id: drexsg

Namacalna ręka 2022

Namacalna ręka 2022

Our users created 1 178 243 fundraisers and raised 1 231 761 018 zł

What will you fundraise for today?

Description

Namacalna ręka jest tym, co dajemy naszym dzieciom.

Od 2019 roku jesteśmy corocznymi pomocnikami św. Mikołaja. Każdego roku zbieramy prezenty dla 53 dzieci w szkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących z chorobami współistniejącymi. Co roku do 6 grudnia nasi podopieczni otrzymują pożyteczne, a czasem niezbędne prezenty: specjalne słuchawki do filtrowania dźwięku, specjalne tablice do wywoływania palcem, mikrofony itp.


W tym roku również nie będziemy wyjątkiem i przygotowania do wakacji zaczniemy pod koniec października, aby do 6 grudnia każde dziecko w szkole otrzymało prezent.


Jednak prezenty dla św. Mikołaja to niewielka część tego, co możemy dla nich zrobić.

Po rozmowach z nauczycielami szkoły doszliśmy do wniosku, że ta pomoc powinna być comiesięczna. Dzieci potrzebują wsparcia nie raz w roku, ale codziennie. Na co dzień w szkole brakuje im dla nas drobiazgów, ale dla nich ważnych, bo ich szkolny proces różni się od naszego. Ilość kleju, papieru, plasteliny, farb itp. potrzebna do rozwoju tych dzieci jest nieporównywalna ze zwykłym rozwojem dziecka, nie mówiąc już o dodatkowych zajęciach.


Przyjaciele, zapraszamy do przyłączenia się do naszej akcji i co miesiąc będziemy zbierać fundusze na zakup tych prostych, ale niezbędnych rzeczy dla tych dzieci.


ENG

The tangible hand is what we give to our kids.

Since 2019, we have been the annual helpers of St. Nicholas. Each year, we collect gifts for 53 children at a school for blind and visually impaired children with comorbidities. Every year, by December 6th, our wards receive useful, and sometimes vital gifts: special headphones for sound filtering, special boards for developing with a finger, microphones, etc.


This year we will not be an exception either and will start preparing for the holiday at the end of October, so that by December 6 every child at school will receive their gift.


However, gifts for St. Nicholas are a small part of what we can do for them.

After talking with the teachers of the school, we came to the understanding that this assistance should be monthly. Children need support not once a year, but every day. Every day at school they lack some small things for us, but important things for them, because their school process is different from ours. The amount of glue, paper, plasticine, paints, etc. necessary for these children to develop is incomparable with the usual development of a child, not to mention some extra activities.


Friends, we invite you to join our campaign, and every month we will raise funds to buy these simple, but necessary things for these children.

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 6

 
Hidden data
35 zł
 
Hidden data
hidden
EP
Елена Перепелицына
hidden
EP
Elena Perepelitsyna
 
Hidden data
hidden

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!