id: 5czvxm

"Zwierzęta długiego życia" - koń Azyl i drużyna gęsi / Long Life animals - Azyl horse and team of goose

"Zwierzęta długiego życia" - koń Azyl i drużyna gęsi / Long Life animals - Azyl horse and team of goose

Our users created 1 188 887 fundraisers and raised 1 252 323 045 zł

What will you fundraise for today?

Description

Co pół roku organizujemy fundraising na rzecz zwierząt, które zostały uratowane od śmierci i dla których wykonano specjalny rytuał Tse Thar. Rytuał ten to wielka zasługa, wyjaśnień do niego udzielił sam Budda Tonpa Shenraba. Zwierzęta, dla których wykona się rytuał Tse Thar otrzymują błogosławieństwa oraz przyczynę odrodzenie się tzw. wyższych sferach egzystencji. Zasługa ocalenia zwierzaków od śmierci została poświęcona długiemu życiu Jego Eminencji Menri Ponlopa Trinley Njimy Rinpocze.

W ciągu 15 dni fundraisingu będzie możliwe jego wsparcie tego projektu, a także poświęcenie swojej zasługi szczodrości swoim bliskim, przyjaciołom lub tym, którym brakuje energii życiowej, możliwe jest także wykonanie jej w intencji polepszenia swojego zdrowia. Każda kwota wsparcia ma pozytywny efekt karmiczny. Praktyka ta ma moc oczyszczenia przyczyn zmniejszonej siły życiowej.o45e62ea8f700cf2.jpegEnglish below:

Every half year we are doing a fundraising for animals that were saved from death and for whom a special Tse Thar ritual was performed. This ritual is a great merit, thought by Buddha Tonpa Shenrab himself, by which animals receive blessings and cause to reborn in higher realms. Merit of saving these animals was dedicated to long life of His Eminence Menri Ponlop Trinley Nyima Rinpoche.

During 15 days of fundraising it is possible to support this project and also dedicating your virtue of generosity to your loved ones, friends or those who are lacking life force energy, it is also possible to dedicate this to oneself. Any amount has a positive karmic effect. This practice has power to purify cause of shorten life span.

gde056e41789406a.jpegThere is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 11

 
User unregistered
1 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
50 zł
AW
Ania
25 zł
 
Hidden data
100 zł
PA
Paweł
100 zł
AN
Ania
100 zł
RY
Ryszard
20 zł
See more

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!