorców. Trwająca pandemia powinna zmuszać do optymalizacji pracy (nie tylko w prywatnych firmach, ale również w urzędach).


Chcemy przeprowadzić audyt zatrudnienia w lubelskich urzędach. W ramach analizy zweryfikujemy:

 • wielkość i strukturę zatrudnienia,
 • zakres zadań realizowanych przez urząd i poszczególnych pracowników,
 • politykę zatrudnienia (wyniki konkursów, powiązania polityczne i towarzyskie kierownictwa i pracowników),
 • sposób rozliczania i nagradzania pracowników,
 • dynamikę i uzasadnienie wzrostu zatrudnienia.


Według naszych wyliczeń w administracji samorządowej miasta jest ponad 14 tysięcy etatów! (stan na 31 grudnia 2019)

o2f43f490125efd4.jpeg


CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ


Wyniki audytu skonsultujemy z ekspertami (np. związkami pracodawców). Opracowane rekomendacje zmian prześlemy prezydentowi miasta. Podejmiemy działania (prawne, lobbingowe, PR) aby urząd wdrożył zaproponowane rekomendacje.


Wcześniej udało nam się już doprowadzić do kilku zmian:

- publikacji rejestru umów zawieranych przez urząd miasta (link),

- wprowadzenia budżetu obywatelskiego w mieście (link),

- publikacji informacji o nagrodach wypłacanych urzędnikom (link),


NA CO ZBIERAMY


Pieniądze są nam potrzebne na zebranie i analizę danych, opracowanie wniosków i rekomendacji, koszty pocztowe, wizualizację wyników audytu.


Audyt jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.


8000 zł to kwota jaką za audyt urzędu zapłaciła podmiejska gmina Elbląg (7,5 tys. mieszkańców) za dokonanie analizy zasobów kadrowych urzędu w zakresie doboru kadr, przypisanych zakresów czynności, ilości realizowanych spraw i ich pracochłonności oraz wskazanie propozycji usprawnień.


Zbiórka jest realizowana dzięki wsparciu ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Offers/auctions 5

Buy, Support.

Buy, Support. Read more

Inactive
Others
"Pańskie oko urzędu nie utuczy"
Dziękujemy, że jesteś z nami! W nagrodę jako pierwszy dostaniesz wyniki audytu (zostaw swój email).
25 zł

Sold: 3

Ended
Others
"Czego oko nie widzi, tego z podatków nie żal"
Otrzymasz oko na urząd – zakładkę do książek. Ponadto jako pierwszy dostaniesz wyniki audytu.
50 zł

Sold: 3 out of 50

Ended
Others
"Klasyczny urzędnik zrobi wszystko, co doń należy, ale nic, by ułatwić ludziom życie"
Otrzymasz zestaw gadżetów (linijka do mierzenia długu miasta, zakładka do książek, latarka). Ponadto jako pierwszy dostaniesz wyniki audytu.
100 zł

Sold: 1 out of 30

Ended
Others
"Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa"
Otrzymasz roczną prenumeratę gazety „Jawny Lublin” – każdy numer, który wydamy drukiem, dostaniesz wprost do swojej skrzynki pocztowej. Ponadto otrzym...
200 zł

Sold: 1 out of 20

Ended
Others
"To nie nasza biurokracja jest za duża na nasze miasto, tylko nasze miasto jest za małe na naszą biurokrację"
Porozmawiajmy o audycie, pracy urzędów oraz o czym chcesz. Zapraszamy na spotkanie (kawa+ ciastko lub kolacja) z nami. Ponadto dostaniesz roczną prenu...
500 zł
Ended

Donations 18

JK
Joanna Kukier
200 zł
 
100 zł
 
Hidden data
60 zł
KK
Jan Nowak
57 zł
 
Hidden data
50 zł
KJ
Marek
50 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
33 zł
 
Hidden data
25 zł
 
Hidden data
25 zł
See more

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!