id: cyjvgg

Akcja organizowana przez : Grupę Pomagamy ❤️GWIAZDKA - ABY TE ŚWIĘTA BYŁY JAK Z BAJKI….

Akcja organizowana przez : Grupę Pomagamy ❤️GWIAZDKA - ABY TE ŚWIĘTA BYŁY JAK Z BAJKI….

Our users created 1 189 219 fundraisers and raised 1 252 858 845 zł

What will you fundraise for today?

Description

Akcja organizowana przez : Grupę Pomagamy ---> https://www.facebook.com/groups/851036764915392


Regulamin Akcji :

GWIAZDKA, ABY, TE ŚWIĘTA BYŁY JAK Z BAJKI….

Cel : 

Akcja ma na celu zorganizowanie prezentów dla dzieciaków z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej tj wielodzietność, choroba inne sytuacje losowe jak również dla dzieci znajdujących się w różnego rodzaju ośrodkach jak np. ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych, domy dziecka. 

UWAGA!!!! ADRES AKCJI to: [email protected]

DARCZYŃCY

1. Darczyńca może zgłosić się do akcji od 09.10.2022r. 

2. Darczyńca zgłasza się wysyłając maila na adres [email protected] w tytule wpisując „Darczyńca”, a w treści następujące informacje:

- adres mailowy, numer telefonu, miejscowość w jakiej mieszka (telefon będzie użyty tylko w razie gdy wystąpią problemy z komunikacją mailową)

- Darczyńca w mailu podaje: wiek, płeć oraz liczbę dzieci, którym chce sprawić radość,

- Darczyńca w mailu podaje informacje dodatkowe (czy woli zanieść paczkę osobiście – i tu przyda się miejscowość, w jakiej darczyńca mieszka- czy woli rodzeństwo lub może obdarować dwoje różnych dzieci itp.).

3. Darczyńca zobowiązuje się potwierdzić swój przydział dzieci w ciągu 5 dni od wysłania przez nas maila.

4. Darczyńca zobowiązuje się do wysłania na swój koszt prezentu do dziecka, najpóźniej do 05.12.2022 r. pamiętajmy, że przed Świętami poczta jest bardzo obłożona przesyłkami, firmy kurierskie nie chcą przyjmować zleceń indywidualnych i tak dalej…].

5. Darczyńca zobowiązuje się potwierdzić mailowo na adres Akcji wysłanie paczki.

6. Nowy darczyńca zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu linka do profilu na FB

8. Prezent musi być nowy. Staramy się by dziecko potrzebujące wsparcia chociaż raz w roku otrzymało coś nowego o czym marzy!.

Wartość minimum prezentu w roku 2022r. ustalamy na kwotę 120,00 zł. 

Pierwsze przydziały od dnia 10.10.2022


POTRZEBUJĄCY:

to dzieci - których rodziców nie stać na zrobienie prezentu pod choinkę. To rodzina która w wyniku zdarzeń losowych znalazła się chwilowo w ciężkiej sytuacji życiowej (choroba itp., covid).

Zgłoszenia z Mops, GOPS, OPS, PCPR, Rodzinne Domy Dziecka, szkoły, przedszkola itd przyjmowane są na innych zasadach w tej sprawie prosimy o kontakt bezpośrednio na maila.

1. Zgłoszenie udziału w Akcji zarówno jako Darczyńca, jak i Potrzebujący jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu Akcji.

2. Zgłaszanie dzieci będzie się odbywać w dniach od 09.10.2022r do 01.12.2022 r., wyłącznie na adres [email protected] .

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

- Imię i nazwisko osoby lub instytucji zgłaszającej dziecko

- opis sytuacji rodziny

- aktualne dokumenty poświadczające trudną sytuację (np. zaświadczenie z Gopsu ,MOPS-u itd. o zasiłku rodzinnym (tylko pełne rodzinne), celówki, alimenty, zaświadczenie o chorobach dzieci, zaświadczenie o dochodach itp. świadczenie rodzicielskie, stypendium szkolne

- osoby które brały udział w akcji gwiazdkowej w latach poprzednich zgłoszenie wysyłają zaczynając nowego maila a nie jako kontynuacja starego wątku obowiązują takie same zasady jak dla całkiem nowych potrzebujących - aktualny opis sytuacji wymagany

- Osoby, które przyślą zgłoszenie bez dokumentów nie zostaną zakwalifikowane do Akcji!

Uwaga NASZ PRÓG 1100 zł na osobę łącznego dochodu wraz z 500 + i rodzinnym, alimentami

1300 zł łącznego dochodu wraz z 500 + i rodzinnym, alimentami na osobę gdy występuje niepełnosprawność i dziecko jest rehabilitowane , zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie.

Pozostawiamy sobie jednak prawo do decydowania o przyjmowaniu do akcji osób które mieszczą się w progach przez nas ustalonych jednak nie wykazują żadnych chęci poprawy własnego losu. Pozostawiamy sobie również prawo do odmowy przyjęcia dziecka/dzieci do akcji w sytuacji braku darczyńców.

4. W tytule zgłoszenia należy wpisać „zgłoszenie dzieci”, w treści zaś umieścić, według poniższego szablonu:

- imię dziecka/dzieci,

- wiek,

- zainteresowania, jeśli ma jakieś szczególne/ co chciałoby dziecko dostać, o czym marzy (prezent w zakresie ustalonej kwoty).

- adres, na jaki ma być wysłana paczka

- dane rodzica i numer telefonu

- potwierdzenie zapoznania się z regulaminem

- oświadczenie - wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka na FB oraz youtube film , oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją akcji gwiazdka tj udostępnienie adresu i telefonu prywatnego darczyńcy .

Akcja dotyczy dzieci od 0 msc do ukończenia 16 roku życia. W pierwszej kolejności jednak do akcji przyjmowane są dzieci od 1 do 13 roku życia chyba że jeden darczyńca obdarowuje cała rodzinę .

Dzieci w wieku 0 msc – 1 roku oraz 16 lat do akcji przyjmowane są tylko w przypadku gdy ich starsze lub młodsze rodzeństwo zostało już zakwalifikowane.

5. Adminki (administratorki grupy Pomagamy na FB), zastrzegają sobie prawo do zażądania wyjaśnień w przypadku uzasadnionych podejrzeń chęci wyłudzenia oraz odmówienia zakwalifikowania dzieci do Akcji gdyby domniemanie chęci wyłudzenia okazało się prawdą; w przypadku braku odpowiedzi na pytania wyjaśniające dzieci nie zostaną zakwalifikowane do Akcji.

a) Potrzebujący zgadza się na przedstawienie przez adminki, ogólnej sytuacji do wiedzy Darczyńcy i przekazanie danych adresowych niezbędnych do dostarczenia paczki.

6. Po otrzymaniu paczki osoba zgłaszająca dzieci jest zobowiązana do poinformowania o tym mailowo (nie na forum) na adres Akcji. Brak potwierdzenia otrzymana przesyłki spowoduje wykluczenie Potrzebującego z kolejnych Akcji!

7. Osoby zgłaszające nie swoje dzieci są zobowiązane są, do przesłania zgody rodziny na udział w Akcji i aktualnych dokumentów potwierdzających sytuację.

8. Prezenty dla dzieci wysyłane są na Gwiazdkę mają się znaleźć pod choinką, a nie być wręczone 6 XII przez Mikołaja.

10.Admin, ma prawo zgłosić potrzebujące rodziny do akcji. Rodziny zgłoszone przez admina są przez nich sprawdzone, oraz/lub, podlegają weryfikacji MOPSu/szkoły.

11. Każda osoba obdarowana zobowiązuje się do przesłania zdjęcia potwierdzającego otrzymanie prezentu (zdjęcie dziecka wraz z otrzymanym prezentem).

Tabela dzieci - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XFt_bQ-5DFCuE4lcm7ftO7iS6mAXm8Ao8UIcpVafKBE/edit?usp=sharing

Tabela darczyńcy –https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XFt_bQ-5DFCuE4lcm7ftO7iS6mAXm8Ao8UIcpVafKBE/edit?usp=sharing


There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 4

MK
Marek
250 zł
IW
Iwona Wojtczuk
75 zł
NL
Anna T-ska
50 zł
SK
Sylwia
85 zł

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!