id: dpu7am

walka z boreliozą powrót do zdrowia

walka z boreliozą powrót do zdrowia

The organiser verified the description with proper documents.
Inactive donations - the required operation of the Organiser of the fundraiser. If you are an Organiser - log in and take the required action.

Our users created 1 179 436 fundraisers and raised 1 233 470 075 zł

What will you fundraise for today?

Description

Hej jestem Ania zbieram zrzutkę na wyleczenie mojej cudownej mamy! proszę o każdą pomoc by stanęła na nogi, z góry Wszystkim bardzo serdecznie dziekuję! 

A to parę słów od mojej mamy: 

Na imię mam Małgorzata, 8 lat temu z dnia na dzień zaczęłam ciągnąć prawą nogę. Przez 4 lata leczono mnie na kręgosłup, potem podejrzewano SM. By szybciej wrócić do formy z przed roku 2013 leczenie wykonywałam prywatnie.


Pod koniec 2017 roku rehabilitanci namówili mnie na badania w kierunku boreliozy. Zrobiłam je i o zgrozo wynik wyszedł pozytywny!  4 lata leczenia niezgodnego ze stanem faktycznym poszły na marne. Choroba zaatakowała układ nerwowy! Okazało się również, że mam uszkodzony mięsień lędzwiowobiodrowy prawy i jego stan zapalny (leczenie jego to np. ostrzykanie, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, rehabilitacja). U nas w kraju nie operują tego mięśnia.

Poza tym dodatkowo:


G62 – inne polineuropatie,

M50 – choroby kręgów szyjnych,

M51 – inne choroby krążka międzykręgowego,

G54 – zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych,

M76 – entezopatie kończyny;

M16 – choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartoza);

M29 – inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo – kostnego;

To tylko część z dlugiej listy chorób.


Czas leciał, stan chorobowy nie pozwalał mi na podjęcie pracy a pieniądze się kończyły.


Koszty leczenia: leki, zioła miesięcznie są na poziomie 1000 zł, 2 tygodnie turnusu rehabilitacyjnego 5000 zł. i/lub 3 tygodnie turnusu 7900 zł.

Koszty leczenia przekraczają obecnie moje możliwości.


Jedną z form obecnie stosowanej rehabilitacji jest tak zwana "rehabilitacja domowa z NFZ" (3 razy w tygodniu po jednej godzinie z rehabilitantem)


W 2018 roku poruszałam się już za pomocą kul i balkonika. 


W związku z pandemią na wiosnę zeszłego roku zostały zamknięte ośrodki rehabilitacji i nie mogłam kontynuować intensywnej rehabilitacji.  Leki, które biorę w połączeniu z brakiem wystarczającej rehabilitacji skutkowały zanikiem mięśni, obecnie poruszam się tylko na wózku inwalidzkim z pomocą osób drugich.


W związku z utrudnieniami, które obecnie występują z dostępem do rehabilitacji w formie turnusu, pobytu na oddziale rehabilitacyjnym w szpitalu, osiągnięte dotychczas pozytywne rezultaty wielu miesięcy ciężkiej codziennej pracy w formie rehabilitacji zaczęły się cofać.


Jest światło w tunelu! Mam szansę wrócić do pełnego zdrowia. Warunkiem jest codzienna paro godzinna rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, rozluźniające mięśnie suplementy diety minimum rok czasu.


Szukałam pomocy w organizacjach zajmującymi się pomocą, niestety bezskutecznie.


Pozyskane środki finansowe z Państwa pomocą będą dla mnie wsparciem w osiągnięciu celu jakim jest powrót do zdrowia.


Proszę Was również byście dbali o siebie, a jak stwierdzicie, że macie kleszcza! Odrazu do lekarza po antybiotyk! Nawet jak niema rumienia kleszcz może Was zarazić!
English: 

My name is Małgorzata, 8 years ago I started to pull my right leg overnight. For 4 years I was treated for my spine, then I was suspected of having MS. To get back into shape faster before 2013, I performed the treatment privately.


At the end of 2017, physiotherapists persuaded me to undergo a Lyme disease test. I did it and, horror of horror, the result was positive! 4 years of non-conforming treatment were wasted. The disease has attacked the nervous system! It also turned out that I had a damaged right lumbosacral muscle and its inflammation (treatment includes, for example, injection, painkillers, anti-inflammatory drugs, rehabilitation). In our country, Poland, this muscle is not operated.


Time was running out, my medical condition did not allow me to start a job and my money was running out.


Treatment costs: monthly drugs are at the level of PLN 1,000 (over 220 €), 2 weeks of rehabilitation is PLN 5,000. The cost of my treatment is now beyond my capacity.


In 2018, I was moving with the help of crutches and a walking frame.


Due to the pandemic, rehabilitation centers were closed this spring and I could not continue intensive rehabilitation. The medications I take, combined with the lack of sufficient rehabilitation, resulted in muscle atrophy, now I only use a wheelchair with the help of other people.


Due to the difficulties that currently occur with access to rehabilitation in the form of a stay, the stay in a rehabilitation ward in hospital, the positive results achieved so far of many months of hard daily work in the form of rehabilitation began to regress.


There is light in the tunnel! I have a chance to recover fully. The condition is daily rehabilitation for a few hours, rehabilitation stays, painkillers and anti-inflammatory drugs, muscle-relaxing dietary supplements for a minimum of a year.


I was looking for a support in helping organizations, unfortunately to no avail.


The funds obtained with your help will support me in achieving my goal of recovery.


I also ask you to take care of yourself, and if you find faraonthat you have a tick! Immediately see the doctor for an antibiotic! Even if there is no blush, a tick can infect you!

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 16

AM
Andrzej
100 zł
 
Hidden data
100 zł
PI
Piotr
100 zł
KA
Karolina
70 zł
ZK
Zuzanna Krolak
50 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
30 zł
BA
Barbara
20 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
14 zł
See more

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!