id: bmawwp

Pomóż nam utrzymać nasz Salon

Pomóż nam utrzymać nasz Salon

Inactive donations - the required operation of the Organiser of the fundraiser. If you are an Organiser - log in and take the required action.

Our users created 1 146 055 fundraisers and raised 1 193 612 684 zł

What will you fundraise for today?

Description

Stało się.... w 2 miesiące po otwarciu koronawirus dosięgnął i nas.... Nigdy nie prosiłam o pomoc, zawsze byłam samowystarczalna, lecz niestety teraz....zamiast spokojnie pracować i budować bazę klientów ... liczę straty... Prywatny właściciel domaga się czynszu, elektrownia zapłaty za zużyty przez 2 miesiące prąd a ja nie widzę perspektyw na zdobycie pieniędzy na opłaty ... Desperacja ... żadnej pomocy od instytucji które powinny pomóc, lecz ostatnio spędzam mój czas z telefonem w ręku i jedyne co słyszę to jest to, że... przepraszamy ale twój biznes działa zbyt krótko, jest zbyt mały - jak wiele małych biznesów jestem pozostawiona bez pomocy gdyż na rynku liczą się tylko korporacje i duże firmy. Jest to moje jedyne źródło dochodu , w które włożyłam całe serce i oszczędności.... Wiem możecie powiedzieć zamknij i problem z głowy - lecz nie jest to łatwa decyzja - najpierw podejmę wszelkie próby uratowania mojego małego salonu.

Jeśli chcesz zobaczyć co robiliśmy w salonie zapraszam na stronę facebooka https://www.facebook.com/scissorshairsalonnavan/

Pozdrawiam wszystkich i życzę wytrwałości w tych ciężkich czasach!

English below:

It happened .... Two months after opening, the Coronavirus reached us ...

I never asked for help, I was always self-sufficient, but unfortunately now .... instead of working calmly and building a customer base ... I count losses ...

The private owner is demanding rent, the Electricity supplier paying for electricity consumed for 2 months and I see no prospects of getting money for fees ... Desperation ... no help from institutions that should help, but recently I spend my time with the phone in hand and The only thing I hear is that ... we are sorry but your business is too short, it is too small - like many small businesses I am left without help because only corporations and large companies count on the market. This is my only source of income in which I put my whole heart and savings .... I know you can say shut up and a problem with your head - but this is not an easy decision - first I will make all attempts to save my small salon. If you want to see what we did in the salon, please visit facebook https://www.facebook.com/scissorshairsalonnavan/

I greet everyone and wish you perseverance in these hard times!

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations

no donations yet, be first to donate!

No donations yet, be first to donate!

Inactive donations - operation of the fundraiser's Organiser required. If you are a Organiser - log in and take the required action.

Comments

 
2500 char
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!