id: a2m3s2

Powrót do Polski :)

Powrót do Polski :)

Our users created 1 145 749 fundraisers and raised 1 192 858 755 zł

What will you fundraise for today?

Updates2

 • Bilety kupione! Wracamy do domu!!! 
  0Comments
   
  2500 char

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

ENGLISH 
SPANISH↓↓


Hej! 
W sierpniu ja i David obchodzimy urodziny i po raz pierwszy wiemy o czym tak naprawdę marzymy! 
Naszym największym marzeniem jest POWRÓT DO POLSKI!!! 
Jest to możliwe lotem humanitarnym, którego koszty znacznie przekraczają nasz budżet.

W lutym tego roku wyjechaliśmy do Kolumbii na długo planowaną wyprawę by odwiedzić rodzinę Davida oraz zapoznać naszą, wtedy 3 miesięczną córeczkę -Milę, z dziadkami od strony Davida.
Lot powrotny był zaplanowany na 16.04.20
Jednak w poniedziałek 22 marca, tak jak w wielu miejscach na świecie Kolumbia wprowadziła kwarantannę prewencyjną, która trwa do dziś i sukcesywnie jest przedłużana  

Nie możemy w ogóle wychodzić z domu a szczególnie z dzieckiem.
Lot 16 kwietnia nie odbył się, co miesiąc jest przekładany na kolejny miesiąc.

Co miesiąc łudzimy sie, że w końcu się uda, że Kolumbia otworzy granice.
Wg nieoficjalnych informacji pierwsze loty komercyjne odbędą się w listopadzie, ale kto wie czy się jeszcze ten okres nie wydłuży. Sytuacja jest niepewna, a nowe wytyczne pojawiają się co chwila.

Nasza kwarantanna trwa już 130 dni.
Nasza córka zamiast poznawać świat i rozwijać się poprzez obserwacje, siedzi zamknięta w czterech ścianach.

Jedyną możliwością  powrotu do kraju w aktualnej sytuacji jest lot humanitarny! 
Koszt takiej podróży jest bardzo duży i właśnie dlatego zwracamy się do Was o pomoc! Wiemy, że w grupie siła.Zawsze się to sprawadza.
Brakująca kwota to 8000 zł. 

Nie oczekujemy, że uzbieramy całą kwotę jednak każda złotówka od Was przybliża nas do spełnienia naszego największego marzenia. 
Nigdy nie myślałam, że będę zmuszona prosić o tego typu pomoc.

Czuję się niezręcznie w tej sytuacji, ale tak bardzo chcemy być już w kraju z rodziną, że nie widzę innego wyjścia jak prośba o pomoc.

ENGLISH:
On August Edyta and I have our birthday.  (August 5 and 17).  For the first time we know what our dream is for 2020 ... to return to our home in Poland.  It is possible through humanitarian flights, but the cost of one of these flights is above our budget.  To give you a little context, In February of this year, we went to Colombia, we had a long planned trip to visit my family to introduce our 3-month-old daughter, Mila, my parents' first granddaughter!
 The return flight was scheduled for April 16 of this year.

 However, on Monday, March 22, as in many parts of the world, Colombia introduced a preventive quarantine, which continues to this day and gradually extends;  Month after month.  We cannot leave the house at all, especially with the baby.  As you can imagine the flight on April 16 did not take place, it has been postponed each month without knowing an exact date.

 Every month we deceive ourselves that Colombia will finally be able to open its borders.  According to unofficial information, the first commercial flights will take place in November, but who knows if this period will be extended further.  The situation is uncertain and new patterns emerge all the time.  Our quarantine has taken 130 days.  Our daughter, instead of knowing the world and developing through observation, is locked in four walls.
 The only way to return to the country in the current situation is a humanitarian flight!

  The cost of such a trip is very high and that is why we ask for your help!  We know that group strength always works:

 The missing amount is PLN 8,000.
  We don't expect to collect the full amount, but every zloty / peso / dollar from you brings us closer to fulfilling our dream of returning.

 We never thought that we would be forced to ask for this type of help.

 We feel uncomfortable in this situation, but we want to return to our Polish family so much that we see no other option than to ask for help.

SPANISH
En agosto, Edyta y yo tenemos nuestro cumpleaños. (5 y 17 de agosto). Por  primera vez sabemos cual es nuestro sueño para el 2020... volver a nuestra casa en Polonia. Es posible a través de los vuelos humanitarios, pero el costo de uno de estos vuelos está muy por encima de nuestro presupuesto. Para darles un poco de contexto, En febrero de este año, fuimos a Colombia, teníamos un viaje planeado durante mucho tiempo para visitar a mi familia para presentar nuestra hija de 3 meses de edad, Mila, la primera nieta de mis padres!

El vuelo de regreso estaba programado para el 16 de abril de este presente año.

Sin embargo, el lunes 22 de marzo, como en muchos lugares del mundo, Colombia introdujo una cuarentena preventiva, que continúa hasta hoy y se extiende gradualmente; mes tras mes. No podemos salir de la casa en absoluto, especialmente con la bebe. Como se podrán imaginar el vuelo del 16 de abril no tuvo lugar, se ha venido posponiendo cada mes sin saber una fecha exacta.

Todos los meses nos engañamos de que Colombia finalmente podrá abrir sus fronteras. Según información no oficial, los primeros vuelos comerciales se realizarán en noviembre, pero quién sabe si este período se extenderá aún más. La situación es incierta y surgen nuevas pautas todo el tiempo. Nuestra cuarentena lleva 130 días. Nuestra hija, en lugar de conocer el mundo y desarrollarse a través de la observación, se encuentra encerrada en cuatro paredes.

¡La única forma de regresar al país en la situación actual es un vuelo humanitario!

 ¡El costo de tal viaje es muy alto y es por eso que les pedimos ayuda!  Sabemos que la fuerza en grupo siempre funciona:
El monto faltante es de PLN 8,000.
 No esperamos recolectar  la cantidad total, pero cada zloty/peso/ dollar de ustedes nos acerca a cumplir nuestro sueño de regresar.

Nunca pensamos que nos veríamos obligados a pedir este tipo de ayuda.
Nos sentimos incómodos en esta situación, pero queremos regresar con nuestra familia polaca tanto que no vemos otra opción que pedir ayuda.
There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 96

KI
Karol i Aneta
1 000 zł
Amanda Łaska
500 zł
AK
Arkadiusz Kozaczuk
500 zł
EB
Edmund Bujalski
500 zł
AM
Anna Mendakiewicz
400 zł
 
Hidden data
350 zł
Alek
 
Hidden data
300 zł
BP
Beata Połatyńska
300 zł
PS
Piotr Skowron
300 zł
See more

Comments 6

 
2500 char