id: 7nkbmd

„Musikformen der Natur” – pierwsza płyta z muzyką współczesną na średniowieczny portatyw organowy

„Musikformen der Natur” – pierwsza płyta z muzyką współczesną na średniowieczny portatyw organowy

Our users created 1 188 772 fundraisers and raised 1 252 118 252 zł

What will you fundraise for today?

Description

(English version below)


Szanowni Państwo,


nazywam się Ryszard Lubieniecki. Jestem kompozytorem, instrumentalistą i muzykologiem, od kilku lat działającym we Wrocławiu. W swojej działalności artystycznej łączę doświadczenie w tworzeniu i interpretacji muzyki najnowszej z praktykami muzycznymi późnego średniowiecza. Jednym z kolejnych efektów zderzenia tych dwóch pozornie odmiennych światów będzie przygotowywany obecnie album solowy. O finansowe wsparcie jego wydania proszę w niniejszej zrzutce, którą można potraktować również jako sposób na przedpremierowe zamówienie płyty.


„Musikformen der Natur” to pierwsza w historii płyta poświęcona w całości muzyce współczesnej skomponowanej specjalnie na rekonstrukcję późnośredniowiecznego portatywu organowego. Ten rzadko spotykany instrument to niewielkie, przenośne (łac. „portare” – nosić) organy piszczałkowe, które, dzięki pełnej kontroli wykonawcy nad przepływem powietrza, oferują swobodę w kształtowaniu brzmienia niespotykaną w przypadku większych instrumentów tego rodzaju. Tym samym portatyw, mimo swojej antycznej wręcz konstrukcji, otwiera nowe możliwości dla muzyki współczesnej.


„Musikformen der Natur” swoim tytułem nawiązuje do twórczości Ernsta Haeckela (1834-1919) – niemieckiego zoologa, którego rysunki zwierząt i innych organizmów żywych do dziś fascynują i stanowią inspirację dla artystów. Jednym z nich jest John Franek, kompozytor centralnej kompozycji zarejestrowanej na płycie pt. „Siphonophoria”, składającej się z pięciu części podejmujących temat rurkopławów (łac. „siphonophorae”) – rodzaju meduz, którym Haeckel poświęcił kilka tablic swojego słynnego dzieła „Kunstformen der Natur”.Album otwiera „what holds them together” Gilberta Agostinho, kompozycja stworzona za pomocą metod algorytmicznych. Stała fluktuacja dynamiki (a zarazem intonacji instrumentu) tchnie życie w matematyczną konstrukcję (wiążącą ze sobą takie parametry jak rytm, głośność i wysokości dźwięku) i na pierwszy plan wysuwa jej organiczność. Płytę kończy zaś „Studio natatorio” Riccarda Peruginiego, w którym kompozytor bada możliwości przeniesienia sposobu oddychania waleni na system pobierania powietrza w portatywie.


Nagrania (zrealizowane przez Kamila Kęskę) są już gotowe do wydania, a włączyć płytę do swojego katalogu zdecydowało się włoskie wydawnictwo EMA Vinci. Do pełnego zamknięcia projektu potrzebuję jednak dodatkowych środków finansowych, które pokryją koszt publikacji, tłoczenia fizycznych egzemplarzy oraz, co najistotniejsze, przygotowania szaty graficznej albumu. Nad tą ostatnią pracuje Krzysztof Małagowski, autor m.in. niebywałej strony wizualnej albumu Layers – „Grundgestein” (https://layerstrio.bandcamp.com/releases).


Dziękuję za każdą wpłaconą kwotę!


///Zdjęcie na miniaturce wykonano podczas 10 edycji cyklu Canti Spazializzati na Wrocławskich Polach Irygacyjnych. Autor: Kazimierz Ździebło--------------------------------------------------------


Hello,


my name is Ryszard Lubieniecki. I am a composer, instrumentalist, and musicologist, currently working in Wrocław (Poland). In my artistic practice, I combine experiences in composing and interpreting contemporary music with the musical practices of the Middle Ages. The next result of the „clash” of these two seemingly different worlds will be my newest solo CD album. In this crowdfunding campaign, I ask for financial support, which will allow me to publish it. It is also the best method of ordering the CD before its official premiere.


„Musikformen der Natur” is the first album in history dedicated to contemporary music composed for the late medieval portative organ. This rare instrument is a small, portable (lat. „portare” – to carry) organ with metal pipes. During playing, the performer has complete control of the air pressure which goes to the pipes. Thus he can shape the sound in an extraordinary way, impossible to achieve in the case of the larger organ. Despite its ancient construction, the portative organ opens new possibilities for contemporary music.


The title „Musikformen der Natur” refers to the work of Ernst Haeckel (1834-1919) – a German zoologist whose fascinating drawings are still inspiring artists. One of these artists is John Franek, the composer of „Siphonophoria” – the central piece recorded on the CD. It consists of five movements inspired by siphonophorae – a kind of jellyfish to whom Haeckel dedicated a few tableaux of his famous „Kunstformen der Natur”.


The album opens with an algorithmic composition „what holds them together” by Gilberto Agostinho. The constant fluctuation of dynamics (and of intonation of the instrument at the same time) breathes life into the mathematic construction (linking together such parameters as rhythm, volume, and pitch) and brings the organicity to the foreground. The last piece on the album is Riccardo Perugini’s „Studio natatorio”, in which the composer explores the possibilities of transferring whales’ respiratory system into the „breathing instrument” that is the portative organ.


The recordings (realized by Kamil Kęska) are ready for publication. The project has been accepted by the Italian label EMA Vinci. To finalize the project, I need additional funding, which will cover the cost of publication, production of the physical copies, and, last but not least, the creation of the artwork. The visual side of the album, inspired by Haeckel’s drawings, will be created by Krzysztof Małagowski, the author of the incredible artwork of contemporary music trio Layers CD „Grundgestein” (https://layerstrio.bandcamp.com/releases).


Thank you for the support!


/// Photo by Kazimierz Ździebło, made during Canti Spazializzati #10 on Irrigation Fields in Wrocław.
There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Offers/auctions 3

Buy, Support.

Buy, Support. Read more

Donations 36

MH
Megan Helvering
100 zł
100 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
33 zł
 
Hidden data
52 zł
MP
Musica Privata
233 zł
KK
Jan Dywan
100 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
60 zł
SG
Szymon Gąsiorek
160 zł
See more

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!