id: c5cwhh

SPRZĘT RATOWNICZY - Łączność Podwodna / RESCUE EQUIPMENT – Underwater Communications

SPRZĘT RATOWNICZY - Łączność Podwodna / RESCUE EQUIPMENT – Underwater Communications

Our users created 1 170 247 fundraisers and raised 1 219 561 128 zł

What will you fundraise for today?

Description

DZIĘKUJEMY, ŻE TUTAJ JESTEŚ! TWOJE WSPARCIE JEST DLA NAS WAŻNE!

 

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy oficjalnie zarejestrowaną fundacją - SAR 112. Celem i misją naszej fundacji jest szeroko pojmowana działalność w zakresie ratowania osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia na obszarach wodnych i w terenie trudnodostępnym.

W ramach funkcjonowania Fundacji SAR 112 działa grupa ratownictwa wodno – nurkowego, zdolna nieść pomoc na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


https://marcelkorkus.com/fundacja/

 

NA CO PRZEZNACZYMY ZEBRANĄ KWOTĘ?

Zbieramy środki finansowe na zakup systemu łączności podwodnej.

p77972e5cd8bbb18.png

Zestaw składa się z elementów wyszczególnionych w poniższej tabeli. Producentem jest amerykańska firma OTS. Podana poniżej wycena została sporządzona przez polskiego dystrybutora, firmę Ocean-Tech.

pd66a154bf653fa7.png

CAŁKOWITA KWOTA WYCENY: 32 450 ZŁ


DLACZEGO POTRZEBUJEMY TEN SPRZĘT?

1) Zastosowanie łączności podwodnej umożliwi w warunkach słabej widoczności pod wodą precyzyjne naprowadzanie płetwonurka na uprzednio wytypowane obiekty sonarowe.

2) Ciągłość komunikacji płetwonurka z powierzchnią umożliwia przekazywanie na bieżąco wszystkich istotnych informacji, m.in. dot: ciśnienia gazu, warunków panujących pod wodą, podejmowanych działań, wymaganej pomocy.

3) Zastosowanie maski pełnotwarzowej chroni płetwonurka przed środowiskiem HAZMAT.

4) Łączność podwodna poprawia także komfort psychiczny pracy płetwonurka pod wodą.


jd291a08ba77aa7c.png

JAK TO WPŁYNIE NA NASZE DZIAŁANIA?

1) Wzrost skuteczności działań ratowniczych.

2) Poprawa bezpieczeństwa.

3) Komfort prowadzenia działań.
PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE TEJ ZBIÓRKI

Im więcej osób się o niej dowie, tym większe będziemy mieli szanse na zakup sprzętu i skuteczne prowadzenie działań ratowniczych, aby móc pomagać innym. Dobro wraca!English below:

THANK YOU FOR BEING HERE! YOUR SUPPORT IS IMPORTANT TO US!

 

WHO ARE WE?

We are an officially registered foundation – SAR 112. The objective and mission of our foundation is to provide a wide range of rescue services for people in life-threatening situations in water and hard-to-reach areas.

A water and dive rescue team operates as part of SAR 112 Foundation, and it is capable of providing assistance in the Republic of Poland and abroad.


https://marcelkorkus.com/en/foundation/


WHAT WILL THE MONEY RAISED BE DEDICATED TO?

We are raising funds to purchase an underwater communications system.

p77972e5cd8bbb18.png

The kit consists of the items listed in the table below. The manufacturer is an American company called OTS. The quote below was prepared by the Polish distributor, Ocean-Tech.

pd66a154bf653fa7.png

TOTAL ESTIMATED AMOUNT: PLN 32,450


WHY DO WE NEED THIS EQUIPMENT?

1)   The use of underwater communications will enable precise diver guidance to previously selected sonar objects in low visibility underwater conditions.

2)   Continuity of communication between the diver and the surface enables transmission of all relevant information, including: gas pressure, underwater conditions, actions taken, required assistance

3)   The use of a full face mask protects the diver from the HAZMAT environment.

4)   Underwater communications also improve a diver's psychological comfort under water.


jd291a08ba77aa7c.png

HOW WILL THIS AFFECT OUR OPERATIONS?

1)   Increased efficiency of rescue operations.

2)   Improved safety.

3)   Comfort in conducting activities.
PLEASE SHARE THIS FUNDRAISING

The more people learn about it, the greater the chance we will have to purchase equipment and effectively conduct rescue operations to help others. Good comes back to you!

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 7

 
Hidden data
1 000 zł
BB
Bogumił Benisławski
550 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
500 zł
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
20 zł

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!