id: 5eh727

Nie pozwól zatrzymać się Hipnozie - kup cegłę wsparcia na zaś!

Nie pozwól zatrzymać się Hipnozie - kup cegłę wsparcia na zaś!

Our users created 1 187 112 fundraisers and raised 1 248 116 285 zł

What will you fundraise for today?

Description

Nie pozwól zatrzymać się Hipnozie - kup cegłę wsparcia na zaś!


Jazz Club Hipnoza w całej swojej prawie 20-letniej historii przechodził kilka trudnych momentów, ten moment jednak jest zupełnie inny. Obecny kryzys, wywołany przez stan pandemii koronawirusa, pogrążył całą naszą branżę, a przedłużanie o kolejny miesiąc zamknięcia klubu budzi w nas coraz większe obawy o przetrwanie i zabezpieczenie sytuacji naszej kilkunastoosobowej załogi pracowniczej. Czujemy się za nich odpowiedzialni, dlatego musimy szukać wszelkich dróg wsparcia na wielu polach...również crowdfundingu.


Zachęcamy Was gorąco do dokonywania wpłat w formie cegieł/voucherów na przetrwanie naszego klubu w czasach zarazy. Równowartość wpłat będzie możliwa do wykorzystania w klubie przez okres 1 roku od momentu przywrócenia naszej działalności. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę wsparcia, która pomoże przetrwać Hipnozie ten wyjątkowo ciężki okres.


Klub to Wy - nasi Klienci, Partnerzy i Przyjaciele, ale i Ludzie, którzy go tworzą. Czujemy wielką odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego zespołu Hipnozy.


Chcemy wierzyć, że z Waszą pomocą pokonamy trudności i spotkamy się niebawem w klubie...


Historia


Jazz Club Hipnoza to jeden z najstarszych klubów muzycznych w kraju, miejsce niezapomnianych doświadczeń koncertowych, miejsce kolaboracji artystów, miejsce, które miało wpływ na kierunek, jaki obrały przed laty Katowice jako Miasto Muzyki Unesco.


To w Hipnozie odbyły się pierwsze w Polsce koncerty czołowych artystów europejskiej i światowej sceny elektroniki - The Cinematic Orchestra, Amon Tobin czy Bonobo.


Tu również, w ramach festiwalu Jazz i okolice czy Ars Cameralis można było usłyszeć i zobaczyć znakomitych muzyków nowojorskiej sceny awangardowej (Dave Douglas, Marc Ribot, Uri Caine, Ravi Coltrane…)

Gościliśmy gwiazdy największego kalibru, czego pamiątką na miarę hipnozowych już relikwii są zdobiące ścianę baru autografy wielkich tego świata - Herbiego Hancocka i Woody’ego Allena!


18 lat istnienia to ponad 500 koncertów i imprez z udziałem polskich i światowych gwiazd muzyki.


Klub znany jest nie tylko katowickiej społeczności klubowej jako klimatyczne miejsce organizacji wydarzeń muzycznych, ale także przestrzeń otwarta na nowe projekty artystyczne. To tutaj narodziła się idea festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice - jednego z najbardziej cenionych polskich festiwali - który obecnie również znalazł się w ciężkiej sytuacji.


Hipnoza to jedna wielka rodzina - w przenośni i dosłownie:) W ciągu minionych lat wiele z nawiązanych tu relacji zamieniło się prywatnie w długoletnie przyjaźnie, wiele ewoluowało w późniejsze małżeństwa, wspaniałe rodziny - tak spośród naszych klientów, jak i ekipy pracowniczej…


Klub od 18-tu lat stara się nie zaniżać swojego poziomu muzycznego, a jego kulinaria, to zaś zupełnie inna bajka... Kto z Was nie jadł naszych zapiekanek z makaronu czy ziemniaków lub pierogów…

Minęło prawie 20 lat, po drodze kilka razy zmieniły się kulinarne trendy, my jednak WASZĄ siłą zachowujemy własny kierunek, oryginalność, autentyczność.


Bez Waszego wsparcia możemy sobie nie poradzić. Dziękujemy zatem za każdą wpłatę, dzięki której Hipnoza będzie się nadal dla Was kręcić:)

foto: Radosław Kaźmierczak / Festiwal Ars Cameralis

English below:

Don’t let Hipnoza stop... make your contribution and buy a voucher for the future!


Hipnoza Jazz Club in its almost 20 year history has undergone a few difficult moments, this moment, however, is completely different. Current crisis, caused by the coronavirus pandemic buried our sector and prolongation of the closure of our club for further months awakens in us greater and greater fears as to survival and safeguarding the situation of our team. We feel responsible for them, therefore we must look for all ways of support on all fields... including crowdfunding.


Therefore we would like to encourage you to make payments in the form of vouchers for survival of our club during pandemic. The vouchers will be possible to use in the club within 1 year from the moment of resuming our operations. We will be grateful for each amount of support, which will help Hipnoza survive difficult period of its prolonged closure in the face of pandemic.


The Club means you - our Clients, Partners and Friends as well as people who create it. We feel responsible for the safety of our whole Hipnoza team.

We want to believe that we will overcome the difficulties and meet in the club soon….


History


Hipnoza Jazz Club is one of the oldest music clubs in Poland, this is a place of unforgettable concert experiences, the place for collaboration of artists, the place which had great influence on the direction which was years ago chosen by the city of Katowice as the UNESCO City of Music.


It was Hipnoza where the first concerts in Poland took place showing leading artists of European and World scene of electronics such as The Cinematic Orchestra, Amon Tobin and Bonobo.


Also here, within the festivals Jazz and Beyond or Ars Cameralis one could year and see also for the first time in Poland eminent musicians of New York avant-garde (Dave Douglas, Marc Ribot, Uri Caine, Ravi Coltrane…).

We hosted the greatest stars, which is commemorated by Hipnoza relics i.e. signatures of the great artists Herbie Hancock and Woody Allen decorating the bar wall!


18 years of existence means over 500 concerts and events with participation of Polish and World Music stars.


The club is not only known to Katowice club community as climate space for organization of music events but also space open to new art projects. It was here where the idea of Tauron Nowa Muzyka Katowice was born - one of the most recognized Polish festivals, which is now also in difficult situation.


Hipnoza is one big family - metaphorically and literally :) Throughout many years many established relations have turned into private long lasting friendships, many evolved in future marriages, great families - both among our clients and team…


The club has been trying for 18 years not to lower its music level and its cuisine is yet a different story... Who of you has not eaten its pasta or potato casserole or Polish ravioli…

20 years have passed, culinary trends have changed a few times, however thanks to YOUR support we preserve our own direction, original way and authenticity.


Without your support we may not survive. Therefore, thank you for each form of your support due to which Hipnoza will still be rolling for you :)


photo: Radosław Kazimierczak

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations 210

preloader

Comments 7

 
2500 characters
 • WK
  Wojciech Kacperek

  Trzymam za Was kciuki, i życzę sobie już więcej nie pocałować klamki.... Akurat mam takie szczęście :-)

  100 zł
 • RP
  Rosanna Pasek

  Nędza straszna ale lubię ten klub, świetni ludzie klimat, do zobaczenia niebawem!!!

  50 zł
 • AA
  Tomasz rybok

  Widzimy się w realu mam nadzieję.

  50 zł
 • NW
  Natalia Wylomanska

  Serdecznie pozdrawiam

  200 zł
 • MR
  Joanna Rodziewicz

  Najlepsze zapiekanki w moich studenckich czasach ; -) Wpadam zawsze gdy jestem w Katowicach!

  200 zł