Ended at 30.11.2018 ID: daba49

Help for a community living close to the front line in eastern Ukraine. Photographs sale.

Collected 10 682 zł
needed 12 000 zł

89 %

DONATE

Tell a friend about chip in!

368
shares

Chip in short description (text only)


[for English please click EN on the top right]

Sprzedaję fotografie w zbiórce dla małej społeczności żyjącej blisko lini frontu na wschodzie Ukrainy.
Potrzebne są piecyki, podgrzewacze wody, kuchenki elektryczne, łóżka, szafy, ręczniki, pościel.
Cały dochód ze zbiórki przekażę na rzecz kupna powyższych.
Przez rok realizowałem projekt dokumentalny w strefie konfliktu. Mieszkałem u tych ludzi. Chcę się jakoś odwdzięczyć.


Selling photographs in a fund-rise for a community living close to the front line in eastern Ukraine.
They need fireplace type heaters, water heaters, electric cookers, bed, wardrobes, towels, bedding.
I will transfer all income from the fund-rise for the purchase of needed things.
For a year I carried out a documentary project. I lived with those people for some time. I want to give something back.


Chip in description (use editor)

Zbieram pieniądze dla małej społeczności żyjącej w Avdiivce (przedmieścia Doniecka), skupionej w jednym kilkupiętrowym bloku, blisko lini frontu.

Na wynajętym piętrze jest m. in. sala do tańca. Organizowane są w niej zajęcia dla dzieci. Jest również pokoik w którym mieszka Ira. Jest makijażystką. Jej syn zginął w wyniku ostrzałów. Pokój obok mieszka Tanja z swoją córką Kristiną. Ira, Tanja i Kristina nie mają domów. Dom Tanji został przestrzelony przez pocisk czołgowy w 2014 r. Nie da się w nim mieszkać. Na prawo od pokoju Iry jest sala, w której znajduję się kościół protestancki - krzesła, stary telewizor i krzyż. Codziennie o szóstej rano przychodzi tam kilku ludzi. Śpiewają modlitwy. Nie da się wtedy spać. W niedzielę ludzi przychodzi więcej.

Wszystkim pomaga Elena Pisareva. Prowadzi fundacje Dopomoga Avdiivce. Wyceniliśmy najpilniejsze potrzeby (opisane poniżej). Jeśli zbiórka się powiedzie, Elena zakupi je na miejscu.

Tanja w kościele protestanckim.

Lekcja tańca.

Potrzebne są piecyki typu kominkowego, podgrzewacze wody, kuchenki elektryczne, łóżka, szafy, ręczniki, pościel. Dach wymaga remontu, jest uszkodzony, ale ze względu na działania wojenne jest on niemożliwy do przeprowadzenia.

Cały dochód ze zbiórki oddam na fundacje Eleny.

Tanja z Kristiną. fot archiwum Eleny Pisarevy

Remont piętra. fot archiwum Eleny Pisarevy

Udokumentujemy wszystko. Elena na pewno zrobi mnóstwo zdjęć, do których dam Wam dostęp w aktualnościach zrzutki. Jeśli zbiórka się uda, pojadę najpóźniej do końca stycznia do Avdiivki i nagram krótki film o zmianach na piętrze.

W zamian mogę dać Wam moje fotografie. Od października ’17 do maja ’18 pracowałem nad projektem dokumentalny o codzienności i nudzie wojny w Donbasie. Zrzutka jest jego kontynuacją. Fotografie z projektu zostały nominowane do finału Grand Press Photo 2018.


[PROSZĘ WYBIERZ FOTOGRAFIĘ Z PLIKU PDF]


Proszę zauważ, że fotografie nr 9 i 10 z filmu nie są dostępne. Są ważne, ale na rzecz tej zbiórki postanowiłem ich nie sprzedawać. W zamian dodałem te pakazujące miłość, nie śmierć.

Fotografie wydrukuje Michał Wiatrowski (Fineartfoto).

W razie pytań proszę o kontakt mailowy: [email protected]

I am raising money for a small community living in Avdiivka (suburbs of Donetsk), concentrated in a single block of flats, close to the front line.

On the rented floor among the others there is a room to dance. Activities for children are organized there. There is also a room in which Ira lives. She is a make-up artist. Her son died as a result of shelling. In a room near by lives Tanja with her daughter Kristina. Ira, Tanja and Kristina do not have homes. Tanja's house was shot by a tank missile in 2014. It is impossible to live in it. To the right of Ira's room there is a room where a Protestant church is located - chairs, an old TV set and a cross. Every day at six in the morning several people come there. Singing is praying. You can not sleep then. On Sunday, more people come.

Elena Pisareva helps everyone. She runs the foundation Dopomoga Avidiivce. We have valued the most urgent needs (described below). If the fund-rise is successful, Elena will buy everything needed on the spot.

Tanja in the protestant church.

Dance clases.

They need: fireplace type heaters, water heaters, electric cookers, bed, wardrobes, towels, bedding. The roof needs renovation, it is damaged, but due to warfare it is impossible to carry out.

I will transfer all the income from the fund-rise to Elena's foundation.

Tanja with Kristina, photo from Elena's archive.

Repairs, photo from Elena's archive.

We will document everything. Elena will definitely take a lot of photos, which I will give you access to in the news of this fund-rise. If it is successful, I will go to Avdiivka by the end of January at the latest and I will make a short film on the community and the changes.

In return, I can give you my photographs. From October 2017 to May 2018, I was working on a documentary project about everyday life and boredom of the Donbas war. The fund-rise is its continuation. Photographs from the project were nominated to final of Grand Press Photo 2018.


[PLEASE CHOSE A PHOTOGRAPH FROM THE PDF FILE]


Please notice that photographs no 9 & 10 from the video are not available. They are important, but in favor of this fund-rise I decided not to sell them. In return, I added those showing love, not death.

Photographs will be printed by Michał Wiatrowski (Fineartfoto).

Please, mail me with any question: [email protected]

wtorek, 27 listopada 2018 o 13:26

Niezależnie od powodów wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie, przeleję dzisiaj cały dochód ze zbiórki ( po odliczeniu kosztów produkcji i wysyłki fotografii ) . Nie zmienia to faktu że zbiórka trwa do piątku.

wtorek, 27 listopada 2018 o 13:26

Regardless of the reasons for the imposition of martial law in Ukraine I will transfer all income from the find-rise today (after subtracting the cost of producing and shipping photographs). It does not change the fact that the fund-rise lasts until Friday.

wtorek, 27 listopada 2018 o 13:26

http://www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-przed-hejnalem/wojna-to-nuda-83502/

wtorek, 27 listopada 2018 o 13:26

https://www.janjurczak.com/projects/dziennik-polski-wywiad

czwartek, 22 listopada 2018 o 15:28

Rozmowa dla RMF FM: https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-jan-jurczak-na-wojnie-nie-szukam-sensacji-interesuje-mnie-co,nId,2689823

poniedziałek, 19 listopada 2018 o 10:11

Fresh From Poland talk: bit.ly/CloseEncounters2

poniedziałek, 19 listopada 2018 o 10:06

In Spokoj on Bracka street in Krakow there is a can to which You can put 5 zloty to support initiative:)

poniedziałek, 19 listopada 2018 o 10:06

W Spokoju na Brackiej w Krakowie jest puszka, do której możesz wrzucić 5 złoty i wesprzeć inicjatywę:)

piątek, 2 listopada 2018 o 21:16

I transfered first 1000 PLN. They bought heaters and a multicooker. Thank You.

piątek, 2 listopada 2018 o 21:15

Przelałem pierwsze 1000 PLN. Kupili piece i robota kuchennego (multicooker). Dziękuję.

piątek, 2 listopada 2018 o 21:11

You should have an information channel regarding the fund-rise. I prefer not to bind it closely to my person. Thank You. It works. ♥ ✌ https://facebook.com/peaceandloveinitiative/

piątek, 2 listopada 2018 o 21:10

Należy Wam się kanał informacyjny dotyczący zbiórki. Wolę go nie wiązać ściśle z moją osobą. Dziękuję Wam. To działa. ♥ ✌ https://facebook.com/peaceandloveinitiative/

sobota, 27 października 2018 o 09:39

Fotopolis o akcji. https://bit.ly/2z4Jgzl

To add a comment or

Anonymous user

Anonymous user

Powodzenia i wszystkiego dobrego! ;)

Jan Jurczak

dziękuję

B

Basia

Wspaniała inicjatywa. Dzięki Jan, że robisz coś co właściwie powinien robić na własną rękę każdy z nas. 5!

Jan Jurczak

dzięki, 5:)

Jan Jurczak

Dziękuję! Idzie to prześwietnie. Pokój i miłość dla Was wszystkich.
It is going great. Peace and love for all of You ❤️✌️

Anonymous user

Anonymous user

Gratuluje i powodzenia!

C

Chrisfromthehouse

No nieźle kurczaku!

AP

Artur Pławski

Anonymous user

Anonymous user

Janek,dobra robota,bardzo dobra!

MP

Malwina Pawłowska

powodzenia!

AP
hidden
Artur Pławski
RM
hidden
Rafal Milach
MK
hidden
Monika Krężelok
KB
hidden
Katarzyna Bodora
GS
hidden
Grazyna Siedlecka
TS
hidden
Tomasz Sendyka
JB
hidden
Jan Baran
DS
hidden
Dorota Soida
AN
hidden
Ania Nałęcka-Milach
ZP
hidden
Zofia Prokop
KL
hidden
katarzyna legendz
C
hidden
Chrisfromthehouse
Anonymous
hidden
Anonymous
PS
hidden
Paweł Starzec
FS
hidden
Filip Skowron
Anonymous
hidden
Anonymous
A
hidden
Agnieszka
KS
hidden
Katka Szczepkowska
Kamila Fołta-Kicman
hidden
Kamila Fołta-Kicman
Anonymous
hidden
Anonymous
TG
hidden
Tomasz Gutek
WG
hidden
Wojciech Grabowski
SL
hidden
Stanisław Lubański
A
hidden
Alicja
A
hidden
Anna
PH
hidden
Paweł Heród
Fundacja Autyzm Up
hidden
Fundacja Autyzm Up
Anonymous
hidden
Anonymous
RL
hidden
Robert Lewandowski
Anonymous
hidden
Anonymous
A
hidden
[email protected]
Anonymous
hidden
Anonymous
RK
hidden
Rafał Korzeniowski
Anonymous
hidden
Anonymous
KR
hidden
Katarzyna Rodacka
DI
hidden
Daria Izworska
hidden
Karolina Ćwik
MM
hidden
Michał Majewski
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
RZ
hidden
Remigiusz Zawadzki
B
hidden
Basia
M
hidden
Malwina
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
MB
hidden
Marta Berens
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
MG
hidden
Marcin Giba
EW
hidden
Emilia Wegierek
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
I
hidden
Iza
WS
hidden
Wojciech Skibicki
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
SP
hidden
Szymon Petranowicz
Anonymous
hidden
Anonymous
hidden
Agnieszka Sejud
KH
hidden
Katarzyna Hordyńska
Jan Jurczak
hidden
Jan Jurczak
Jan Jurczak
hidden
Jan Jurczak
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
JB
hidden
Jakub Bors
Magda Jaroszewicz
hidden
Magda Jaroszewicz
AN
hidden
Aneta Nytko
Z
hidden
Zofia i Andrzej&Kasia Zachwieja
Anonymous
hidden
Anonymous
AM
hidden
Aneta Marmul
AM
hidden
Aureliusz Marszalek
J
hidden
Joanna
Anonymous
hidden
Anonymous
BM
hidden
Beata Małyska
PS
hidden
Paweł Stasiewicz
MB
hidden
Maria Bombała
AM
hidden
Aureliusz Marszalek
Anonymous
hidden
Anonymous
MK
hidden
Mateusz Kowalik
BW
hidden
Bartek Warzecha
KG
hidden
Karolina Gembara
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
Anonymous
hidden
Anonymous
P
hidden
Przemysław Matląg
AR
hidden
Anna Rulecka
M
hidden
Martyna
Anonymous
hidden
Anonymous
hidden
Anna Zagrodzka
Anonymous
hidden
Anonymous
KC
hidden
Kasia C
DN
hidden
Dobrochna Niezgoda
Anonymous
hidden
Anonymous
Our users created

372 920 chip ins

Help collect 12 000 zł by making a donate through online payment or traditional transfer.

Tell a friend about chip in!

368
shares

AWARDS

Password to short video documenting the changes.

30 zł and more

If the fund-rise is successful, I will go to Avdiivka by the end of January the latest and make a short film about the changes in the community's life.

selected 10 times

Flower

50 zł and more

50 PLN + shipping.

Baryta print, a4.

selected 1 time

Photograph printed on baryta paper [a4]

60 zł and more

Pigment print on Ilford baryta paper. [a4]

Please choose a photograph from the pdf file. Please tell me its no. in a message attached to the purchase.

60 PLN for the print.

+20 PLN for shipping by Poczta Polska, packed in a box and properly secured.
Foreign shipments according to PP price list. Hopefully not more then 60 PLN.
Possible personal collection in Krakow / Warsaw for free.

+ password to the video

selected 29 times

Photograph printed on baryta paper [a3]

120 zł and more

Pigment print on Ilford baryta paper. [a3]

Please choose a photograph from the pdf file. Please tell me its no. in a message attached to the purchase.

120 PLN for the print

+20 PLN for shipping by Poczta Polska, packed in a box and properly secured.
Foreign shipments according to PP price list. Hopefully not more then 60 PLN.
Possible personal collection in Krakow / Warsaw for free.

+ password to the video

selected 7 times

Wooden framed photograph printed on baryta paper [24x30]

240 zł and more

Pigment print on Ilford baryta paper, mounted on pcw plate, wooden framed. [24x30] 

Please choose a photograph from the pdf file. Please tell me its no. in a message attached to the purchase.

240 PLN for the print.

+20 PLN for shipping by Poczta Polska, packed in a box and properly secured.
Foreign shipments according to PP price list. Hopefully not more then 60 PLN.
Possible personal collection in Krakow / Warsaw for free.

+ password to the video

selected 5 times

Wooden framed photograph printed on baryta paper [32x40]

360 zł and more

Pigment print on Ilford baryta paper, mounted on pcw plate, wooden framed. [32x40] 

Please choose a photograph from the pdf file. Please tell me its no. in a message attached to the purchase.

360 PLN for the print.

+20 PLN for shipping by Poczta Polska, packed in a box and properly secured.
Foreign shipments according to PP price list. Hopefully not more then 60 PLN.
Possible personal collection in Krakow / Warsaw for free.

+ password to the video

selected 3 times

Organize your own chip in for any purpose:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl uses cookies necessary to operate the site, as well as those used to analyze traffic on the site and allow us to optimize the site. We also use cookies necessary for the effective marketing of our services. Read more: privacy policy.

Note - our privacy policy has changed.