id: a7wjzm

Pomoc potrzebującym Balijczykom z powodu pandemii

Pomoc potrzebującym Balijczykom z powodu pandemii

Our users created 1 155 190 fundraisers and raised 1 199 689 990 zł

What will you fundraise for today?

Description

Witam Wszystkich,

Mam nadzieję, że w tych burzliwych czasach wszyscy jesteście szczęśliwi i zdrowi. Pozwólcie, że podzielę się z Wami krótką historią o realiach i stanie świata po drugiej stronie, tutaj, w małych wiejskich wioskach balijskich w Indonezji.

Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyś mógł/a poświęcić trochę czasu na przeczytanie i udostępnienie w Twoim zasięgu w sieci z innymi.

Przyjechałam na Bali ponad rok temu i od pewnego czasu mieszkam we wiosce Pemuteran w północno zachodniej części wyspy razem z serdeczną miejscową ludnością. To daje mi wyjątkową perspektywę i okazję do poznawania kultury balijskiej i zobaczenia, w jaki sposób żyją ludzie. Jednak, jak wszyscy wiemy, sytuacja na świecie od ponad dwóch lat nie jest łatwym okresem. Większość dochodów mieszkańców Bali pochodzi z turystyki, ale od czasu pandemii zdecydowana większość lokalnych firm została zmuszona do zamknięcia. Wszystko jest martwe, a większość z nich nie ma już pracy - z niewielkimi lub żadnymi możliwościami zarabiania na życie. Wielu biednych ludzi z rodzinami ma naprawdę trudny czas, aby przetrwać tę bardzo poważną sytuację. Widzę tu na własne oczy jak wiele osób, które straciły pracę, mają teraz poważne problemy z wyżywieniem siebie i swojej najbliższej rodziny. 

c9faeb17948ea3ce.jpeg


Kiedy widzę dzieci płaczące, ponieważ rodzice nie mogą im kupić wystarczającej ilości jedzenia, jest mi bardzo przykro.

W środku płaczę i zastanawiam się, co można zrobić? Jako naoczny świadek tej ciężkiej tu rzeczywistości, doprowadziło mnie to do lepszego zrozumienia trudnej sytuacji i głębokiego współczucia. Dlatego też zdecydowałam się podjąć działania poprzez dzielenie się i wspieranie tego, co mogę zrobić dla biednych ludzi tutaj.

To inicjatywa, aby pomóc ludziom, którzy stracili środki do życia, a tym samym stracili większość posiadanego majątku, aby spłacić długi wobec banków i/lub osób fizycznych. To, co zbudowali przez większość swojego życia, zostało teraz utracone i pozostawia ich w rozpaczliwej sytuacji.

Rząd tutaj cały czas tylko obiecuje otworzyć granicę, ale to się nie dzieje, ciągle przedłużają lockdown.nd6f9ea5070bdc6d.jpegDlatego w tym czasie postanowiliśmy wspierać ludzi, którym odebrano życie i pracę. Chcemy zapewnić im lepsze warunki życia i sposób życia, który pozwoli im zachować człowieczeństwo i wolność. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyś mógł/a pomóc w formie darowizny, aby spróbować to umożliwić - nawet na jeden dzień, jeden posiłek lub jedną rodzinę. 

Przyjęty przez nas program wykorzystuje darowizny na zakup podstawowych potrzeb z lokalnych farm, aby pieniądze krążyły w społeczności. Kupujemy podstawowe artykuły spożywcze i medyczne, a następnie dzielimy się nimi z najbardziej potrzebującymi. W pierwszej kolejności spróbujemy zaspokoić główne potrzeby, aby pomóc im przetrwać, takie jak ryż, makaron, olej, jajka i warzywa. Jeżeli będzie taka możliwość to w drugiej kolejności na potrzeby drugorzędne, takie jak środki czystości, owoce, zabawki dla dzieci. Postaramy się pomóc jak największej liczbie osób potrzebujących, w zależności ile uda się zebrać pieniędzy. Osoby, które otrzymają pomoc to rodziny bez dochodów, starców bez zdolności do pracy i wsparcia lub ludzi, którzy zostali zwolnieni z pracy.

Jesteśmy również gotowi, aby zgromadzić lokalnych ludzi razem w celu oczyszczenia plaż i otaczającego środowiska. W zamian zapewnimy im paczki żywnościowe i wsparcie społeczne. Powoli gromadzimy wolontariuszy, którzy chcą pomóc - ale potrzebujemy więcej pomocy. Zaczniemy również prowadzić story na Instagramie, aby pokazać, jak rzeczy wyglądają na ziemi.

ga617367cf06645f.jpeg

Za całe wsparcie bardzo dziękujemy! Twoja prawość to dla nich przetrwanie. 🙏

Love, Monika ✨Hello Everyone,

I hope you are all happy & healthy in these tumultuous times. Please allow me to share with you a short story on the other side of the world here in some of the small rural villages of Bali, Indonesia. I would be so grateful if you could spare some time to read and share this with other people in your immediate network.

I came to Bali over a year ago and have since lived in an area called Pemuteran in the north west of the island alongside some lovely local people. This has given me a unique perspective, and an opportunity to explore Balinese culture and see the way people live. As we all know, the situation globally for over two years has not been easy. Most people's income in Bali comes from tourism but since the pandemic the majority of businesses have had to close. Everything is dead and most of them don't have a job anymore - with little or no options of making a living. A lot of poor people with families are having a really difficult time surviving this very serious situation. I see firsthand a lot of people who have lost their jobs here, & how they are now having trouble feeding themselves and their immediate family. When I see children crying because of their parents not being able to buy them enough food, it makes me so sad. I cry inside & wonder what can be done? However, my first hand account of this harsh reality has led me to a greater understanding of the plight and a deep personal development. That's why I have decided to take action by sharing and supporting what I can do for the poor people here.

This is a great initiative to help support a people who have lost their livelihood and therefore lost most of what they own to pay back debts to banks and/or individuals. What they have built up for most of their lives has now been lost & leaves them in a desperate situation.

The government keeps promising to open the border, but it never happens and they keep extending the lockdown again and again.

So during this time, we have decided to support the people who have had their lives and jobs taken away from them.

We want to provide them with better living conditions and a way of life that allows them to keep their humanity & freedom.

We would greatly appreciate if you can help with some kind of donation to try and make this possible - even for one day, one meal or one family.

The program that we have adopted uses the donations for buying basic needs from a local farm to keep the money circulating within the community. Tertiary development at its best! We buy the basic food & medical products, and then share them with those with the greatest need.

We are also looking at other opportunities to bring people together to clean up the beaches and surrounding environment. In exchange we will provide them with food packages & social support.

We have slowly been getting volunteers together who want to help - but we need more! We will also start running instagram stories to show how things are proceeding on the ground.

For all of your support, we say a really big THANK YOU. Your virtue equates to their survival 🙏

Love, Monika ✨

sb4e819f3328a6ac.jpeg

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations 90

MA
Martin
500 zł
AN
Anita
200 zł
AS
Baby Ray
150 zł
EM
100 zł
 
Hidden data
100 zł
UL
Ula
100 zł
ZL
Zuza Lit
100 zł
 
Hidden data
100 zł
JU
JustynaG
100 zł
JB
Justyna B
100 zł
See more

Comments 1

 
2500 char