id: ftmd8d

Pomoc Uchodźcom

Pomoc Uchodźcom

Our users created 1 152 520 fundraisers and raised 1 197 863 893 zł

What will you fundraise for today?

Description

Celami Fundacji są:

1. Niesienie wszelkiej pomocy obywatelom Ukrainy oraz innym osobom, które ucierpiały na

skutek wojny Federacji Rosyjskiej z Ukrainą;

2. Niesienie wszelkiej pomocy obywatelom Ukrainy oraz mniejszości Ukraińskiej, w

szczególności przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polski;

3. Niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen,

klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu lub dobrobytowi w

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainie;

4. Promowanie, rozwój i wspieranie stosunków społeczno-gospodarczych, i kulturalno-

naukowych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą;

5. Promowanie, rozwój i wspieranie współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą;

6. Promowanie, wspieranie i realizacja na terytorium Rzeczpospolitej Polski przedsięwzięć o

tematyce ukraińskiej z zakresu stosunków społeczno-gospodarczych, kulturalno-naukowych

i sportu;

7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, humanitarnej

i rozwojowej;

8. Wspieranie i promocja międzynarodowej współpracy;

9. Promocja i wspieranie kultury, sztuki, a także działania na rzecz ochrony dóbr kultury i

dziedzictwa narodowego;

10. Promocja i wspieranie wolontariatu wśród młodego pokolenia;

11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami;

12. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej na rzecz mniejszości, migrantów, uchodźców,

w szczególności osób ukraińskiego pochodzenia oraz osób młodych;

13. Aktywizacja społeczna, gospodarcza i kulturalna środowisk migrantów w szczególności

ukraińskich;

14. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

15. Kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową;

16. Prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej na rzecz

dzieci, i młodzieży, w szczególności pochodzenia ukraińskiego;

17. Prowadzenie działalności edukacyjnej i psychoedukacyjnej zmierzającej do rozwoju

zawodowego i osobowego osób dorosłych, w szczególności migrantów, i osób pochodzenia

cudzoziemskiego;

18. Prowadzenia działalności z zakresu ochrony praw pracowników i osób świadczących usługi

na podstawie umów cywilnoprawnych;

19. Prowadzenie działalności prewencyjnej, edukacyjnej i pozostałej powiązanej z zakresem

ochrony praw człowieka, i praw podstawowych, w szczególności przeciwdziałania handlowi

ludźmi, i nielegalnej migracji.

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 1

 
Hidden data
hidden

Comments

 
2500 char
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!