id: bn26c6

aparat słuchowy

aparat słuchowy

Our users created 1 147 692 fundraisers and raised 1 195 297 050 zł

What will you fundraise for today?

Updates2

 • jak widać w lutym tego roku był lepszy winik v936cb9555d10cab.jpeg

  0Comments
   
  2500 char

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

PL

Dzień dobry,

mam na imię Maciek. Urodziłem się̨ 11 grudnia 1988 r. Od początku swojego życia zmagam się̨ z chorobą. Mam wrodzoną wadę słuchu i udokumentowany umiarkowany stopień́ niepełnoprawności. Moje prawe ucho praktycznie nie funkcjonuje (80% utraty słychu), a lewe daje mi namiastkę̨ pełnego słuchu ( 20% utraty słuchu). Staram się funkcjonować́ jak zdrowy człowiek, jednak jest to dla mnie bardzo trudne.


Proszę̨ Was o pomoc w kwestii zakupu nowego aparatu słuchowego na prawe ucho oraz wsparcie finansowe w leczeniu niedrożności trąbki słuchowej lewego ucha. Deklaruję, że wszystkie niewykorzystane środki przeznaczę̨ na cele charytatywne.


Obecny czas jest dla mnie wyjątkowo trudny i newralgiczny, ponieważ w związku z pandemią straciłem pracę i moje źródło dochodu oraz utrzymania. Pracowałem jako kelner w wielogwiazdkowych hotelach w Warszawie. Z powodu utraty pracy i przewlekłego stresu, mój stan zdrowia fizycznego i psychicznego pogorszył się.


Koszt zakupu nowego aparatu to 5 990 zł. – 700 zł. dofinansowania przez NFZ. Łącznie daje to 5 290 zł. Taka kwota w najbliższym i dalszym czasie nie będzie dla mnie osiągalna do zdobycia. Kosztów leczenia niedrożności trąbki słuchowej jeszcze nie znam.


Dotychczas zawsze radziłem sobie sam i nie prosiłem innych o pomoc. Jednak nadszedł czas, kiedy zdecydowałam się zwrócić o Waszą pomoc.


Uprzejmie proszę̨ o wsparcie mnie w leczeniu oraz zakupie nowego aparatu słuchowego. W razie potrzeby mogę udostępnić dokumenty poświadczające moją chorobę.


Wierzę, że dobro wraca, taką zasada staram się kierować w życiu.

 Będę wdzięczny za każdy grosz.EN

Good morning,

My name is Maciek. I was born on December 11, 1988. I have been struggling with illness since the beginning of my life. I have a congenital hearing impairment and documented a moderate degree of disability. My right ear is practically inoperative (80% of hearing loss), and my left ear gives me a substitute for full hearing (20% of hearing loss). I try to function like a healthy person, but it is very difficult for me.


I am asking you for help in buying a new hearing aid for the right ear and financial support in the treatment of left ear trumpet obstruction. I declare that I will devote all unused funds to charity.


The time is extremely difficult and critical for me because I lost my job and my source of income and livelihood due to the pandemic. I worked as a waiter in multi-star hotels in Warsaw. Due to job loss and chronic stress, my physical and mental health deteriorated.


The cost of buying a new camera is PLN 5,990. - 700 PLN co-financing by the National Health Fund. In total, it gives 5,290 PLN. This amount will not be available for me in the near future. I do not yet know the costs of treating obstruction of the eustachian tube.


Until now I have always managed alone and did not ask others for help. However, the time has come when I decided to ask for your help.


I am kindly asking you to support me in the treatment and purchase of a new hearing aid. If necessary, I can provide documents confirming my illness. I believe that good returns, this is the principle I try to follow in my life.


I will be grateful for every penny.

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
The world's first card for receiving payments. The Payment Card.
Find out more

Donations 76

LN
Lars Nilsson
500 zł
AM
Adrian Mazrek
500 zł
 
User unregistered
500 zł
AI
Ania i Piotrek
250 zł
WK
Wojciech Kanadys
250 zł
 
User unregistered
220 zł
 
User unregistered
200 zł
AI
Ania i Radek
200 zł
BI
Bożenna i Krzysztof
115 zł
KA
Karol
110 zł
See more

Comments

 
2500 char
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!