id: 5xpfct

Ratujmy Zabytkowe Nagrobki 2022

Ratujmy Zabytkowe Nagrobki 2022

Our users created 1 188 126 fundraisers and raised 1 250 555 192 zł

What will you fundraise for today?
fundraiser under the patronage:

Updates1

 • z04885bb82485c00.jpg

  0Comments
   
  2500 characters

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń" od sześciu lat podejmuje szereg inicjatyw i działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na renowację zabytkowych nagrobków na wolskim cmentarzu w Warszawie. Organizujemy corocznie kiermasze, aukcje i zbiórki publiczne. Wszystkie pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczamy na odnawianie zabytkowych i historycznych nagrobków naszej warszawskiej nekropolii.


W efekcie podejmowanych działań, kolejny już rok trwają prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków wokół świątyni – Cerkwi św. Jana Klimaka, które są niewielką cząstką ogromnego i wieloletniego programu odnowy kompleksu zabytków, który prowadzi wolska Parafia.


Wiele osób odwiedzających groby swoich bliskich i znajomych okazuje zrozumienie dla potrzeby wspólnej troski o dobra kultury narodowej. Dzięki dotychczasowym kwestom (odbywających się przy wsparciu dzieci i młodzieży z Punktu Katechetycznego oraz wolontariuszy i duchownych z Parafii) a także innym prowadzonym akcjom, na renowację zabytków na wolskim cmentarzu Stowarzyszenie przeznaczyło kwotę ponad 80.000 złotych.


Pozwoliło to na odnowienie w 2018 roku jednej z zabytkowych kapliczek znajdującej się przy dzwonnicy, która została udostępniona dla wszystkich odwiedzających cmentarz. Każdy może tam zapalić świecę i pomodlić się za swoich bliskich. W 2019 roku wykonano prace konserwatorskie przy zabytkowym rodzinnym grobowcu położonym nieco dalej przy tej samej alejce. Natomiast w roku 2020 Stowarzyszenie wspierało odnawianie zabytkowej kapliczki przylegającej do wcześniej odrestaurowanych dwóch obiektów sakralnych. W 2021 roku w ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy!, którego organizatorem jest Fundacja ORLEN, Stowarzyszenie pozyskało kwotę ponad 6.600 zł na rewitalizację zbiorowego grobu dzieci z sierocińca na warszawskiej Woli i ich opiekunów zamordowanych w Rzezi Woli 5 sierpnia 1944 roku.


W bieżącym roku zbieramy fundusze na renowację dużej kapliczki z kilkoma kopułami, która znajduje się przy alei głównej. Koszty odnowienia tego obiektu sakralnego są duże, ale mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i wsparciu ludzi dobrej woli i otwartych serc uda nam się ochronić ten piękny obiekt przed zniszczeniem. 


Zachęcamy do ofiarności i wspomożenia tego szczytnego celu. Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. (pgk)

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”


There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 4

 
Hidden data
100 zł

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!