id: g8j8u5

Wsparcie dla Centrum Pomocy we wschodniej Ukrainie - Inicjatywa Pokój i Miłość / Further operation of a support center established in eastern Ukraine.- Peace and Love Initiative

Wsparcie dla Centrum Pomocy we wschodniej Ukrainie - Inicjatywa Pokój i Miłość / Further operation of a support center established in eastern Ukraine.- Peace and Love Initiative

Donate
Zrzutka.pl does not charge any fee

Our users created 1 066 982 fundraisers and raised 1 162 622 253 zł

What will you fundraise for today?

Description

Zbieram pieniądze na rzecz miejsca dla osób pozbawionych domu oraz centrum pomocy powstałego w strefie konfliktu we wschodniej Ukrainie. Akcja ma na celu sfinansowanie zakupu żywności, lodówki, pralki, materacy, ubrań, pościeli, ręczników, naprawę dachu budynku oraz leczenie Eleny, która walczy z nowotworem, nie przestając zarządzać miejscem. W podziękowaniu darczyńcy otrzymają pocztówki z fotografiami.


icdc4b1c0471a4d7.png

Tekst Piotrka Malinowskiego o akcji pomocy dla Gazety Wyborczej. [LINK]


Centrum powstało dzięki środkom zebranym we wcześniejszych akcjach pomocy. Żyją w nim samotne kobiet z dziećmi, mężczyżni zabrani z ulicy - łącznie 12 osób. Jeśli uzbieramy większą ilość pieniędzy możliwe będzie stworzenie nowej przestrzeni dla 30-40 takich ludzi. Co ważne Elena zarządzająca centrum dokumentuje szczegółowo wszystko kupione z pieniędzy zbiórki [pełna dokumentacja].

Ci ludzie dali mi gościnność, prywatność, miłość. Żyłem u nich ponad dwa lata wyjazdów do strefy konfliktu - realizowałem w niej dokument. Proszę o pomoc w ich imieniu kontynuując akcję.


kea8c53990988944.png

ma26bfd739a7bb45.png

a9a35636fd05fff4.png

s093620aaba01afd.png

ec402e6221e22625.png


Stopklatki z reportażu mającego na celu nagłośnić działalność centrum pomocy. Reportaż został zlecony przez polską telewizję i zrealizowany przez Piotrka Malinowskiego i Bożydara Pająka.

LINK DO REPORTAŻU


x7e65aa12f000de7.png

mb5513d71f865522.jpeg


Pocztówki z fotografiami pokazującymi codzienność życia na wojnie we wschodniej Ukrainie.

Proszę wybierz pocztówkę z PLIKU PDF i podaj jej numer oraz dane do wysyłki przy dokonywaniu wpłaty (wiadomości do organizatora).hbc964ac36b775bc.jpeg

sf61e189f8637364.jpeg


Wydruk pigmentowy na archiwalnym papierze - barycie Ilforda, montowany na dibondzie w dębowej, skrzynkowej ramie. Praca wyprodukowana w limitowanej serii z certyfikatem. [85x68cm]

W podziękowaniu za datki powyżej 1000 PLN chciałbym podarować moje oprawione prace z serii Life Goes On (2017-). Proszę o kontakt: [email protected]

© Jan Jurczak | janjurczak.comCały dochód z akcji zostanie przekazany na pomoc dla jednostek wrażliwych na sytuację w strefie konfliktu. Pokój i Miłość dla Ciebie.


re8e27e041d3770b.jpeg


media o inicjatywie:

polski:

angielski:English below:

I am raising funds for a homeless shelter and support center in Avdiivka, in the conflict zone of Eastern Ukraine. As a gesture to thank, donors will receive postcards with photographs.

The campaign aims to finance the purchase of food, fridge, washing machine, mattresses, clothes, bedding, towels,repair building's roof and treatment of Elena Pisareva, who is battling cancer even as she keeps the shelter going.

ma26bfd739a7bb45.png


The center was created thanks to funds collected in earlier crowdfunding actions. Lonely women with children, men taken from the street - a total of 12 people live there. If we collect more money it will be possible to create a new space for 30-40 people like them. Importantly, Elena managing the center documents in detail everything bought from rised money [full documentation].

These people gave me hospitality, privacy, love. I lived with them for over two years traveling to the conflict zone - I was implementing a documentary there. I am asking for help on their behalf by continuing the action.


kea8c53990988944.png

a9a35636fd05fff4.png

s093620aaba01afd.png

ec402e6221e22625.png

Stills from a reportage commissioned by Polish television and made by Bożydar Pająk aimed at disseminating center activity.

LINK to the reportage (27-39 min)


s82f29bf14b83c48.png

c3c6a971502e657e.jpeg


Postcards with photographs from the Life Goes On (2017-) series showing the everyday life in the conflict zone.

Please select a postcard from the PDF FILE and provide its number and shipping details when making the payment (message to the organizer).


j11ee69aac4da240.jpeg

y094818644414edd.jpeg

Pigment print on archival paper - Ilford baryta, mounted on dibond in an oak box frame. Work produced in a limited series with a certificate. [85x68cm]

In thanks for donations over PLN 1000 I would like to give my framed works. Please contact: [email protected]


All income from the crowdfunding will be donated to help those vulnerable to the situation in the conflict zone. Peace and Love for you.


re8e27e041d3770b.jpeg


media about the initiative:

Polish:

English:There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 73

EI
Ewa i Piotr
hidden
 
Hidden data
hidden
AH
Anna Hornik
hidden
KK
Janek
hidden
AT
Anna Tomczyk
hidden
AM
Anka
hidden
 
Hidden data
hidden
ON
Ola
hidden
DW
Dorota
hidden
AW
Aneta Woźniak
hidden
See more

Comments

 
2500 char
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!