id: 2j7tn8

Dajmy rzekom głos! - na ratunek Wiśle, Odrze, Biebrzy, Wisłoce...

Dajmy rzekom głos! - na ratunek Wiśle, Odrze, Biebrzy, Wisłoce...

Our users created 1 035 660 fundraisers and raised 1 103 378 755 zł

What will you fundraise for today?

Description

Wpłacając na tę zrzutkę wspierasz Fundację Greenmind w postępowaniach administracyjnych i sądowych w obronie rzek i ich mieszkańców


Rzeki i ich doliny to dom dla wielu zwierząt. Zapory, jazy, betonowanie rzek i inne inwestycje zniszczą rzeki i związaną z nimi bezcenną przyrodę - jeśli się im nie przeciwstawimy!


Zapora na dolnej Wiśle zatopi piaszczyste wyspy, na których gnieżdżą się niezwykle rzadkie sieweczki rzeczne i rybitwy białoczelne. Zbiornik Kąty Myscowa w Beskidzie Niskim zaleje żerowiska orła przedniego i terytoria wilków, rysi, żbików. Drogi ekspresowe mające przeciąć bagna Biebrzańskie zagrażają tamtejszym łosiom i wilkom  oraz wielu rzadkim gatunkom ptaków. Nowe stopnie na Odrze w Ścinawie i Lubiążu odbiorą wydrom dziesiątki kilometrów siedlisk, a zamieniając rzekę w kanał stworzą idealne warunki dla kolejnych zakwitów śmiercionośnych złotych alg.

CVMNIYHzHcWFasKR.pngWspólnie dajmy rzekom głos i uratujmy ich mieszkańców !


Skanalizowane, przegrodzone zaporami rzeki tracą zdolność do samooczyszczania i regeneracji, tym samym - odporność na zatrucia, jakiego doświadczyła w 2022 roku Odra. Niszczenie rzek szkodzi też ludziom, m.in. pozbawiając ich wody pitnej, miejsc pracy i rekreacji, zwiększając zagrożenie powodziowe (bo skanalizowana rzeka nie ma gdzie się bezpiecznie rozlać).

Fundacja Greenmind od lat walczy z inwestycjami dewastującymi rzeki. Korzystając z uprawnień, jakie daje polskie i unijne prawo, składamy wnioski w postępowaniach administracyjnych, odwołujemy się od niekorzystnych dla rzek decyzji, zaskarżamy je do sądów administracyjnych. Z sukcesem: Tylko w sprawie zapory w Siarzewie mamy na koncie 10 wygranych spraw przed sądami administracyjnymi! Niestety, trwająca 8 lat batalia w obronie Wisły jeszcze się nie zakończyła, bo organy wykorzystując kruczki prawne unikają wydania decyzji . Takich postępowań jest więcej.


Dzięki Twojej darowiźnie będziemy mogli zaangażować ekspertów oraz prawników

i z ich pomocą bronić rzek w postępowaniach administracyjnych i sądowych!!!


To dzięki opiniom ekspertów udowodniliśmy m.in., że Zbiornik Kąty-Myscowa nie ma znaczenia przeciwpowodziowego, bo pod jego budowę trzeba wysiedlić tylu ludzi, ilu miałby chronić przed zalaniem, a dla dróg ekspresowych w północno-wschodniej Polsce są lepsze warianty omijące Biebrzański Park Narodowy. I że planowana zapora w Siarzewie nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego.


Specustawa odrzańska i Lex Knebel ograniczyły prawa obywateli, ale się nie poddajemy

Tuż przed wyborami sejmowa większość przeforsowała dwie ustawy ograniczające prawa obywateli i organizacji społecznych oraz głos samorządów w postępowaniach dotyczących środowiska: specustawę odrzańską  i tzw. Lex-Knebel.  Obie ustawy znacząco ograniczają nasze kroki prawne, ale wciąż pozostawiają nam wąskie pole do działań prawnych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, korzystając z pomocy współpracujących z nami ekspertów i prawników, podejmujemy kroki prawne wobec konkretnych inwestycji, niszczących konkretne, znane Wam rzeki. To jedyna szansa, aby zatrzymać kosztowne, szkodliwe dla ludzi i przyrody inwestycje. Dlatego zbieramy środki, aby mimo utrudnień i złych ustaw, wciąż stać na straży rzek i mieszkających nad nimi ludzi i zwierząt. 


Kim jesteśmy?

Grupą ekspertek i ekspertów kochających przyrodę i polskie rzeki. Mamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w ochronie przyrody. Są wśród nas byli członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Znamy się na prawie i procedurach administracyjnych. Mamy na koncie dziesiątki wygranych batalii przed organami administracyjnymi oraz spraw wygranych w sądach administracyjnych. 


Pomóż nam w dalszych działaniach – wpłać darowiznę! 

u4ryTpwy38Ou6N03.jpg


O co chodzi z tymi ustawami?

Lex Knebel wprowadza ulgową ścieżkę decyzyjną dla tzw. inwestycji strategicznych. Ich realizacja będzie możliwa

-     bez konsultacji z mieszkańcami i właścicielami gruntów,

-     wbrew ustaleniom planów zagospodarowania przestrzennego i woli samorządów,

-     bez oceny oddziaływania na środowisko.

Na listę inwestycji strategicznych rząd może dowolnie wpisać każdą zaporę, jaz, czy regulację rzeki, bez żadnego trybu.


Specustawa odrzańska pozwala na zastosowanie uproszczonej procedury administracyjnej w stosunku do tych stopni wodnych, jazów czy regulacji rzek, które zostały wpisane na listę ok. 160 „inwestycji dla Odry”. Zastosowanie w stosunku do nich przepisów specustawy powodziowej oznacza m.in. uproszczone procedury wywłaszczania właścicieli nieruchomości i wysiedlania mieszkańców.

Wbrew cynicznie wprowadzającej w błąd nazwie, Ustawa o renaturyzacji Odry nie zawiera żadnych działań renaturyzacyjnych i powinna nazywać się ustawą o dobijaniu Odry.


G3GPcPzpA9ENqwEY.jpgObie ustawy ograniczają mocno udział organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych poprzedzających wydawanie zezwoleń dla przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Na szczęście nie pozbawiają nas całkowicie tych praw. Możemy "wbijać się" w te postępowania korzystając z Kodeksu postępowania administracyjnego, a niekorzystne rozstrzygnięcia organów - zaskarżać do sądów.

Korzystając z wieloletnich doświadczeń w postępowaniach administracyjnych i sądowych damy głos rzekom i mieszkańcom ich dolin!


OWfqYSdOUlfoNgBo.jpg

 

Nasze bitwy o rzeki:


  • Planowana zapora na dolnej Wiśle

Od 8 lat bierzemy udział w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowej dla stopnia wodnego Siarzewo, poniżej Włocławka. Dotąd wygraliśmy w sądach administracyjnych 10 spraw dotyczących przewlekłego prowadzenia postępowania odwoławczego, uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ, dostępu do informacji dot. inwestycji. W walce o wolną Wisłę współpracujemy z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi.


  • Odra

Jesteśmy też nad Odrą, nie zostawiamy jej na pastwę technokratów, szczególnie po zeszłorocznej katastrofie. Braliśmy udział w szacowaniu strat w sierpniu 2022, informowaliśmy media i publikowaliśmy dane o przyczynach i rozmiarach katastrofy. Monitorujemy prace regulacyjne prowadzone wbrew wyrokom sądów. Pracujemy z partnerami z Koalicji Ratujmy Rzeki i międzynarodowej koalicji Czas na Odrę nad społecznym planem rewitalizacji Odry.


  • Dolna Wisła i stopień wodny Włocławek

Posadziliśmy na ławie oskarżonych osoby odpowiedzialne za utworzenie na dolnej Wiśle sztucznej fali na potrzeby spławienia kadłuba holenderskiej barki z Płocka do Gdańska. Gwałtowny wzrost poziomu wody zniszczył setki lęgów chronionych ptaków. Obecnie uczestniczymy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zatrzymywania przepływu w Wiśle poniżej stopnia Włocławek. Odwołując się od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy chcemy zapobiec śmierci milionów ryb i skorupiaków.


  • Zbiornik Kąty - Myscowa

W ścisłej współpracy z mieszkańcami Myscowej, Kątów i Polan w Beskidzie Niskim od kilkunastu lat bronimy przyrody Magurskiego Parku Narodowego i pięknej doliny Wisłoki przed budową zapory i sztucznego zbiornika wodnego. W postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej przedłożyliśmy ekspertyzy udowadniające bezzasadność tej inwestycji i towarzyszących jej przymusowych wysiedleń.


i566hFMlb4GdVBma.jpg


To tylko mała część naszej aktywności w ostatnich latach. Inne to m.in. udział w Białej księdze polskich rzek, ekspertyzy na temat specustawy odrzańskiej, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów gospodarowania wodą w dorzeczach oraz Kompleksowego programu zagospodarowania dolnej Wisły. Właśnie rozpoczęliśmy batalię o nadanie Wiśle osobowości prawnej.

Naprawdę umiemy „w rzeki”! "W paragrafy" też!


Dołącz do nas i wspólnie DAJMY RZEKOM GŁOS!


Dzięki Waszemu wsparciu za 10 lat wszyscy będziemy mogli cieszyć się swobodnie płynącymi czystymi rzekami!
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 41

 
Hidden data
20 zł
ZB
Zygmunt Bartoszek
50 zł
PP
Piotr Piskorski
100 zł
JO
Julia Obacz
30 zł
RO
Rozalia
1 zł
 
Mateusz Helczyk
1 zł
AB
Oki
1 zł
PK
Paweł klimczak
1 zł
DR
Dorota i Arek S
200 zł
AK
Anna Kuźmińska
50 zł
See more

Comments 1

 
2500 char