id: csrm9w

Druk modelu Yamato

Druk modelu Yamato

Our users created 1 016 148 fundraisers and raised 1 064 270 386 zł

What will you fundraise for today?

Description

Nazywam się Marcin Dworzecki i zajmuję się projektowaniem modeli kartonowych od ponad 20 lat. Uznałem, że nadszedł czas na założenie własnego wydawnictwa. Pierwszym modelem, który ma się w nim ukazać będzie Yamato w skali 1:200. Ponieważ koszt druku jest wysoki potrzebuję Waszej, drodzy modelarze pomocy.

Zbiórka potrwa do 1 lipca. W połowie czerwca zaczynam prace nad modelem, które potrwają miesiąc. Następne 2 tygodnie to czas na druk. Jeżeli nie uda się uzbierać potrzebnej sumy pieniądze wracają do wpłacających.

Każdy kto wpłaci 260 zł otrzyma model Yamato po jego wydrukowaniu. Można oczywiście zamówić więcej niż jedną sztukę. Dodatkowo dla zbiórkowiczów są w promocyjnej cenie zestawy wręg wyciętych laserem w kwocie 130 zł. Bardzo proszę o nie wpłacanie innych kwot niż suma powyższych. Model po zakończeniu zbiórki w sprzedaży detalicznej będzie kosztował 290 zł plus koszty wysyłki, lasery 150 zł.

Czyli mamy możliwość wpłaty:

  1. Sam model 260 zł
  2. Model z laserami 390 zł
  3. Dwa modele 520 zł itp.

Dodatkowo każdy wpłacający uzyska dostęp do prywatnej grupy facebookowej, na której będzie mógł na bieżąco śledzić postępy w przerabianiu pancernika. Kolejny bonus to możliwość uzyskania autografu autora oraz znalezienie się liście "zbiórkowiczów", która zostanie wydrukowana w modelu.

Bardzo proszę żeby w wiadomości wpisywać swoje imię i nazwisko wraz z adresem, jeżeli Was to dotyczy nazwą profilu facebooka, oraz informację czy chcecie autograf i być wpisani na listę w modelu (proszę zaznaczyć czy z imienia i nazwiska, czy ksywką).

W wypadku wysyłki modeli za granicę do powyższych kwot należy doliczyć koszty przesyłki, które różnią się w zależności od kraju. Proszę o kontakt mailowy na adres [email protected]. Podam Wam kwoty, które należy doliczyć. UWAGA! Wpłaty od odbiorców z zagranicy bez uwzględnienia kosztów wysyłki będą zwracane, a model nie zostanie wysłany.


------------


My name is Marcin Dworzecki and I have been designing cardboard models for over 20 years. I decided it is time to start my own publishing house. The first model to be released will be the 1:200 scale Yamato. Because the cost of printing is high, I need your help, dear modellers.

The collection will last until July 1. In mid-June I start working on the model, which will last a month. The next 2 weeks is time to print. If the required amount is not raised, the money is returned to the donors.

Anyone who pays PLN 260 will receive a Yamato model after it is printed. Of course, you can order more than one piece. In addition, for collectors, there are sets of frames cut with a laser in the amount of PLN 130 at a promotional price. Please do not pay any amounts other than the sum of the above. After the end of the collection, the retail sale model will cost PLN 290 plus shipping costs, lasers PLN 150.

The below amounts do not include shipping costs, which vary depending on the country. Please contact me by e-mail at [email protected] before making donation. I will give you the shipping costs to be added. 

Please note that there may be customs costs when collecting a shipment to countries outside the EU.

ATTENTION! Payments from foreign recipients without shipping costs will be returned and the model will not be shipped.

So we can pay:

The model itself PLN 260 plus shipping costs

Model with lasers PLN 390 plus shipping costs

Two models PLN 520 plus shipping costs etc.

In addition, each donor will gain access to a private Facebook group where they will be able to follow the progress of the rework of the battleship on an ongoing basis. Another bonus is the possibility of getting the author's autograph and being on the list of "collectors", which will be printed in the model.

I would like to ask you to enter your name and address in the message, if it concerns you, the name of your Facebook profile, and information whether you want an autograph and be listed in the model (please indicate whether by name or nickname).

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 199

 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
390 zł
MM
Michał Majster Buczyński
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
hidden
MS
Marcin Stańczak
260 zł
MH
Marcel Hepner
 
Hidden data
260 zł
TG
Tomasz Grzybowski
260 zł
 
Hidden data
390 zł
See more

Comments 1

 
2500 char
  • AS
    Adam S

    Witam i kibicuję. Powodzenia i Pozdrawiam

    390 zł