id: x799bv

LECZENIE/REHABILITACJA

LECZENIE/REHABILITACJA

Our users created 1 188 440 fundraisers and raised 1 251 336 783 zł

What will you fundraise for today?

Description

ADRIAN MIAŁ PLAN.


Za trzy miesiące przychodzi na świat Jego, nasza Córeczka. 

Adrian układał scenariusze, jak przywitać Ją na świecie. Szykował się na pełne szczęścia, oczekiwanie przed drzwiami porodówki.

Będzie inaczej. Owszem ich pierwszy kontakt nastąpi w szpitalu, ale to Córeczka i ja, będziemy odwiedzającymi.  

To był wypadek. Ktoś niefrasobliwy wyjechał z parkingu. Motocyklista był bez szans na uniknięcie kolizji. 


Adrian ma połamane kręgi szyjne, uszkodzony rdzeń i porażenie czterokończynowe. Z trudem oddycha. 


Przed Nim i nami, kosmicznie daleka droga. To twardy, kochany, dobry Chłopak i wiem, że będzie walczył z całych sił, tak dla siebie, jak i dla nas. Rehabilitacja kosztuje krocie i będzie trwać latami. Nie poradzimy sobie bez pomocy. Nikt sobie nie poradzi. 

Nie wstydzę się prosić. Jesteśmy na progu rodzicielstwa, a jednak bezlitosny los, nie uszanował tego momentu. 

W takich sytuacjach, plany i marzenia ulegają przewartościowaniu. 


Zróbcie proszę co możecie i to co wam serce dyktuje. 

Nasza wdzięczność nie znajdzie opisu. ADRIAN HAD A PLAN.


In three months, His Daughter, our Daughter, will come into the world.

Adrian was making plans on how to welcome Her into the world. He was preparing for the joyous anticipation just outside the delivery room doors.

It will be different. Indeed, their first contact will happen at the hospital, but it will be His Daughter and I who will be the visitors.

It was an accident. Someone careless pulled out of the parking lot. The motorcyclist stood no chance of avoiding the collision.


Adrian has broken neck vertebrae, damaged spinal cord, and quadriplegia. He is struggling to breathe.


Ahead of Him and us lies an immensely distant road. He's a tough, loving, good man, and I know he'll fight with all his might, both for himself and for us. Rehabilitation costs a fortune and will take years. We won't manage without help. No one will.


I'm not ashamed to ask. We're at the threshold of parenthood, yet the merciless fate didn't respect this moment.

In such situations, plans and dreams undergo reevaluation.


Please do what you can and what your heart dictates.

Our gratitude cannot be described.

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Moneyboxes

Add moneybox

Nobody created moneybox for this fundraiser yet. Your moneybox may be the first!

Donations 619

preloader

Comments 11

 
2500 characters