id: g2a6fp

pomoc dla Ukrainy - legalizacja pobytu Ukraińców w Polsce/mieszkanie/legalna praca/psycholog

pomoc dla Ukrainy - legalizacja pobytu Ukraińców w Polsce/mieszkanie/legalna praca/psycholog

Our users created 1 170 236 fundraisers and raised 1 219 545 267 zł

What will you fundraise for today?

Description

Jesteśmy fundacją pomocy prawnej, która działa od dwóch lat na terytorium całej Polski.

Misją Fundacji Lexperts jest upowszechnienie idei wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji wśród ogółu społeczeństwa (www.fundacjalexperts.com.pl). Swoją misję, Fundacja realizuje poprzez m. in. poradnictwo prawne i psychologiczne.


Poza świadczeniem stałej pomocy prawnej i psychologicznej pro bono w siedzibie Fundacji wszystkim, którzy nie są w stanie skorzystać z pomocy prawnika na rynku komercyjnym, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szereg akcji, m. in. przy wsparciu Fundacji Batorego.

  • zorganizowaliśmy pomoc procesową, prawną i psychologiczną dla Kobiet biorących udział w strajkach kobiet po antyaborcyjnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego; projekt realizowaniu przy udziale Fundacji Batorego; okres realizacji: 01.03.2021-30.06.2021
  • ze względu na dużą liczbę migrantów z Ukrainy na terenach działalności Fundacji, nasza Fundacja znacznie wcześniej wspomagała ludność ukraińską pod kątem prawnym. M. in. zorganizowaliśmy szkolenia pt. "Prawo bliżej Ukrainy - cykl szkoleń i indywidualnych konsultacji prawnych". W ramach tego projektu m. in. pomagaliśmy w legalizacji pobytu/pozyskaniu kart pobytu, co bez pomocy prawnika często trwa wiele miesięcy. Szkoliliśmy także osoby biorące udział w projekcie, w zakresie ich praw, jako osób na stałe pracujących i zamieszkujących w Polsce, a nie posiadających obywatelstwa. Zapewniliśmy kontakt z tłumaczem i prawnikiem rosyjsko-języcznym; okres realizacji: 01.06.2021-30.11.2021;
  • organizowaliśmy warsztaty dla Kobiet doznających przemocy w rodzinie, w środowisku pracy, doświadczających mobbingu i dyskryminacji; projekt pt. "Poznaj swoje prawa - zawalcz o siebie! Warsztaty prawne dla kobiet", okres realizacji: 01.04.2021-30.06.2021;
  • organizowaliśmy szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania praw, wolności i swobód obywatelskich, projekt pt. "Kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej", data realizacji:01.03.2021-30.06.2021.


Dramatyczna sytuacja na Ukrainie i wojna rozpoczęta przez agresora, skłoniła wolontariuszy Fundacji do zintensyfikowania działań pomocowych dla Ukraińców mieszkających na terytorium Polski oraz tych, którzy przyjadą z ziem objętych wojną. Spodziewamy się, że widmo wojny doprowadzi do przyjazdu całych rodzin ukraińskich, którym będzie potrzebna pomoc w wielu aspektach życia. Chcielibyśmy ułatwić start w zupełnie nowych warunkach życiowych, tak aby nasi Sąsiedzi poczuli, że są w naszym kraju pożądani, bezpieczni i otrzymają wsparcie na każdym polu. Wolontariusze Fundacji pomogą znaleźć lokum, uzyskać meldunek, zalegalizować pobyt poprzez złożenie odpowiednich dokumentów oraz wspomogą w znalezieniu legalnej pracy. Zapewnimy całodobowy kontakt i wsparcie psychologa, w tym psychologa dziecięcego. Na naszym pokładzie jest prawnik rosyjskojęzyczny oraz tłumacz języka ukraińskiego.

Choć na co dzień pracujemy pro bono (wyżej opisane projekty, a w tym projekt dla Ukraińców realizowany przez nas w 2021 roku były projektami pro bono; koszty funkcjonowania biura i utrzymywania fundacji pokrywamy z własnych środków wolontariuszy), do zintensyfikowania działań potrzebujemy środków pieniężnych. Samo złożenie wniosku pobytowego dla 1 osoby, to koszt ok. 500 zł.

Każda złotówka ma znacznie.

Nie zostawimy Ukrainy samej.


There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations

no donations yet, be first to donate!

No donations yet, be first to donate!

Donate

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!