id: hpuazc

NOWY Dom Matki

NOWY Dom Matki

Our users created 1 178 060 fundraisers and raised 1 231 438 902 zł

What will you fundraise for today?

Updates1

 • Co mówią o naszej działalności inni?


  P75kg26NhSmHjBmm.png


  "PAH współpracuje z Domem Samotnej Matki właściwie od samego początku jego istnienia. Wspieramy te niezwykle cenną inicjatywę, podziwiamy pracujące tam osoby, nie tylko za serce i zaangażowanie, ale przede wszystkim za profesjonalizm i wytrwałość. Wiele się od siebie nawzajem uczymy. Idea Domu to przykład, że pozornie małe inicjatywy, stają się źródłem dobra wokół nas, którego dzisiaj tak bardzo potrzebujemy."

  Maciej Bagiński, Prezes Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitatna


  Tutaj możesz przeczytać referencje od Polskiej Akcji Humanitarnej, które otrzymaliśmy.

  2Comments
   
  2500 characters
   

  Karolina Szymańska • 09.05.2024 11:04

  Dorzuciłąm swoją cegiełkę :)

   

  Fundacja Inna Przestrzeń • 09.05.2024 12:15

  Dziękujemy! <3

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

HLLuPQdNhSKfl2lQ.jpg


>>> English version of the description (click here)❤️ Być może nigdy Cię u nas nie było, jednak wiedz, że w Warszawie na Białołęce było magiczne miejsce, które nazywa się Dom Matki. To tutaj bezpieczne schronienie, niezbędne wsparcie i pomoc z dostępem do wartościowej żywności przez ostatnie dwa lata otrzymywały kobiety w ciąży i mamy noworodków.


❤️ Choć na początku Dom Matki był tylko miejscem, to po pewnym czasie dzięki ogromnej ilości miłości, wsparcia sąsiadów, lokalnej społeczności, innych organizacji i dziesiątek wolontariuszy przekształcił się w ideę nie pozostawiania kobiet w potrzebie.


I dziś ta idea może całkiem zniknąć z pomocowej mapy Polski, bo skończyły się środki na naszą działalność.


💰 Cóż tu mówić - wszyscy wiemy jak jest: miłością i dobrym sercem za wodę nie zapłacimy 😞

Dlatego w sytuacji, w której mamy wszystko... Jedzenie, finansowanie leków, ubrania, rzeczy dla niemowląt (bardzo wielu niemowląt!), wolontariuszy, pomoc położnej, psychologów... Potrzebujemy tylko i aż pieniędzy - na najem budynku dla Nowego Domu Matki, pracowników, którzy są tutaj 24/7, ale też pozyskują i odbierają żywność, nawiązują współprace różnymi organizacjami i firmami, koordynują prace wolontariackie, na księgowość, symboliczny koszt oprogramowania, którego potrzebujemy do magazynu oraz rachunki i media.

Tylko - bo to są TYLKO pieniądze, w momencie gdy ratujemy życie i zdrowie mam i maluszków.

Jednak AŻ - ponieważ są to duże pieniądze.


bZgXLFz54b5eRxcE.jpgNasze działanie przez rok, na dotychczasowym poziomie w trybie 24/7 - świątek, piątek, czy niedziela, to koszt min. 1 500 000 zł (w marzeniach mamy ok. 1 998 000, który pozwoliłby nam na rozwinięcie niektórych wymarzonych działań dla beneficjentów). Dużo? Wiemy, że dużo. Jednak do dziś z naszego wsparcia skorzystało prawie 20 000 osób. Blisko 150 z zakwaterowania i tysiące z pozostałych form pomocy. Znaleźliśmy już nowy obiekt, w zasadzie czeka aż się spakujemy... Mamy wyposażenie, sprzęty, siłę i gotowość do działania dalej każdego następnego dnia! Potrzeba nam tylko pieniędzy...


I jeśli nie znajdziemy tej potrzebnej kwoty, jeśli jej nie uzbieramy...

Jeśli dziś to Ty nam nie pomożesz...

to po prostu znikniemy.

A wraz z nami zniknie wiara i nadzieja na lepsze jutro tysięcy osób.


🤰 Nasz telefon zadzwonił tysiące razy z prośbą o pomoc i tysiące razy powiedzieliśmy "przyjdź, pomożemy". Nigdy nie odesłaliśmy kobiety w ciąży, czy z maluszkiem na ulicę, nigdy nie zostawiliśmy głodnych dzieci bez jedzenia. Dziś to my potrzebujemy pomocy. Jednak nie dla nas, nie dla organizacji... Potrzebujemy pomocy w pomaganiu tym, którzy bez nas będą w dużo gorszej sytuacji!


Już wiesz wszystko co najbardziej potrzebne! Chcesz wiedzieć o nas więcej? Czytaj dalej :)


Q9rB3kc26IzheK29.png


✨ (nowy) Dom Matki - co to?

XGL8zAhZRHJIpcyo.jpgNa początku projekt działał przede wszystkim z myślą o uchodźczyniach z Ukrainy, jednak to działanie w ramach Fundacji Inna Przestrzeń rozwinęło się do wspierania wszystkich kobiet, które znajdują się poza publicznym systemem pomocy socjalnej w Warszawie i okolicach. Pierwszeństwo zawsze mają kobiety w ciąży i mamy noworodków, ale pomagamy również samodzielnym rodzicom, ofiarom przemocy, czy handlu ludźmi, osobom zagrożonym ubóstwem i niedożywieniem, dzieciom znajdujących się w ośrodkach zbiorowych, w pieczy zastępczej, rodzinom w których występuje niepełnosprawność, a także osobom starszym lub w kryzysie bezdomności. 


Uyuept6rH96XnDw8.jpgOd 1. maja 2022, od dziś z pomocy z zakwaterowaniem skorzystało 46 rodzin, czyli w sumie 133 osoby. W tym czasie urodziło się u nas 12 niemowląt. Na dziś dzień, kiedy piszemy ten apel, musieliśmy już wykwaterować nasze ostatnie 6 rodzin z Domu Matki... Rodziny często poszły do prywatnych kwater, gdzie znaleźliśmy im miejsce po znajomości...

Wraz z rozwojem projektu rozwijała się też nasza sieć wolontariuszy i możliwości pozyskiwania różnego rodzaju artykułów pozwalając na wsparcie nie tylko rodzin zamieszkujących w Domu Matki, ale także poza nim. Dziś mamy już w opiece "dziennej" 53 rodziny liczące w sumie blisko 200 osób. Mogą liczyć na naszą pomoc w zakresie żywności, ubrań, pomocy interwencyjnej (np. psychologicznej), zaproszenie na nasze wydarzenia, ale też na wsparcie naszych asystentek kulturowych w przypadku problemów z załatwieniem różnego rodzaju spraw życiowych.


WAiqwcsxVxwIBozx.pngCo robimy dla naszych beneficjentów?

kobiety w ciąży, matki niemowląt i ofiary przemocy mogą u nas liczyć na następujące wsparcie:

 • bezpłatną pomoc mieszkaniową interwencyjną lub długoterminową na okres maksymalnie 1 roku od przyjazdu lub 1 roku od urodzenia dziecka, jeśli mama dociera do nas jeszcze w ciąży,
 • opiekę wykwalifikowanego personelu mówiącego po polsku, ukraińsku, rosyjsku i angielsku, który jest rekrutowany spośród osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, prawnicze lub w zakresie pomocy socjalnej,
 • dostęp do sprzętu medycznego umożliwiającego bieżące kontrolowanie stanu i zaopiekowanie kobiet w ciąży i niemowląt,
 • pomoc socjalno-bytową w zakresie wyżywienia i niezbędnych artykułów dla mamy i dziecka (leki, ubrania, kosmetyki, środki higieniczne, mleko modyfikowane), ale także pomocy w załatwianiu spraw niezbędnych do uregulowania swojej sytuacji,
 • wsparcie w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich (m.in. edukacyjne oraz poprzez wizyty położnej),3VZ8EFwjpMrGknjn.jpg
 • wsparcie psychologiczne (także pierwszą pomoc psychologiczną), 
 • pomoc w asymilacji dzieci i rodzin w lokalnej społeczności (m.in. pomagając dołączyć dzieci do stacjonarnej, polskiej edukacji, poprzez wspólny wolontariat),
 • realizację standardów właściwych według ustawy dla Domów Samotnej Matki czyli m.in. tworzenie z beneficjentkami indywidualnych planów wsparcia (określającymi działania niezbędne do usamodzielnienia się rodziny) oraz indywidualnych planów działania (dotyczących aktywizacji zawodowej),
 • wsparcie w dostępie do niezbędnych terapii dla mamy i/lub dziecka w porozumieniu z innymi organizacjami.


Rodziny będące w naszej dziennej opiece mają zapewnione:

 • eD2nNsTxTfenK48n.jpgCo najmniej dwa razy w tygodniu dostęp do pomocy żywnościowej w szczególności w zakresie produktów świeżych,
 • specjalistyczną pomoc z artykułami i produktami niezbędnymi do prawidłowego żywienia i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (jak np. produkty żywienia specjalistycznego, drobny sprzęt rehabilitacyjny),
 • pomoc z artykułami niezbędnymi dla rodzin: lekami, ubraniami, kosmetykami,
 • wsparcie w sprawach życiowych - np. urzędowych, czy związanych ze zrozumieniem ich otoczenia,
 • pomoc psychologiczną, jeśli jest taka potrzeba,
 • pomoc caseworkerki identyfikującej potrzeby rodziny i będącej z nimi w bezpośrednim i stałym kontakcie,
 • uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach pomocowych Domu Matki.


gZMZHhX6nqEv1aoD.jpgTo wciąż nie wszystko co robimy! Funkcjonowanie Domu Matki umożliwiło nam przeprowadzenie dużej ilości działań dla beneficjentów zewnętrznych i pośrednich, które są nierozerwalnie związane z misją pomocy potrzebującym mimo że nie stanowią trzonu naszej działalności:

 • wydawanie wyprawek dla noworodków kobietom w ciąży lub po porodzie, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej - jedna wyprawka jest o wartości ok. 200-300 zł i zawiera najczęściej wszystko lub prawie wszystko co mamie i noworodkowi jest potrzebne w początkowym okresie;(w okresie VIII 2022 - X 2023 wydaliśmy ponad 500 zestawów) i od IV 2024 wznowiliśmy wydawanie;
 • przekazywanie żywności podopiecznym Ośrodków Pomocy Społecznej i Organizacji Pozarządowych, działających na terenie Aglomeracji Warszawskiej co najmniej 2-3x w tygodniu (w tej chwili odwiedza nas ok. 100 rodzin miesięcznie),
 • FRexXc0ajZ73Ceec.jpgprzekazywanie żywności potrzebującym uchodźczyniom z Ukrainy, które z racji stanu zdrowia członków rodziny lub wieku emerytalnego nie są w stanie zapewnić sobie wystarczającej ilości środków do życia (od wtorku do soboty wspieramy ok. 100 osób dziennie - działanie realizujemy we współpracy z kościołem na Mińskiej 65 w Warszawie)
 • wydawanie paczek żywnościowych mamom z niemowlętami i kobietom w ciąży spoza Domu Matki (przekazaliśmy 1 749 takich paczek w okresie od II 2023 do sierpnia 2023);
 • we wrześniu 2023 wydaliśmy 123 zestawy szkolne dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz 30 zestawów dla dzieci z zamkniętych ośrodków dla uchodźców;
 • wydaliśmy 258 zestawów ubrań zimowych w X 2023 rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
 • wydaliśmy 200 pluszaków na Mikołajki 2022 i 1 100 paczek m.in z żywnością i prezentów na święta 2022,
 • pd9GhxmNyOaayDTo.jpgz okazji Dnia Kobiet 2023 przekazaliśmy 1200 zestawów bielizny i produktów higienicznych dla dorosłych kobiet oraz 600 zestawów bielizny, podpasek i produktów higienicznych w ramach akcji "powitania w kobiecości" dla nastolatek
 • w dniach 1-4. czerwca 2023 odbyło się Wielkie Święto na Dzień Dziecka dla ok. 2 900 osób, gdzie wydaliśmy ok. 2 000 prezentów dla dzieci i zrealizowaliśmy wiele atrakcji podczas pikniku,
 • w grudniu 2023 w Bożonarodzeniowych Dniach Dobra wzięło udział z kolei prawie 4 000 osób, a prezentów wydaliśmy niemalże 5 000 - obydwa duże wydarzenia były organizowane pod patronatem Ambasady Ukrainy i Prezydenta m. st. Warszawa,
 • cMueFbL0uIYr6H02.jpgchoć tego nie planowałyśmy i nie bardzo chciałyśmy to nasz numer telefonu stał się mini-infolinią gdzie informujemy o publicznych i niepublicznych miejscach wsparcia kobiet, kobiet w ciąży, dzieci i niemowląt, ofiar przemocy domowej - nie miałyśmy wyboru w tej kwestii - po prostu po wpisaniu w jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek “Dom Samotnej Matki” to nasz numer się pokazuje i kobiety zaczęły dzwonić, a skoro tak, to my musiałyśmy zacząć im odpowiadać...
 • keAUhZL3zbnW05L8.jpgwspółpracujemy z 46 placówkami edukacyjnymi (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola i żłobki) w zakresie promocji wolontariatu oraz działań nakierowanych na nie marnowanie zasobów - prowadzimy okresowe zbiórki zabawek, książek, żywności;
 • współpracujemy z ponad 50 organizacjami z Warszawy i okolic przekazując za ich pośrednictwem wsparcie dla ich podopiecznych, ostatnio w marcu i kwietniu w ten sposób 15 000 zabawek dla dzieci w wieku 7-12 lat trafiło do potrzebujących !


Wdkw8sLysXvSb5Hb.png

💫 Jak to wszystko robimy?

nStFaLy017ojIMuw.pngNaszymi priorytetami są miłość, współpraca i ograniczenie marnowania (wszystkiego :) ). Dlatego mamy ogromną sieć wolontariuszy (w wydarzeniach na Dzień Dziecka i Boże Narodzenie 2023 wspierało nas odpowiednio 323 i 496 wolontariuszy!), bardzo dużo miłości od społeczności lokalnej, która wspiera nas w pozyskiwaniu rzeczy, które jednym nie są już potrzebne, a innym mogą dalej służyć i angażujemy się w szereg działań dotyczących niemarnowania żywności.

W tej chwili już drugi sezon jesteśmy partnerem Banku Żywności w finansowanym przez m. st. Warszawę programie “Nie marnuj! Podziel się!” i ratujemy żywność z 2 największych bazarów w projekcie - Targowisk Wolumen i Hala Mirowska. Poza tym mamy umowy z wieloma sklepami i marketami dzięki czemu mamy możliwość pozyskiwania potrzebnego jedzenia.

Unikamy też gromadzenia (choć w naszej pracy trochę zdrowego chomikowania jest niezbędne!) i jeśli mamy jakieś zasoby... to się nimi dzielimy z tymi, którzy ich nie mają!


💫 Jednak to wszystko nie byłoby możliwe bez naszych partnerów!

Współpracujemy na stałe z fundacjami, które wspierają nas i kolejnymi, które my wspieramy, ale też organizacjami międzynarodowymi (w zakresie działań z obustronną korzyścią). Wierzymy we współpracę z biznesem - Domu Matki nie byłoby bez inicjatora projektu - firmy Provident, która finansowała 2 pierwsze lata naszej szalonej działalności. Nasze działanie nie byłoby też możliwe bez wielu innych firm angażujących się swoimi produktami i usługami w różne poszczególne działania (np. Toyota, Netia, Nutricia, Carrefour Market, Piekarnie Putka). Działamy razem z kilkudziesięcioma szkołami i placówkami publicznymi, a także wieloma grupami nieformalnymi i organizacjami, które pomagają zapewnić naszym beneficjentom artykuły niezbędne do właściwego funkcjonowania. W nasze działania włączyły się dotychczas setki wolontariuszy ze społeczności lokalnej. Podczas Dnia Dziecka wspierało nas 323 wolontariuszy, a w trakcie Bożonarodzeniowych Dni Dobra aż 496 - w tym dzieci ze szkół, pracownicy korporacji w ramach wolontariatu pracowniczego, studenci, uchodźcy, którzy kiedyś byli naszymi beneficjentami, ale już się usamodzielnili i wiele, wiele osób prywatnych... Robi wrażenie, prawda? A wciąż łatwiej nam pozyskać 100 ton żywności niż pieniądze na funkcjonowanie!


iDGdtrMHzqXrzGUg.png


✨ Dziś to Ciebie potrzebujemy! Dołącz do wielkich serc, które mają miejsce w nim dla innych i pomóż nam pomagać! Bez względu na to, czy możesz wesprzeć nas przelewem na 1 000 000, czy na 5 zł, czy udostępnisz zbiórkę, dodasz licytację, czy powiesz nam, że jesteśmy super i nie możemy się poddawać - każda forma wsparcia i pomocy jest dla nas dziś na wagę złota. ❤️


fegU9wJ8TkhT1eXN.png


I choć możemy opowiadać o naszej działalności setki godzin (serio-serio!), to szanujemy Twój czas i na tym skończymy tą opowieść. ❤️ Jeśli chcesz się dowiedzieć o nas więcej zajrzyj do części z linkami - tam znajdziesz możliwość do poznania nas od każdej strony!

UDhJeE3rPEvrNy8K.pngdoTjDniMgmKQBp0g.png


Operatorem Domu Matki i realizatorem projektu Nowy Dom Matki jest Fundacja Inna Przestrzeń - chcesz wiedzieć o nas więcej?

Jesteśmy nienastawioną na zysk organizacją pozarządową. Działamy od 2006 roku jako kontynuacja działań osób, które realizowały różne projekty o charakterze społecznym i artystycznym, dotyczące praw człowieka, w ramach innych organizacji pozarządowych.


Cały czas aktywnie działamy na rzecz promowania otwartości, demokracji i wielokulturowości. Otwieramy nowe przestrzenie dla wypowiedzi artystycznej i społecznej w Polsce i na świecie. Angażujemy się w działania na rzecz praw człowieka i włączamy zwykłych ludzi w ich realizację. Prowadzimy działania w obszarze edukacji interdyscyplinarnej oraz realizujemy projekty współpracy rozwojowej i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego wspólnie z lokalnymi partnerami w różnych miejscach świata. Współpracujemy z państwami Kaukazu, Unii Europejskiej i z Ukrainą.

 

Jednym z największych projektów fundacji obok Domu Matki, o którym Wam napisaliśmy bardzo wiele powyżej jest One Caucasus, który tworzy przestrzeń spotkań dla Azerów, Ormian, Gruzinów i innych zaangażowanych osób. "One Europe One Caucasus", którego centralnym elementem jest program i festiwal One Caucasus - wsparty był przez Program Kreatywna Europa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza edycja programu realizowana była z partnerami z Gruzji, Austrii i Portugalii. W 2022 roku realizowana była specjalna edycja festiwalu One Caucasus dedykowana wsparciu walczącej Ukrainie. Rokrocznie w wydarzeniach w Gruzji bierze udział ok 6000 odbiorców bezpośrednich. W 2023 zrealizowana 10-tą - największą edycję festiwalu One Caucasus - z udziałem m.in. prawie 30 zespołów muzycznych z całego świata, realizacją 16 międzynarodowych projektów muzycznych, 3 procesów partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznych oraz 9 cykli warsztatowymi dla ponad 130 dzieci i młodzieży z 6 miejscowości.


Kolejnym z naszych flagowych działań jest Centrum Wsparcia Koordynacji, które powstało po 24. lutego 2022 r. w związku z potrzebą zapewnienia wsparcia organizacjom działającym na rzecz pomocy uchodźcom, a także dla nich samych. Głównym celem było zapewnienie możliwie najbardziej obszernej informacji osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie oraz

organizacjom pomagającym uchodźczyniom, ale też łączenie różnorodnych podmiotów w działaniach wieloaktorowych na rzecz uchodźczyń z Ukrainy, wspieranie wymiany wiedzy organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, struktur miejskich, korporacji itd. w celu poprawy działań w obszarach takich jak integracja, edukacja, rynek pracy, relokacja i inne. Przez ostatnie 2 lata ponad 200 organizacji skorzystało z oferty i przestrzeni CWK, ponad 850 osób ukończyło w CWK intensywne kursy z języka polskiego, dziesiątki nowych inicjatyw tworzonych przez migrantów/migrantki rozpoczęły swoją działalność w naszej przestrzeni, ponad 2500 osób wzięło udział w szeregu wydarzeń edukacyjnych, integracyjnych i kulturalnych, ponad 15 000 m2 siatek kamuflażowych zostało stworzonych, wysłanych i dostarczonych do Ukrainy - aby ratować życie obrońców i obrończyń Ukrainy!


Do naszych innych działań należą również między innymi: 

- zrealizowane w 2022r. Letnia Akcja Integracja (półkolonie) oraz Kreatywna Edukacja Pozaszkolna (warsztaty dla wielonarodowej młodzieży),

- od 2006 - festiwale: Transkaukazja i Wielokulturowe Warszawskie Street Party,

- od 2010 - Katalizator Inicjatyw Wielokulturowych KIWi,

- od 2018 - Akademia Młodych Architektek i Architektów,

- od 2023 - program grantowy "Warszawa - miasto otwarte".


There is no description yet.

There is no description yet.

Location

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Offers/auctions 1

Buy, Support, Sell, Add.

Buy, Support, Sell, Add. Read more

Help the Organiser even more!

Add your offer/auction - you sell, and the funds go directly to the fundraiser. Read more.

Active created by Organiser:
Donation & Thanks
Wpis na stronie Domu Matki w dziale "Uratowali nas…"
Tak duże wsparcie jest dla nas ogromną pomocą dlatego chcemy, aby Twoje wsparcie było należycie docenione i zapamiętane. Jeśli zdecydujesz się dokonać...
1000 zł
End in 12 days!

Moneyboxes

Add moneybox

Nobody created moneybox for this fundraiser yet. Your moneybox may be the first!

Donations 375

preloader

Comments 11

 
2500 characters