id: bc2jwv

Earth Day 2024

Earth Day 2024

Our users created 1 179 650 fundraisers and raised 1 233 685 450 zł

What will you fundraise for today?
fundraiser under the patronage:

Description

Cześć!


Czy chcielibyście z nami sprawić, że Ziemia będzie bardziej zielona? Zapraszam do przyłączenia się do naszej zbiórki dla Fundacji LAS NA ZAWSZE, która jest lokalną inicjatywą organizowaną w ramach Dnia Ziemii 2024 przez pracowników firmy HERE Global B.V.


Misją Fundacji LAS NA ZAWSZE jest tworzenie miejsca dla Natury i chronienie dojrzałych lasów przed wycinką, tak aby mogły rosnąć na zawsze. Członkowie Fundacji wskazują, że lasy są kluczowe dla stabilizacji klimatu i zachowania bioróżnorodności. Poprzez swoje działania, Fundacja dąży do wspierania natury i promowania harmonijnego współistnienia człowieka z otaczającym go środowiskiem naturalnym.


Twoje wsparcie ma ogromne znaczenie! Niezależnie od tego, jaką kwotę wpłacisz, będzie to Twój prezent dla Ziemi, który pomoże w ochronie naszej planety.


ENGLISH


Hi there!


Would you like to join us in making Earth greener? I invite you to participate in our fundraising campaign for the FOREVER FORESTS Foundation, a local initiative organized as part of Earth Day 2024 by employees of HERE Global B.V.


The mission of the FORESTS FOREVER Foundation is to create a place for Nature and protect mature forests from logging, so they can grow forever. Members of the Foundation emphasize that forests are crucial for climate stabilization and biodiversity preservation. Through their actions, the Foundation aims to support nature and promote harmonious coexistence between humans and the surrounding natural environment.


Your support is crucial! Regardless of the amount you donate, it will be your gift to the Earth, helping to protect our planet.

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 5

MR
Michał
50 zł
 
User unregistered
50 zł
 
Hidden data
hidden
KJ
Krzysztof Janowski
50 zł
JK
Justyna Kwiatkowska
20 zł

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!