Zasponsoruj jedną Lekcję Pokoju / Be a sponsor of 1 Lesson of Peace

Zasponsoruj jedną Lekcję Pokoju / Be a sponsor of 1 Lesson of Peace

Description

Dzieląc się z nami kwotą 50 złotych, umożliwisz nam dotarcie do jednej ze szkół i przeprowadzenie tam jednej Lekcji Pokoju!

***

By sharing the amount of PLN 50 (around 10 euros) with us, you will enable us to reach one of the schools and conduct one Peace Lesson there!

Zasponsoruj jedną Lekcję Pokoju / Be a sponsor of 1 Lesson of Peace

Zasponsoruj jedną Lekcję Pokoju / Be a sponsor of 1 Lesson of Peace

Zasponsoruj jedną Lekcję Pokoju / Be a sponsor of 1 Lesson of Peace

from 50 zł

Purchased 17 out of 100

Ended

Seller

Contact

to contact with organizer.

Description

Dzieląc się z nami kwotą 50 złotych, umożliwisz nam dotarcie do jednej ze szkół i przeprowadzenie tam jednej Lekcji Pokoju!

***

By sharing the amount of PLN 50 (around 10 euros) with us, you will enable us to reach one of the schools and conduct one Peace Lesson there!