id: b85an9

Fuel for delivery of humanitarian aid to Ukraine / Paliwo dla wyjazdów z pomocą humanitarną do Ukrainy

Fuel for delivery of humanitarian aid to Ukraine / Paliwo dla wyjazdów z pomocą humanitarną do Ukrainy

Description

(⬇️🇬🇧 English version below 🇺🇸⬇️)

🇵🇱 polski 🇵🇱

Fundacja Evropa Invicta powstała, aby nieść pomoc walczącej z rosyjską agresją Ukrainie. Pomagamy od samego początku - przez pierwsze miesiące nieoficjalnie, a od maja 2022 już jako oficjalnie zarejestrowana organizacja charytatywna. Kupujemy, zbieramy i dostarczamy pomoc humanitarną pod samą linię frontu, zaopatrujemy oddziały Zbrojnych Sił Ukrainy, szpitale, ośrodki dla uchodźców, schroniska dla zwierząt oraz mieszkańców pozostających w regularnie bombardowanych miejscowościach w strefie walk.


Współpracujemy z wieloma innymi organizacjami z całej Europy i innych krajów, oraz z naszymi partnerskimi organizacjami i wolontariuszami w samej Ukrainie.


Pomoc materialną do przekazania otrzymujemy od innych organizacji oraz od darczyńców indywidualnych.


Niestety, każdorazowy wyjazd z zachodniej Polski do wschodniej Ukrainy to 3500 - 5000 kilometów, w zależności od trasy i ilości odwiedzonych po drodze miejsc. Auta którymi jeździmy są duże i niestety spalają dużo paliwa - główny bus Fundacji przy pełnym załadunku, nawet w trakcie ekonomicznej jazdy pali ponad 13 litrów na 100 km.


W związku z tym koszty zakupu paliwa są ogromne i przy regularnych wyjazdach przekraczające bardzo skromne możliwości finansowe naszej Fundacji. Jeden wyjazd jednym autem to koszt od 2000 do 4500 zł za samo paliwo, nie licząc innych kosztów eksplatacyjnych.


Aby móc dalej efektywnie dostarczać pomoc, potrzebujemy waszej pomocy, aby pokryć ogromne koszty paliwa.


Jeżeli uważasz, że nasza praca ma sens i nasza misja jest dla Ciebie ważna, bardzo prosimy o wsparcie! Każda kwota się liczy!


🇬🇧 English 🇺🇸

The Evropa Invicta Foundation was established to bring aid to Ukraine in fighting against Russian aggression. We have been helping from the very beginning - unofficially for the first months and since September 2022 already as an officially registered charity. We buy, collect and deliver humanitarian aid to the very front line, supplying troops of the Armed Forces of Ukraine, hospitals, refugee centres, animal shelters and residents remaining in regularly bombed villages in the combat zone.


We work with many other organisations across Europe and other countries, and with our partner organisations and volunteers in Ukraine itself.


We receive material aid to donate from other organisations and from individual donors.


Unfortunately, each trip from western Poland to eastern Ukraine is 3,500 - 5,000 kilometres, depending on the route and the number of places visited along the way. The cars we drive are large and regrettably, burn a lot of fuel - the Foundation's main bus when fully loaded, even when driving economically, burns over 13 litres per 100 km.


As a result, the cost of buying fuel is enormous and, with regular trips, exceeds the very modest financial possibilities of our Foundation. One trip with one car costs between 2,500 and 4,500 PLN (550 - 1000 Euro) for fuel alone, not counting other running costs.


In order to continue to deliver aid effectively, we need your help to cover the huge fuel costs.


If you think our work makes sense and our mission is important to you, please support us! Every amount counts!

There is no description yet.

There is no description yet.

Benefits of a recurring donations:
The Organiser receives 100% of your funds - we do not charge any fee
You remain in full control - you can stop the support at any time without any obligations
The Organiser can fully focus on his work
You get permanent access to posts and a special distinction
You don't have to remember about the next payments
It's easier than you think :)
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 29

 
User unregistered
1 zł
DW
Damian Wójtowicz
EL
Ewa
50 zł
KK
Kamil K
300 zł
 
Hidden data
100 zł
TE
Tetiana
100 zł
NN
Nina N
200 zł
JP
Joan Pearson
PC
Paweł Chatizow
100 zł
See more

Comments 2

 
2500 characters