id: 4y8rxz

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Donations for this fundraiser are inactive because it is rejected by the Patron.
This fundraiser has no moneybox
Add a moneybox to the fundraiser

Our users created 1 188 844 fundraisers and raised 1 252 253 658 zł

What will you fundraise for today?

Description

Społeczności w niektórych częściach Afryki borykają się z najgorszym od wielu lat kryzysem żywnościowym. Róg Afryki przeżywa czwarty sezon suszy. W Afryce Zachodniej i regionie Sahelu liczba osób ubogich wzrosła od 2016 roku co najmniej 11-krotnie. Demokratyczna Republika Konga ma największą na świecie liczbę osób potrzebujących pomocy żywnościowej.


Problem ubóstwa dotyka także państw europejskich, w tym Polski. Galopująca inflacja i drastyczny wzrost cen produktów przyczyniły się do pogorszenia komfortu życia znaczącej liczby mieszkańców naszego kraju. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny – w roku 2021 osób skrajnie ubogich było ok. 4%. Najwyższa stopa ubóstwa skrajnego występuje wśród dzieci i młodzieży, a także wśród gospodarstw z co najmniej jedną osobą z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innych warunkach społeczno-gospodarczych. Konflikt w Ukrainie położył się cieniem na praktycznie wszystkich gałęziach rynku, znacząco zmniejszając zamożność Polaków. Można więc jedynie szacować, jak zmiany te odbiły się na poziomie życia i jak wielu musi dziś mierzyć się ze skrajnym ubóstwem.


W Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem Polski Czerwony Krzyż podkreśla, jak istotna jest każda forma pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem . W samym 2021 roku zorganizowaliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym rozdysponowaliśmy ponad 4 milionów ton żywności o łącznej wartości wynoszącej niespełna 21 milionów złotych. Tym samym wydaliśmy prawie 440 tys. paczek żywnościowych dla ok. 90 tys. osób. Jesteśmy zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc!

There is no description yet.

There is no description yet.

Location

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Moneyboxes

Add moneybox

Nobody created moneybox for this fundraiser yet. Your moneybox may be the first!

Donations

no donations yet, be first to donate!

No donations yet, be first to donate!

Payments for this fundraiser are inactive because it is rejected by the Patron.

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!