id: fcvze7

Na pomoc w zamkniętych i strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Na pomoc w zamkniętych i strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Our users created 1 146 842 fundraisers and raised 1 194 735 132 zł

What will you fundraise for today?

Updates2

 • Pomagamy uwalnianym z ośrodków strzeżonych - karmimy, organizujemy nocleg, kupujemy im bilety na pociąg do Warszawy, aby mogli dotrzeć do ośrodka otwartego w Dębaku. Robimy to dzięki Wam i waszemu wsparciu ♥ Dziękujemy! ♥n570bb42151dff63.jpeg

  Saad i Saud


  Saad, Sauf oraz Zaid z bratemfd72bfb2f6955a5a.jpeg

  0Comments
   
  2500 char

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

#zbiórka #Wędrzyn


Kochani, razem z Karolina Mazurek przygotowuję około 100 paczek tygodniowo do ośrodków dla uchodźców - zarówno dla rodzin jak i dla mężczyzn z Wędrzyna i Krosna. W ostatnich dniach dzielnie nam pomaga i dotrzymuje nam w tym kroku cudowna Mariola Piętak wraz z Marysią ♥


Lista potrzebujących w Wędrzynie i Krośnie wciąż jest bardzo długa. Mężczyźni tam zamknięci proszą głównie o jedzenie, gdyż są najzwyczajniej w świecie głodni. Są jednak i tacy, którzy zgłaszają się do nas i proszą o ubrania, buty, majtki i skarpetki, ponieważ nie mają nic, gdyż siedzą tam już 6-7, a czasem 8 miesięcy nigdy nie dostali paczki ubraniowej.


Na naszej liście jest znów około 50ciu oczekujących na pomoc. Dlatego potrzebujemy (znowu) środków na dokonanie zakupów żywności, butów, telefonów (mamy prośbę od 12 osób o telefon Nokia215 oraz o karty SIM).


W związku z tym bardzo proszę Was o wsparcie 🙏 gdyż każda złotówka jest dla tych chłopaków cenniejsza od złota. Każda, nawet najdrobniejsza, kwota to na przykład skarpetki, majtki lub coś do jedzenia.


Darowiznę można wpłacić:


🍀 zasilając naszą zrzutkę dedykowaną ośrodkom: https://zrzutka.pl/fcvze7


🍀 wpłacając darowiznę na nasz rachunek bankowy:


Fundacja A & A Rainbow Hearts Around The World


Nest Bank S.A. ul. Wołoska 24; 02-675 Warszawa

Nr SWIFT : NESBPLPW Nr IBAN: PL

1. Rachunek w EUR 57 2530 0008 2054 1061 9304 0002

2. Rachunek w PLN 84 2530 0008 2054 1061 9304 0001

3. Rachunek w USD 73 2530 0008 2054 1061 9304 0005


🍀 lub wpłacając darowiznę na nasz paypal: [email protected]Na co przeznaczymy środki zebrane w trakcie tej zbiórki?


1.     Na zakup telefonów komórkowych dozwolonych w ośrodkach dla cudzoziemców.

2.     Na zakup kart SIM

3.     Na doładowania kart SIM dla uchodźców przebywających w ośrodkach.

4.     Na zakup ciepłej bielizny i ciepłych skarpet.

5.     Na zakup butów, gdyż nie zawsze jesteśmy w stanie zorganizować coś na szybko

6.     Na zakup odzieży, której nie jesteśmy w stanie zorganizować w czasie szybkiej zbiórki rzeczowej.

7.     Na zakup słodyczy, żywności, przekąsek, kawy i herbaty do ośrodków, w których przekazywanie produktów żywnościowych jest możliwe.

 

Darowizny można wpłacać poprzez niniejszą zrzutkę lub bezpośrednio na rachunek bankowy fundacji z dopiskiem w tytule wpłaty „pomoc dla ośrodków”:

 

Fundacja A & A Rainbow Hearts Around The World

 

Nest Bank S.A. ul. Wołoska 24; 02-675 Warszawa

Nr SWIFT : NESBPLPW Nr IBAN: PL

 

1. Rachunek w EUR 57 2530 0008 2054 1061 9304 0002

2. Rachunek w PLN 84 2530 0008 2054 1061 9304 0001

3. Rachunek w USD 73 2530 0008 2054 1061 9304 0005

 

lub za pomocą paypal: [email protected] z dopiskiem w tytule wpłaty: „pomoc dla ośrodków”

 

Za wszelkie wpłaty bardzo dziękujemy! ♥


English:


Dears, together with Karolina Mazurek I prepare about 100 parcels a week for refugee centres - both for families and for men from Wędrzyn and Krosno. In recent days, the wonderful Mariola Piętak and Marysia have been helping us bravely and keeping up with us ♥.
The list of those in need in Wędrzyn and Krosno is still very long. The men locked up there ask mainly for food, because they are simply hungry. However, there are also those who come to us and ask for clothes, shoes, underpants and socks, because they have nothing because they have been in there for 6-7 or sometimes 8 months and have never received a package of clothes. 
There are again about 50 on our list waiting for help. Therefore we need (again) funds to make purchases of food, shoes, phones (we have a request from 12 people for a Nokia215 phone and SIM cards). 
Therefore, I am very much asking you for your support 🙏 because every penny is more precious than gold for these guys. Every amount, even the smallest, is for example socks, underpants or something to eat. What will the funds raised during this collection be used for?


1) The purchase of mobile phones allowed in the centres for foreigners.

2. the purchase of SIM cards

3) To recharge SIM cards for refugees staying in the centres.

4) The purchase of warm underwear and warm socks.

5. shoes, as we are not always able to arrange something quickly

6) To buy clothes that we are not able to organise during the quick in-kind collection.

7. to purchase sweets, food, snacks, coffee and tea for the centres where food donations are possible.


Donations can be made via this drop box or directly to the foundation's bank account with "help for refugee centres" in the title of the donation:


A & A Rainbow Hearts Around The World Foundation


Nest Bank S.A. 24 Wołoska St.; 02-675 Warsaw

SWIFT No. : NESBPLPW IBAN No.: PL


EUR account 57 2530 0008 2054 1061 9304 0002 2.

2. account in PLN 84 2530 0008 2054 1061 9304 0001

3. account in USD 73 2530 0008 2054 1061 9304 0005


or via paypal: [email protected] with the note in the title of the payment: "help for the refugee centres".


Thank you very much for all your contributions! ♥There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 83

GO
Grażyna Odechowska
AK
Joanna Koźlak-Górska
100 zł
 
Hidden data
40 zł
 
Hidden data
20 zł
AB
Anna Batorczak
20 zł
PP
Piotr Podworski
60 zł
 
Hidden data
35 zł
Anna Łuczak-Romaszewska
1 000 zł
BB
Beata Będzimierowska
MT
Maria Tarnawska
55 zł
See more

Comments 6

 
2500 char