id: b6d8zr

Pomoc ofiarom przemocy

Pomoc ofiarom przemocy

Our users created 1 145 524 fundraisers and raised 1 192 424 764 zł

What will you fundraise for today?

Description

Kochane, Kochani


Dziś pragniemy podzielić się z Wami ważnym przesłaniem dotyczącym ofiar przemocy domowej i wiktymizacji instytucjonalnej, której doświadczają niewinne dzieci i ich matki. To opowieść o odwadze, przetrwaniu i nadziei.


Ofiary przemocy domowej często zostawiają swoje domy w pośpiechu, zabierając ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Wielu z nich nie ma dostępu do wsparcia instytucji i nierzadko zostają niesłusznie oskarżeni o naruszanie więzi rodzinnych.


Twoja hojność może pomóc tym, którzy zmagają się z traumą i niesprawiedliwością. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc prawna, terapie i inne potrzeby niezbędne, aby te rodziny mogły wrócić do normalnego życia.


Dajmy tym małym bohaterom szansę na lepszą przyszłość. Każda wpłata ma znaczenie. Dzięki Twojej pomocy, możemy razem stworzyć bezpieczne miejsce dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.


Dzieci i ich mamy, ofiary przemocy domowej, często uciekają z domu w nagłej potrzebie, pozostawiając za sobą jedynie torby z nielicznymi rzeczami. Przyjdźmy z pomocą, ponieważ często nie otrzymują oni wsparcia instytucji, a wręcz padają ofiarą drugorzędnej wiktymizacji. Po zgłoszeniu przemocy, nierzadko zostają niesłusznie oskarżeni i kierowani na leczenie psychiatryczne, a ich dzieci mają trafić do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczych.


Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy na każdym etapie. Zebrane środki pozwolą na pokrycie kosztów pomocy prawnej, terapii, opłat za mieszkanie, jedzenia, ubrań i niezbędnych potrzeb. Pomóżmy tym matkom i ich dzieciom, aby mogli odzyskać bezpieczne i normalne życie.


Historie, niektórych z naszych podopiecznych możecie poznać tutaj: https://bokochamzabardzo.wordpress.com/blog-2/


Prosimy o wsparcie i udostępnianie tej zbiórki. Razem możemy dokonać wielkich rzeczy. Dziękujemy!------


To who it may concern


Today we want to share an important message with you regarding the victims of domestic violence and institutional victimization, experienced by innocent children and their mothers. It's a story of courage, survival, and hope.


Victims of domestic violence often leave their homes in haste, taking only the most essential items with them. Many of them lack access to institutional support and are often wrongly accused of damaging family bonds.

Your generosity can help those who are struggling with trauma and injustice. The funds collected will be used for legal assistance, therapy, and other essential needs, allowing these families to return to normal life.

Let's give these little heroes a chance for a better future. Every donation matters. With your help, we can create a safe place for those who need it the most.


Children and their mothers, victims of domestic violence, often flee their homes in urgent need, leaving behind only bags with a few belongings. Let's come to their aid because they often do not receive institutional support and, in fact, become secondary victims. After reporting violence, they are often wrongly accused and directed to psychiatric treatment, and their children are placed in foster families or care facilities.


That's why we need your help at every stage. The funds collected will cover the costs of legal assistance, therapy, housing, food, clothing, and essential needs. Let's help these mothers and their children regain a safe and normal life.

You can learn about the stories of some of our beneficiaries here: www.bkzb.eu


Please support and share this fundraiser. Together, we can achieve great things. Thank you!There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations

no donations yet, be first to donate!

No donations yet, be first to donate!

Donate

Comments

 
2500 char
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!