id: a49c5u

Dla dzieci z Domów Dziecka

Dla dzieci z Domów Dziecka

Our users created 1 145 979 fundraisers and raised 1 193 359 060 zł

What will you fundraise for today?

Description

Pomysł na stworzenie Portalu DomyDziecka.org pojawił się podczas próby wyszukiwania jakiejkolwiek informacji na temat domów dziecka w Polsce. Niestety, nie udało nam się uzyskać pożądanych wyników. Okazało się, że nie ma w polskim Internecie jednego miejsa, gdzie znajdowałyby się dane adresowa i informacje o wszystkich domach dziecka. Własne strony internetowe posiadały jedynie nieliczne placówki, a te które ich nie miały, pozostawały niewidoczne dla sponsorów. 


Głównym celem projektu stało się zebranie i uporządkowanie informacji dotyczących domów dziecka, stworzenie jednej bazy danych teleadresowych ułatwiających odnalezienie konkretnych placówek. Kolejnym celem było zebranie i uaktualnianie na bieżąco przepisów prawnych dotyczących tego obszaru. Oprócz tego chcieliśmy zaoferować domom dziecka bezpłatne stworzenie i rozmieszczenie na naszych serwerach własnej strony internetowej, na której mogłyby informować o aktualnych wydarzeniach, działaniach, wyjazdach i potrzebach.


Wraz z rozwojem Portalu umożliwiliśmy placówkom opiekuńczo-wychowawczym, a następnie rodzinnym domem dziecka i rodzinom zastępczym, rejestrację na stronie i korzystanie z jej dodatkowych funkcji. Domy mogą samodzielnie edytować swoje dane, dodawać opisy placówek, odbierać wsparcie od darczyńców, którzy oferują pomoc w dziale "Chcę pomóc". Największą popularnością cieszy się zakładka "Lista potrzeb", na której domy dziecka i rodziny zastępcze informują o tym, czego w tej chwili najbardziej im brakuje. Dzięki tej możliwości mogą zdobyć dodatkowe wsparcie dla swoich podopiecznych, a pomoc, która do nich trafia jest zawsze dopasowana do ich potrzeb. Wiarygodność wszystkich zarejestrowanych u nas domów dziecka i rodzin zastępczyh jest regularnie sprawdzana, dlatego bez obaw można wysłać pomoc prosto na ich adres. 

W ostatnim roku ze wsparcia udzielonego za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org mogło skorzystać ponad 3,5 tysiąca dzieci objętych pieczą zastępczą. 

 

Szczegółowe cele Portalu:

  • prowadzenie bazy teleadresowej wszytkich placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce oraz części rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,
  • umożliwienie placówkom instytucjonalnej pieczy zastępczej i prowadzącym rodzinną pieczę zastępczą łatwiejszego i szybszego dotarcia do darczyńców,
  • gromadzenie informacji o potrzebach zarejestrowanych na portalu placówek,
  • informowanie o możliwościach uzyskiwania pomocy materialnej dla podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych,
  • popularyzację wsparcia dzieci i młodzieży objętej pieczą zastępczą,
  • propagowanie wiedzy na temat funkcjonowania pieczy zastępczej i adopcji,
  • wsparcie materialne podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Wszystkie powyższe działania na rzecz pieczy zastępczej oferujemy nieodpłatnie. 


There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 2

 
Robert Kawałko
1 zł
 
Hidden data
hidden

Comments

 
2500 char
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!