id: kwsbu6

ART PRIZE / NAGRODA SZTUKI im. Marii Anto and Elsy von Freytag - FUNDACJA MIEJSCE SZTUKI

ART PRIZE / NAGRODA SZTUKI im. Marii Anto and Elsy von Freytag - FUNDACJA MIEJSCE SZTUKI

Our users created 1 178 871 fundraisers and raised 1 232 512 728 zł

What will you fundraise for today?

Description

POLSKI

ZRZUTKA ma na celu wsparcie finansowe pierwszych edycji Nagrody im. Marii Anto & Elsy von Freytag-Loringhoven, która jest ogłoszona i uroczyście nadana 15 grudnia każdego roku. Ta zbiórka pieniędzy (ZRZUTKA) jest przeznaczona na organizację i wsparcie nagrody pieniężnej dla ARTYSTEK-LAUREATEK. Nagroda została powołana przez Fundację Miejsce Sztuki i ma na celu wsparcie i docenienie wybitnych osiągnięć w dziedzinie sztuki współczesnej i obszarach brzegowych, granicznych sztuk wizualnych, ale także wsparcie osób równolegle działających na rzecz innych: środowiska, otoczenia, wartości, nowoczesności i demokracji.


WSZYSCY MOŻEMY WSPIERAĆ SZTUKĘ! więcej: https://fundacjamiejscesztuki.blogspot.com/

https://nagroda-anto-freytagloringhoven-prize.blogspot.com/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Sztuki_im._Marii_Anto_i_Elsy_von_Freytag-Loringhoven


Wspieram kulturę.

Wspieram kobiety.

Wspieram nagrodę sztuki dla wybitnych artystek.


ZRZUTKA pomoże nam nie tylko wyróżnić Artystki-Laureatki Nagrodą Sztuki, ale wesprzeć finansowo ich twórczość. To jest nagroda niezależna i wspierana przez miłośników sztuki, dlatego im więcej zbierzemy, tym większe nagrody dostaną Artystki.


Nagroda Sztuki jest nadawana w 3 kategoriach trzem laureatkom artystkom:

• nagroda za odwagę, przełamywanie i przekraczanie granic dla młodej Artystki polskiej

• nagroda za wybitny dorobek i postawę artystyczną dla Artystki polskiej

• nagroda honorowa za wybitny dorobek i postawę artystyczną dla Artystki zagranicznej


Nagroda Sztuki jest nadawana w nowej kategorii (od 2020):

• specjalne wyróżnienie za wsparcie obecności i widzialności kobiet w edukacji i kulturze _________________________________________________________________ ENGLISH ZRZUTKA is aimed at financial support for the firsts editions of the Maria Anto & Elsa von Freytag-Loringhoven Art Prize, which will be solemnly announced each year on December 15th. This fundraising (ZRZUTKA) is dedicated to the organisation and the financial support of the awards for ARTISTS-LAUREATES. The Art Prize was announced by the Place of Art Foundation (Fundacja Miejsce Sztuki) in Warsaw and it aims to support and appreciate outstanding achievements in the field of contemporary art and the visual arts of coastal and border areas, but also support and distinguish people working collaboratively for others: including the environment, surroundings, values, modernity and democracy.


WE ALL CAN SUPPORT ART! more: https://fundacjamiejscesztuki.blogspot.com/

https://nagroda-anto-freytagloringhoven-prize.blogspot.com/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Sztuki_im._Marii_Anto_i_Elsy_von_Freytag-Loringhoven


I support culture.

I support women.

I support the art award for outstanding artists.


ZRZUTKA will help us not only to distinguish Artist-Laureates with the Art Prize, but also to support financially their art work. This is an independent award supported by art lovers, and therefore: the more we collect, the greater the rewards the Artists will get.


The ART PRIZE is awarded in three categories to the three woman artists:

• an award for distinction for courage, overcoming and crossing borders for a young Polish Artist.

• an award for outstanding achievements and artistic approach for a Polish Artist.

• an award for outstanding achievements and artistic approach for a foreign Artist.


The ART PRIZE new category (since 2020):

• a special distinction for supporting the presence and visibility of women in education and culture

pfc8feaf85263b63.jpeg


_____________________

CAPITUŁA / COMMITTEE

PL

Kapituła Nagrody im. Marii Anto i Elsy von Freytag-Loringhoven (2018-2021):

Hanna Wróblewska (dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki Warszawa); Aneta Szyłak (Pełnomocniczka NOMUS Nowego Muzeum Sztuki oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku); dra Marika Kuźmicz (Dziekana Wydziału Zarządzania Sztuką Wizualną ASP Warszawa; Prezeska Fundacji Arton); Michał Jachuła (kurator Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Warszawa); Dorota Monkiewicz (kuratorka CRP Orońsko, była dyrektorka Muzeum Współczesne Wrocław); dr. Katarzyna Kasia (Wydział Zarządzania Sztuką Wizualną ASP Warszawa); dra hab. Luiza Nader (Wydział Zarządzania Sztuką Wizualną ASP Warszawa), (Paulina Ołowska (artystka sztuk wizualnych); dra Katarzyna Górna (artystka sztuk wizualnych, Laureatka 2018); Teresa Gierzyńska (artystka sztuk wizualnych, Laureatka 2019); Olga Wolniak (artystka sztuk wizualnych, Laureatka 2020); dra Zuzanna Janin (artystka sztuk wizualnych, córka Marii Anto), Melania Baranowska (fotografka, social media manager, wnuczka Marii Anto). Honorowy członek kapituły: Roman Cieślak (rodzina Marii Anto).

ENG

Committee of the Maria Anto & Elsa von Freytag-Loringhoven Art Prize (2018-2021):

Hanna Wróblewska (Director Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw); Aneta Szyłak (The Commissioner of NOMUS New Art Museum, branch of the National Museum in Gdańsk); Dorota Monkiewicz (former director of MWW Contemporary Museum Wrocław, curator Centre of Polish Sculpture in Orońsko); Katarzyna Kasia (Vice-Dean of the Faculty of Visual Culture Management at the Academy of Fine Arts in Warsaw); Michał Jachuła (curator of the Maria Anto exhibition at Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw); Marika Kuźmicz (Dean of the Faculty of Visual Culture Management at the Academy of Fine Arts in Warsaw, President of Arton Foundation); Katarzyna Kasia (Vice-Dean of the Faculty of Visual Culture Management at the Academy of Fine Arts in Warsaw); Paulina Ołowska (visual artist); Katarzyna Górna (visual artist, Laureate of 2018); Teresa Gierzyńska (visual artist, Laureate of 2019); Olga Wolniak (visual artist, Laureate of 2020); Zuzanna Janin (visual artist and Maria Anto’s daughter), Melania Baranowska (photographer, social media manager, granddaughter of Maria Anto). Honorary member of the committee: Roman Cieślak (the family of the artist Maria Anto).


_______________________

LAUREATKI / LAUREATES

PL

LAUREATKI:

I ed. 2018 - Adelina Cimochowicz (PL), Katarzyna Górna (PL), Carolee Schneemann (US)

II ed. 2019 - Katarzyna Kukuła (PL), Teresa Gierzyńska (PL), Phyllida Barlow (GB)

III ed. 2020 - Małgorzata Mirga-Tas (PL), Olga Wolniak (PL), Barbara Kruger (US)

IV ed. 2021 - Ania Nowak (PL/D), Mariola Przyjemska (PL), Bracha L. Ettinger (IL)


____________________

MATRONKI / MATRONS

Maria Anto kwsbu6-6a0c2386.png


PL

Maria Anto

Maria Anto (15.12.1936 – 10.04.2007) – urodzona w Warszawie, polska artystka malarka żyła i tworzyła na Żoliborzu w Warszawie. Jej malarstwa osadzone w tradycji surrealizmu i realizmu magicznego, przełamane zostało niezwykłą wyobraźnią i własną ikonografią osobistych doświadczeń. Jako dziecko ocalała wraz ze swoją matką z transportu do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Na przełomie 2017 i 2018 w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie odbyła się obszerna pośmiertna wystawa retrospektywna jej malarstwa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Anto


ENG

Maria Anto

Maria Anto (15.12.1936 – 10.04.2007) - born in Warsaw (Poland), Polish painter lived in Warsaw. Her paintings set in the tradition of surrealism and magical realism were imposed with her extraordinary imagination and her own iconography of personal experiences - her mother and she as a little child both were rescued from the transport to Auschwitz during the Second World War. At the turn of 2017 and 2018 of the Zachęta National Gallery of Art in Warsaw, the first extensive posthumous retrospective exhibition of her painting took place.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Anto


kwsbu6-c63c15e2.png Elsa von Freytag-Loringhoven

PL

Elsa von Freytag-Loringhoven

Elsa Baronessa von Freytag-Loringhoven (12. 07.1874 – 15.12.1927) – urodzona w Świnoujściu, niemiecko-amerykańska artystka, poetka, przedstawicielka sztuki DADA żyła i tworzyła w Niemczech i USA, była prekursorką nowoczesnej rzeźby asamblage, instalacji, performance’u, kolażu i ready-made. Uważa się, że to ona pierwsza przedstawiła pisuar na wystawie sztuki. Jej rzeźby to kompozycje z elementów i rur hydraulicznych oraz innych "nieartystycznych" materiałów wówczas przełamujących myślenie o nowoczesnej rzeźbie.

https://en.wikipedia.org/wiki/Elsa_von_Freytag-Loringhoven


ENG

Elsa von Freytag-Loringhoven

Elsa Hildegard Baroness von Freytag-Loringhoven (12. 07.1874 - 15.12.1927) - born in Świnoujście, German-American artist and poet. The representative of DADA lived and created in Germany and the USA, she was the forerunner of modern sculpture assemblage, installation, performance, collage and ready-made. It is believed that she was the first to introduce a urinal in an art exhibition. Her sculptures are compositions of hydraulic elements and pipes as well as other "non-artistic" materials that broke with the traditional way of thinking about modern sculpture.

https://en.wikipedia.org/wiki/Elsa_von_Freytag-Loringhoven

kwsbu6-e22c9f51.png kwsbu6-35eee170.png

Maria Anto "Sowa / Owl", 1971 Elsa von Freytag-Loringhoven "Rzeźba / Sculpture", 1920FUNDACJA MIEJSCE SZTUKI

Fundacja Miejsce Sztuki (FMS) / Foundation Place of Art

Karpińskiego 12, 01-609 Warszawa

NIP: 5252678201 REGON: 365515885


więcej o NAGRODZIE / more about the PRIZEThere is no description yet.

There is no description yet.

Location

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 24

 
Hidden data
500 zł
PO
Paulina Olowska
400 zł
 
Hidden data
300 zł
 
Hidden data
200 zł
 
Hidden data
200 zł
AJ
Agnieszka Jarosz
200 zł
AS
Aneta Szyłak
200 zł
KA
Krystyna Antoszkiewicz
100 zł
KW
Katarzyna Włodarska
100 zł
AR
Agnieszka Rayzacher
100 zł
See more

Comments 5

 
2500 characters
 • Fundacja Miejsce Sztuki

  DRODZY PRZYJACIELE FMS - DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE. ŚRODKI Z TEJ ZRZUTKI PRZEZNACZONE SĄ NA NAGRODY im. Marii Anto i Elsy von Freytag- Lorighvoven. DZIĘKUJEMY!

 •  
  Anonymous user

  brawo artystki!

  500 zł
 •  
  Anonymous user

  Uwielbiam Marię Anto

  100 zł
 •  
  Anonymous user

  WSPIERAM KOBIETY

  200 zł
 •  
  Anonymous user

  WSPIERAM SZTUKĘ. WSPIERAM KOBIETY

  hidden