id: gsyjwj

Dwutygodniowy obóz żeglarski w Borach Tucholskich dla Ariny / A two-week sailing camp in Bory Tucholskie for Arina / A two-week sailing camp in Bory Tucholskie for Arina

Dwutygodniowy obóz żeglarski w Borach Tucholskich dla Ariny / A two-week sailing camp in Bory Tucholskie for Arina / A two-week sailing camp in Bory Tucholskie for Arina

Our users created 1 166 441 fundraisers and raised 1 212 999 706 zł

What will you fundraise for today?

Description

Mam potrzebę zebrania środków (1400zł) do 9 lipca 2022 kiedy to zaczyna się dwutygodniowy obóz żeglarski w Borach Tucholskich. Link: Osiek (stg.pl)

For the English language version - "switch to English" in the right, upper corner of this site.

Ale po kolei:

 

Zgłosiła się do mnie mama (Yana) dziesięcioletniej Arinki o wsparcie. Yana kończy w tym roku 30 lat, skończyła na Ukrainie studia prawnicze a w Polsce pracuje na 3 etaty w charakterze kelnerki, kucharki i osoby sprzątającej mieszkania po remontach. Dziecka w zasadzie nie widuje, młoda przyjechała do Polski w marcu tego roku, zaraz na początku wojny. Po polsku już dużo rozumie i z dnia na dzień mówi coraz lepiej. Ale nie na tyle dobrze, żeby poradzić sobie w polskiej szkole od września.

 

Co już udało mi się załatwić:

  1. zebrać fundusz w wysokości 200zł (potrzebne było 1600, teraz już „tylko” 1400zł - 200zł przeznaczam na plecak na obóz)
  2. załatwić dziewczynom wynajem mieszkania od września
  3. załatwić bezpłatne lokum tymczasowe na okres wakacji
  4. szkołę podstawową w rejonie dla Ariny
  5. pesel dla Ariny
  6. załatwić rower na dojazdy z nowego domu do nowej szkoły dla Ariny
  7. uzupełniające prawnicze studia wyrównawcze dla Yany od października.

 

Więcej już nie dam rady, ale też więcej już nie potrzeba. Niestety, po I Komunii synka, finansowo jestem zdrenowana przed wakacjami.

 

Kłopot jest taki, że Arina idzie teraz do 4 klasy. W tej klasie zaczynają się w polskiej szkole „schody”. Regularne oceny, nowi nauczyciele, nowe przedmioty, zakres materiału dramatycznie się zwiększa. Na razie uczy się polskiego sama z polskich książek i od mamy, która mówi już biegle. Ale to nie wystarczy.

 

Uważam, że najlepszym i najszybszym sposobem na podciągniecie się w mówieniu po polsku będzie uczestnictwo w obozie letnim w Polsce, gdzie Arina będzie jedyną osobą z Ukrainy, więc będzie zmuszona do mówienia po polsku metodą „głębokiego zanurzenia”. Sama przeszłam ten scenariusz wyjeżdżając do Stanów do pracy i już po 2 tygodniach pobytu komunikowałam się biegle, wcześniej znając tylko podstawy angielskiego.


Wesprzyj mnie proszę w zorganizowaniu Arinie wartościowego czasu wsród polskich rówieśników celem nabrania biegłości w mówieniu po polsku. Zależy mi na tym, aby we wrześniu poszła do polskiej szkoły z optymizmem i bez zbędnego stresu związanego z nowym miejscem, gdzie nikogo się nie rozumie. Arinka jest fantastyczną, rezolutną dziewczynką z najdzielniejszą mamą na świecie. Spełnijmy razem jej marzenie o pierwszym obozie w życiu!

English below:

I need to raise funds (1,400 PLN) until July 9, 2022, when the two-week sailing camp in Bory Tucholskie begins. Link: Osiek (stg.pl)

I was approached by the mother (Yana) of 10-year-old Arinka for support. Yana is turning 30 this year, she graduated from law school in Ukraine. In Poland, she works 3 jobs as a waitress, cook, and apartment cleaner after renovations. She doesn't see her child, the youngster came to Poland in March of this year, right at the beginning of the war. She already understands a lot of Polish and is speaking better and better every day. But not well enough to cope in a Polish school from September.


What I have already managed to arrange:

1.     raise a fund of 200 zlotys (I needed 1600, now "only" 1400 zlotys - 200 zlotys I allocate for a backpack for the camp)

2.     arrange for the girls to rent an apartment from September 2022

3.     arrange free temporary housing for the summer vacation period of 2022

4.     elementary school in the area for Arina

5.     PESEL for Arina

6.     arrange a bicycle for commuting from the new house to the new school for Arina

7.     complementary legal compensatory studies for Yana starting in October 2022.

 

I won't be able to do more financially, but we also don't need anymore but some funds. Unfortunately, after my son's First Communion, financially I am drained before the vacations.

The trouble is that Arina now goes to the 4th grade. In this exact grade, here comes the hard part in a Polish school. Regular grades, new teachers, new subjects, the range of material increases dramatically. For now, she is learning Polish on her own from Polish books and from her mother, who is already fluent in Polish. But this is not enough.

 

I believe that the best and fastest way to brush up on speaking Polish would be to attend a summer camp in Poland, where Arina will be the only person from Ukraine, so she will be forced to speak Polish using the "deep immersion" method. I went through this scenario when going to the United States for work, and after just 2 weeks of my stay, I was already communicating fluently, having previously known only basic English.

Please support me in organizing valuable time for Arina among Polish peers to become fluent in Polish. I want her to go to a Polish school in September with optimism and without unnecessary stress associated with a new place, where you don't understand anyone. Arinka is a fantastic, resolute girl with the bravest mom in the world. Let's fulfill her dream of the first camp of her life together!


There is no description yet.

There is no description yet.

Location

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Moneyboxes

Add moneybox

Nobody created moneybox for this fundraiser yet. Your moneybox may be the first!

Donations 15

CH
Christoph
hidden
IN
Ines
hidden
AZ
Ania Zawadka
100 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
50 zł
MA
Miguel
300 zł
PE
Peppe
hidden
LG
Laura
100 zł
See more

Comments 3

 
2500 characters