id: daba49

Pomoc dla społeczności żyjącej blisko lini frontu na wschodniej Ukrainie.Sprzedaż fotografii. / Help for a community living close to the front line in eastern Ukraine. Photographs sale.

Pomoc dla społeczności żyjącej blisko lini frontu na wschodniej Ukrainie.Sprzedaż fotografii. / Help for a community living close to the front line in eastern Ukraine. Photographs sale.

Our users created 1 167 458 fundraisers and raised 1 215 076 362 zł

What will you fundraise for today?

Updates13

 • Niezależnie od powodów wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie, przeleję dzisiaj cały dochód ze zbiórki ( po odliczeniu kosztów produkcji i wysyłki fotografii ) . Nie zmienia to faktu że zbiórka trwa do piątku.
  0Comments
   
  2500 characters

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

[for English please click EN on the top right] Sprzedaję fotografie w zbiórce dla małej społeczności żyjącej blisko lini frontu na wschodzie Ukrainy. Potrzebne są piecyki, podgrzewacze wody, kuchenki elektryczne, łóżka, szafy, ręczniki, pościel. Cały dochód ze zbiórki przekażę na rzecz kupna powyższych. Przez rok realizowałem projekt dokumentalny w strefie konfliktu. Mieszkałem u tych ludzi. Chcę się jakoś odwdzięczyć.

Zbieram pieniądze dla małej społeczności żyjącej w Avdiivce (przedmieścia Doniecka), skupionej w jednym kilkupiętrowym bloku, blisko lini frontu.

Na wynajętym piętrze jest m. in. sala do tańca. Organizowane są w niej zajęcia dla dzieci. Jest również pokoik w którym mieszka Ira. Jest makijażystką. Jej syn zginął w wyniku ostrzałów. Pokój obok mieszka Tanja z swoją córką Kristiną. Ira, Tanja i Kristina nie mają domów. Dom Tanji został przestrzelony przez pocisk czołgowy w 2014 r. Nie da się w nim mieszkać. Na prawo od pokoju Iry jest sala, w której znajduję się kościół protestancki - krzesła, stary telewizor i krzyż. Codziennie o szóstej rano przychodzi tam kilku ludzi. Śpiewają modlitwy. Nie da się wtedy spać. W niedzielę ludzi przychodzi więcej.

Wszystkim pomaga Elena Pisareva. Prowadzi fundacje Dopomoga Avdiivce. Wyceniliśmy najpilniejsze potrzeby (opisane poniżej). Jeśli zbiórka się powiedzie, Elena zakupi je na miejscu.

Tanja w kościele protestanckim.

Lekcja tańca.

Potrzebne są piecyki typu kominkowego, podgrzewacze wody, kuchenki elektryczne, łóżka, szafy, ręczniki, pościel. Dach wymaga remontu, jest uszkodzony, ale ze względu na działania wojenne jest on niemożliwy do przeprowadzenia.

Cały dochód ze zbiórki oddam na fundacje Eleny.

Tanja z Kristiną. fot archiwum Eleny Pisarevy

Remont piętra. fot archiwum Eleny Pisarevy

Udokumentujemy wszystko. Elena na pewno zrobi mnóstwo zdjęć, do których dam Wam dostęp w aktualnościach zrzutki. Jeśli zbiórka się uda, pojadę najpóźniej do końca stycznia do Avdiivki i nagram krótki film o zmianach na piętrze.

W zamian mogę dać Wam moje fotografie. Od października ’17 do maja ’18 pracowałem nad projektem dokumentalny o codzienności i nudzie wojny w Donbasie. Zrzutka jest jego kontynuacją. Fotografie z projektu zostały nominowane do finału Grand Press Photo 2018.

[PROSZĘ WYBIERZ FOTOGRAFIĘ Z PLIKU PDF]

Proszę zauważ, że fotografie nr 9 i 10 z filmu nie są dostępne. Są ważne, ale na rzecz tej zbiórki postanowiłem ich nie sprzedawać. W zamian dodałem te pakazujące miłość, nie śmierć.

Fotografie wydrukuje Michał Wiatrowski (Fineartfoto).

W razie pytań proszę o kontakt mailowy: [email protected]

English below:

Selling photographs in a fund-rise for a community living close to the front line in eastern Ukraine. They need fireplace type heaters, water heaters, electric cookers, bed, wardrobes, towels, bedding. I will transfer all income from the fund-rise for the purchase of needed things. For a year I carried out a documentary project. I lived with those people for some time. I want to give something back.

I am raising money for a small community living in Avdiivka (suburbs of Donetsk), concentrated in a single block of flats, close to the front line.

On the rented floor among the others there is a room to dance. Activities for children are organized there. There is also a room in which Ira lives. She is a make-up artist. Her son died as a result of shelling. In a room near by lives Tanja with her daughter Kristina. Ira, Tanja and Kristina do not have homes. Tanja's house was shot by a tank missile in 2014. It is impossible to live in it. To the right of Ira's room there is a room where a Protestant church is located - chairs, an old TV set and a cross. Every day at six in the morning several people come there. Singing is praying. You can not sleep then. On Sunday, more people come.

Elena Pisareva helps everyone. She runs the foundation Dopomoga Avidiivce. We have valued the most urgent needs (described below). If the fund-rise is successful, Elena will buy everything needed on the spot.

Tanja in the protestant church.

Dance clases.

They need: fireplace type heaters, water heaters, electric cookers, bed, wardrobes, towels, bedding. The roof needs renovation, it is damaged, but due to warfare it is impossible to carry out.

I will transfer all the income from the fund-rise to Elena's foundation.

Tanja with Kristina, photo from Elena's archive.

Repairs, photo from Elena's archive.

We will document everything. Elena will definitely take a lot of photos, which I will give you access to in the news of this fund-rise. If it is successful, I will go to Avdiivka by the end of January at the latest and I will make a short film on the community and the changes.

In return, I can give you my photographs. From October 2017 to May 2018, I was working on a documentary project about everyday life and boredom of the Donbas war. The fund-rise is its continuation. Photographs from the project were nominated to final of Grand Press Photo 2018.

[PLEASE CHOSE A PHOTOGRAPH FROM THE PDF FILE]

Please notice that photographs no 9 & 10 from the video are not available. They are important, but in favor of this fund-rise I decided not to sell them. In return, I added those showing love, not death.

Photographs will be printed by Michał Wiatrowski (Fineartfoto).

Please, mail me with any question: [email protected]

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Offers/auctions 6

Buy, Support.

Buy, Support. Read more

Inactive
Others
Kwiatek. Flower
Wydruk pigmentowy na papierze barytowym Ilford. [a4]+20 zł za przesyłkę Pocztą Polską, zapakowaną w pudełko i odpowiednio zabezpieczoną. Przesyłki zag...
50 zł

Sold: 2

Ended
Others
Fotografia wydrukowana na papierze barytowym [a4]. Photograph printed on baryta paper [a4]
Wydruk pigmentowy na papierze barytowym Ilford. [a4]Wybór fotografii z pliku pdf. Proszę podaj jej nr. w wiadomości przy zakupie.60 zł wydruk+20 zł za...
60 zł

Sold: 29

Ended
Others
Fotografia wydrukowana na papierze barytowym [a3]. Photograph printed on baryta paper [a3]
Wydruk pigmentowy na papierze barytowym Ilford. [30x40]Wybór fotografii z pliku pdf. Proszę podaj jej nr. w wiadomości przy zakupie.120 zł wydruk + 20...
120 zł

Sold: 7

Ended
Others
Fotografia wydrukowana na papierze barytowym, oprawiona w drewnianą ramę [24x30] . Wooden framed photograph printed on baryta paper [24x30]
Wydruk pigmentowy na papierze barytowym Ilford, montowany na płycie pcw w drewnianej ramie. [24x30]Wybór fotografii z pliku pdf. Proszę podaj jej nr. ...
240 zł

Sold: 5

Ended
Others
Fotografia wydrukowana na papierze barytowym, oprawiona w drewnianą ramę [32x40]. Wooden framed photograph printed on baryta paper [32x40]
Wydruk pigmentowy na papierze barytowym Ilford, montowany na płycie pcw w drewnianej ramie. [32x40]Wybór fotografii z pliku pdf. Proszę podaj jej nr. ...
360 zł

Sold: 3

Ended

Donations 106

preloader

Comments 11

 
2500 characters