id: ans8hw

Festiwal PRZY※JAŹNI. Zbuduj z nami Nową Ziemię!

Festiwal PRZY※JAŹNI. Zbuduj z nami Nową Ziemię!

Our users created 1 178 273 fundraisers and raised 1 231 807 880 zł

What will you fundraise for today?

Description

HEJ HO!

(english below)


Zapraszamy Cię do współtworzenia magicznego spotkania istot, które poprzez poszukiwanie prawdy o swojej esencji wspólnie tkają Nową Ziemię. Dla Ciebie, Nas i przyszłych pokoleń. 


Festiwal PRZY※JAŹNI to 5-dniowe wydarzenie w sercu polskich lasów świerkowo-brzozowych, w jednej z najbardziej atmosferycznych części Polski, Mazurach. Jest to opowieść o prawdzie, zjednoczeniu i niczym nieskrępowanej celebracji najwyższej wartości, jaką jest życie! Wszechświat dokładnie wie, czego potrzebujemy, wystarczy tylko uważnie przyglądać się, jakie skarby niesie. Festiwal PRZY※JAŹNI to jeden z jego darów i powstał z silnej potrzeby rozprzestrzeniania miłości i prawdy, będących ostoją naszych serc. Wesprzyj nas kawałeczkiem swojej energii i przyjedź na plemienne spotkanie w dzikiej naturze.


Festiwal budujemy w samym sercu dzikich lasów własnoręcznie. Pragniemy by nie zakłócał istniejącej tutaj harmonii dlatego do współtworzenia zaprosiliśmy lokalną społeczność i lokalne zasoby. Obecnie zbieramy środki na pokrycie kosztów infrastruktury co jest celem tej zrzutki. A że jesteśmy transparentni szczególnie finansowo, zapraszamy cię byś zapoznał_  się z długą lista naszych przedsięwzięć budowlanych (bo przecież plemię spotka się w komforcie):


» scena główna

» przestrzeń warsztatowa

» zadaszenia stref

» droga dojazdowa

» latryny

» prysznice

» przestrzeń gastronomiczna

» prace elektryczne

» prace hydrauliczne

» siła ludzka

» wydatki bieżące


Możesz wesprzeć nas donacją dowolnej wysokości. Wszystkie micro wpłaty i turbo zasilenia wykorzystamy do zbudowania komfortowych spocików festiwalowej wioski.


*Festiwal odbędzie się niezależnie od zebranej kwoty.


Przy donacji od 555 pln dostajesz zwrot energii w postaci 5-dniowego karnetu imiennego na festiwal PRZY※JAŹNI. Pula najtańszych wejściówek ma swoje limity. Aby ją nabyć należy otworzyć zakładkę "oferty/licytacje" i wybrać nagrodę. Następnie zostaniecie poproszeni o podanie adresu e-mail. Na podany przez Was adres e-mail w przeciągu 5 dni roboczych zostanie wysłana wejściówka. Prosimy o zapisanie i przyniesienie jej ze sobą na festiwal w formie elektronicznej bądź wydrukowanej. Podczas dokonywania wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.


Dzieci do lat 12 i zwierzaki wskakują do PRZY※JAŹNI za free. Dopisz w komentarzu czy PRZY※JEDZIESZ z pociechą, cobyśmy wiedzieli dla ilu Buzi przygotować zabawy. 


W razie pytań, pisz: [email protected]Po więcej informacji i festiwalowych smaczków zapraszamy na fecebooka, stronę i instagrama pod nazwą FESTIWAL PRZY※JAŹNI.


» Pokazujemy odbicie swojego wnętrza i wierzymy, że nasze myśli stają się naszą rzeczywistością.

» Głosimy swoją prawdę.

» Mówimy “nie” z miłości i w prawdzie wyznaczamy swoje granice.

» Akceptujemy siebie nawzajem.

» Wierzymy, że każdy z nas kreuje swój idealnie zintegrowany świat i każdy z nich jest zupełnie inny.

» Nie wypieramy trudności bo wierzymy, że służą one prawdziwemu wzrastaniu.

» Łamiemy TABU, jesteśmy transparentni na każdej płaszczyźnie.

» Tworzymy nowe paradygmaty a z nimi Nową Ziemię.

» Uczymy się dawać i przyjmować skarby Wszechświata.

» Wiemy, że wszystko jest połączone przez co wolne, błogie i totalne.

» Zrzucamy maski stworzone przez ego i formatki systemowe.

 

Zapraszamy

Przyjaciele PRZY※JAŹNI

Olo, Evi i Majunia <3

࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓

Tel: +48 883631566

Mail: [email protected]

FB: https://www.facebook.com/profile.phpid=61552251328249 

Zrzutka: https://zrzutka.pl/ans8hw  


_______________

English version:

HEY HO!


We invite you to co-create a magical meeting of beings who, by searching for the truth about their essence, weave together the New Earth. For you, for us and for future generations.


PRZY※JAŹNI Festival is a 5-day event in the heart of spruce and birch forests, in one of the most atmospheric parts of Poland, Masuria. It is a story about truth, unity and the unrestrained celebration of the highest value - gift of life! The Universe knows exactly what we need, we just need to pay attention to what treasures it brings. PRZY※JAŹNI Festival is one of his gifts and was created out of a strong need to spread love and truth - the essence of our hearts. Support us with a beautiful piece of your energy and come to a tribal meeting in the wild.


We build the festival ourselves in the heart of wild forests. It will maintain the harmony existing here because the local community and local resources have been invited to co-create it. We are currently raising funds to cover infrastructure costs. And since we are transparent, especially financially, we invite you to take a look at the long list of our construction projects (tribe needs to gather in comfort):


» main stage

» workshop space

» roofing of the zones

» driveway

» toilets

» showers

» food zone

» electrical infrastructure

» plumbing work

» work force

» current expenses


You can support us with a donation of any amount. We will use all micro deposits and turbo donations to build comfortable areas of the festival village.


With a donation of 555 pln, you get a refund of energy in the form of a 5-day personalized pass for the PRZY※JAŹNI festival. The pool of the cheapest tickets has its limits.


Children up to 12 years of age and pets join the festival for free. Add in a comment whether you are coming with your child, so that we know how many beings to prepare games for.


Festival will take place regardless of the amount collected.


If you have any questions, write: [email protected]


For more information and festival flavors we invite you to our facebook, web page and instagram under the name FESTIWAL PRZY※JAŹNI.
· We show a reflection of our inner selves and believe that our thoughts become our reality.

· We speak our truth.

· We say "no" out of love and set our boundaries in truth.

· We accept each other.

· We believe that each of us creates our own perfectly integrated world and each of them is completely different.

· We do not deny difficulties because we believe that they serve true growth.

· We break taboos and are transparent at every level.

· We are creating new paradigms and with them a New Earth.

· We learn to give and receive the treasures of the Universe.

· We know that everything is connected and therefore free, blissful and total.

· We shed the masks created by the ego and boxes of the system. 


Feel invited

Creators of Festival PRZY※JAŹNI

Olo, Evi i Majunia <3

࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓࿓

Tel: +48 883631566

Mail: [email protected]

FB: https://www.facebook.com/profile.phpid=61552251328249 

Crowdfunding: https://zrzutka.pl/ans8hw  There is no description yet.

There is no description yet.

Location

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Offers/auctions 7

Buy, Support.

Buy, Support. Read more

Active created by Organiser:
Others
Bilet jednodniowy
Wejściówka na wydarzenie Festiwal Przy※jaźni 2024 jest nagrodą w tej zrzutce. *Festiwal odbędzie się niezależnie od zebranej kwoty.
150 zł
Others
Grupa Zjednoczeni
Nagroda skierowana do prywatnej grupy Zjednoczone Królestwo.
393 zł
Others
Wejściówka na festiwal- III pula
Wejściówka na wydarzenie Festiwal Przy※jaźni 2024 jest nagrodą w tej zrzutce. *Festiwal odbędzie się niezależnie od zebranej kwoty.
555 zł

Sold: 2

Others
Grupa 5 osób
Wejściówka na wydarzenie Festiwal Przy※jaźni 2024 jest nagrodą w tej zrzutce. *Festiwal odbędzie się niezależnie od zebranej kwoty.
2500 zł
Others
Grupa 10 osób
Wejściówka na wydarzenie Festiwal Przy※jaźni 2024 jest nagrodą w tej zrzutce. *Festiwal odbędzie się niezależnie od zebranej kwoty.
4800 zł
Inactive
Others
Wejściówka na festiwal - I pula
Wejściówka na wydarzenie Festiwal Przy※jaźni 2024 jest nagrodą w tej zrzutce.  *Festiwal odbędzie się niezależnie od zebranej kwoty.
333 zł

Sold: 12 out of 33

Ended
Others
Wejściówka na festiwal- II Pula
Wejściówka na wydarzenie Festiwal Przy※jaźni 2024 jest nagrodą w tej zrzutce.  *Festiwal odbędzie się niezależnie od zebranej kwoty.
444 zł

Sold: 29

Ended

Moneyboxes

Add moneybox

Nobody created moneybox for this fundraiser yet. Your moneybox may be the first!

Donations 89

AA
Arnold, Agnieszka Anisienia
1 110 zł
KJ
Kamila Janczurewicz
555 zł
MZ
Maciej Ziółkowski
888 zł
MW
Małgorzata Waszkiewicz
300 zł
KS
Karol Siek
450 zł
MP
500 zł
MM
Marta
444 zł
JM
Jan Morsztyn
444 zł
KK
Kamil Kordasiewicz
444 zł
AG
444 zł
See more

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!