id: 97s3mf

Mikołaj chce mówić! Pomóż mu! Mikolaj wants to be able to speak! Help him please!

Mikołaj chce mówić! Pomóż mu! Mikolaj wants to be able to speak! Help him please!

The organizer verified the description with proper documents.
26 460 zł  (≈ 5 654 €)
of 70 000 zł (≈ 14 957 €)
37%
35 days
left
210
supporters
Donate
Zrzutka.pl does not charge any commission
This whip-round has 2 rewards / offers!
See and choose one of these

Our users created 957 117 whip-rounds and collected 963 619 895 zł

What are you collecting for today?

Updates3

 • Drodzy Przyjaciele Mikusia!❤️

  Najbliższe dwa tygodnie będą dla nas niezwykle intensywne. Mikołajka czekają kilkudniowe badania w warunkach szpitalnych, z którymi, obok badań genetycznych, na których wyniki nadal czekamy, wiążemy spore nadzieje diagnostyczne. Prosimy, trzymajcie mocno kciuki!❤️

  Prócz tego, mamy doskonałą wiadomość! W najbliższym czasie odbędą się dwa koncerty połączone ze zbiórką dla Mikołajka! Zamieszczamy plakaty dotyczące obu wydarzeń, jednocześnie z serca dziękując Ludziom o Wielkich SERCACH❤️, dzięki którym walczymy o sprawność Mikołaja najlepiej jak tylko potrafimy!

  Dziękujemy, że jesteście z nami!❤️

  5v6iOTzgAXc84AWv.pngAynnmz1UZkyjbax1.jpg

  0Comments
   
  2500 chars

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

Ten uśmiechnięty chłopczyk na fotografiach to Mikołaj.

Przyzwyczaiłeś się, że dzieci na zdjęciach ze zbiórek są cierpiące? Pamiętaj, że nie każdą chorobę widać na pierwszy rzut oka. Nie pozwól, by ten uśmiech zniknął...

Mikołaj ma trzy lata i osiem miesięcy, kochających rodziców, rodzeństwo i...NIE MÓWI...

Już raz udowodniliśmy sobie, że wielka determinacja i intensywna rehabilitacja potrafi zdziałać cuda. Mikuś bowiem, dopiero w wieku dwóch lat i ośmiu miesięcy postawił swój pierwszy krok, a dziś trudno za nim nadążyć. rjRMdWcClLeVjzHj.jpg

W prywatnie prowadzonej terapii logopedycznej synek jest od 14 miesięcy, a od 8 miesięcy uczęszcza na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Jak na razie jednak żaden specjalista nie postawił konkretnej diagnozy, co jest przyczyną tego, że Mikołajek nie mówi.

Kolejny lekarz neurolog, u którego byliśmy z synkiem zalecił m. in. badanie genetyczne WES (Whole Exom Sequencing), które nie jest refundowane przez NFZ, a jest jedną z szans na diagnozę dla Mikołaja, a w konsekwencji podjęcia maksymalnie trafnego leczenia/ terapii. Koszt tego badania w zależności od opcji (WES/ WES TRIO) kształtuje się od 6 do ponad 13 tysięcy złotych.

Oboje z mężem pracujemy zawodowo i do tej pory zawsze radziliśmy sobie sami, ale koszty terapii, rehabilitacji, badań i konsultacji są ogromne, a w przypadku rozwoju mowy liczy się czas. Musimy zintensyfikować działania terapeutyczne!

Prosimy o wsparcie na diagnostykę i terapie, w tym terapię logopedyczną, SI i rehabilitację, ponieważ jako rodzice musimy zrobić wszystko, by Mikołaj miał szansę na pełną sprawność, komunikację, by nie był wykluczony... A w przyszłości, by miał szansę na podjęcie nauki w szkole i samodzielność.

Pamiętaj, dobro powraca!❤️

Ze swej strony, dla chętnych darczyńców, którzy zechcieliby wesprzeć Mikołajka kwotą 250 zł lub wyższą, mogę zaoferować lekcje gry na fortepianie w moim miejscu zamieszkania. Jestem pianistką, pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem, konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej i ekspertem MEiN.

Nie bądź obojętny, pomóż...


#MikołajChceMówić #PomóżMikołajowi #TerapiaLogopedyczna #TerapiaSI #Terapia #BadanieWES #DobroPowraca #NieBądźObojętny #Pomóż

#LekcjeGryNaFortepianie #LekcjeFortepianu


English below


This smiling boy in the pictures is Mikolaj.

Are you used to the fact that children in the photos from the fundraisers are suffering? Remember that not every disease can be seen at first glance. Don't let that smile fade...

Mikolaj is three years and eight months old, he has loving parents, siblings and... He is UNABLE TO SPEAK...

We have already proved to ourselves once that great determination and intensive rehabilitation can work wonders. Mikolaj started walking at the age of two years and eight months, and today it is difficult to keep up with him.

My son has been in private speech therapy for 14 months, and for 8 months he has been attending classes as part of early development support. So far, however, no specialist has made a specific diagnosis, to clarify the reason why Mikolaj can’t speak.

Another neurologist that Mikolaj had a consultation with referred him for several tests, including the genetic test WES (Whole Exome Sequencing), which is not refunded by NFZ (the National Health Fund in Poland). It is one of the most effective tests for diagnosing genetic illnesses, and thus crucial in choosing the most appropriate treatment. The cost of this test, depending on the options (WES, WES TRIO), varies between 6000 zl to over 13000 zl.  

Both my husband and I work professionally and so far we have always managed on our own, but the costs of therapy, rehabilitation, examinations and consultations are enormous, and in the case of speech development, time counts. We need to step up our therapeutic efforts!

We ask for support for diagnostics and therapies, including speech therapy, SI (sensory integration) and rehabilitation, because as parents we have to do everything to ensure that Mikolaj has a chance to communicate efficiently, and that he is not excluded... And in the future, to have a chance to study at school and become independent.

Remember, the good returns! ❤️

For my part, for willing donors who would like to support Mikolaj with 250 Polish zloty or more, I can offer piano lessons at my home (or online for people from abroad). I am a pianist, teacher with many years of experience, consultant of the Centre for Artistic Education and Expert of the Ministry of Education.


Location

Wieliczka, Poland

See on map
map pin
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Rewards / offers 2 New

Buy and support whip-rounds.

Novelty! Now you can support the whip-round by adding a awards / offers yourself. You sell and the funds go directly to the whip-round, helping is so easy - read more.

Buy and support whip-round

Active created by organizer:
Tickets & Vouchers • Other
Bilet do Kopalni Soli w Wieliczce (Trasa Turystyczna)
Bilet na Trasę Turystyczną do Kopalni Soli w Wieliczce. Termin ważności biletu to 31 maja 2023. Więcej informacji na stronie www.kopalnia.pl Możliwość odbioru osobistego lub wysyłki tradycyjnej (konieczność podania adresu do wysyłki).Zdjęcia własne oraz że strony www.kopalnia.pl
60 zł

Purchased 1 out of 2

Electronics & Music • Music
Finesis Trio "Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpanii i Włoch" - Album CD

SŁOŃCE ZAKLĘTE W DŹWIĘKACH HISZPANII I WŁOCH

Album Finesis Trio - trzech niezwykle utalentowanych Artystek, które połączyła wspólna pasja - MUZYKA!


Katarzyna Puch - Słabik *sopran*

Małgorzata Żegleń - Włodarzyk *gitara, lutnia*

Paulina Tkaczyk - Cichoń *klawesyn*Program płyty obrazuje ukryty w formach i rytmach temperament muzyki hiszpańskiej

i włoskiej. Obejmuje on „perełki repertuarowe” – niejednokrotnie nieznane i rzadko wykonywane utwory, odnalezione przez zespół w europejskich bibliotekach i muzeach.

 

Georg Friedrich Händel

Kantata hiszpańska No se emenderá jamás HWV 140      

Niezwykle interesującą brzmieniowo pozycją jest osobliwa kantata hiszpańska Georga Friedricha Händla No se emenderá jamás, na bardzo oryginalny, jak na owe czasy skład – sopran, gitarę oraz basso continuo. Powstała ona w Rzymie ok. 1707-1708 r. podczas pobytu Händla na dworze księcia Francesco Marii Ruspoliego, gdzie zobligowany był do cotygodniowego komponowania kantat włoskich. Hiszpański tekst, gitara obligato oraz długie archaiczne nuty czynią tę kantatę wyjątkową. Ciekawostką pozostaje fakt, że nie ufając domowemu kopiście Händel na wszelki wypadek sam wpisał słowa do egzemplarza dla wykonawców.

 

Luigi Boccherini

Kwintet gitarowy D-dur G 448

Pełna wdzięku i delikatności, a jednocześnie nasycona temperamentem i żywiołowością twórczość Luigiego Boccheriniego (Włocha, który ponad 30 lat spędził w Madrycie) nierzadko zawiera elementy hiszpańskiego folkloru znajdujące odbicie w figurach rytmicznych, harmonii czy melodii. Cechy te są wyraźnie odczuwalne w ekspresyjnym i wirtuozowskim Fandango, poprzedzonym dostojnym Grave. To dwie z czterech części kwintetu gitarowego D-dur G 448, opracowane na gitarę i klawesyn przez brytyjskiego gitarzystę i lutnistę – Juliana Bream’a (Introdukcja i Fandango).


Ferdinando Sor

Seguidillas boleras                           

Znaczące miejsce w historii pieśni hiszpańskiej zajmują Seguidillas boleras Ferdinando Sora skomponowane w latach 1790-1800. Te krótkie utwory, pisane zawsze w rytmie bolera, przeważnie mają zabarwienie humorystyczne (Muchacha, y la vergüenza), groteskowe,

a nawet frywolne, ale dotykają również problematyki życia doczesnego (Las mujeres

y cuerdas), aspektu miłości przynoszącej zarówno ukojenie (De amor en las prisiones), jak

i cierpienie (Prepárame la tumba), a także czerpią z hiszpańskiego renesansu poprzez zastosowanie terminologii religijnej (Si dices que mis ojos). Seguidillas wyróżnia tzw. bien parado – nagłe, niespodziewane zakończenie, które ma na celu zaskoczenie publiczności.

 

Tomasso Giordani

Six Solos for a Guitar with a thorough Bass for the Harpsichord – Sonata III c-moll

Odnalezione w Morawskim Muzeum w Brnie opus „Six Solos for a Guitar with a thorough Bass for the Harpsichord” Tomasso Giordaniego, obejmuje 6 utworów napisanych oryginalnie na gitarę angielską z towarzyszeniem basso continuo, w formie dwuczęściowych sonat solowych. Ten unikatowy zbiór stanowi swego rodzaju pomost pomiędzy epokami – napotkać w nim można zarówno echa baroku, jak i zapowiedź „nowego” stylu – klasycyzmu. Na płycie zarejestrowana została Sonata III c-moll. Zróżnicowany charakter części odzwierciedlony w niezwykłej ekspresji, uczuciowości oraz pięknej linii melodycznej Largo,

a zarazem lekkość i wirtuozeria w Allegro Alla caccia świadczą o przenikaniu się stylów galant i Empfindsamer Stil, tworząc estetyczny pluralizm dążący do skrystalizowania formy sonatowej.

 

Monumentos de la Música Española XLVII – Musica Barocca Española

Album zamyka wybór hiszpańskich pieśni w formie monodii akompaniowanej ze zbioru Monumentos de la Música Española XLVII – Musica Barocca Española z XVII wieku. Pisane były one do tekstów poetyckich o tematyce świeckiej, głównie miłosnej (Vuestra belleza, señora, Todo eres contradicciones), poruszającej zagadnienie fatum (Dulce desdén, Abril floreciente), a także społecznej (El baxel está en la playa). Często znaleźć można także metaforyczne odniesienia do natury, zastosowane w celu przekazania głębszych treści symbolicznych (Abril floreciente), w tym moralizatorskich (Avecilla, si picas). Zbiór ten został odkryty przez zespół w Bibliotece Katalońskiej w Barcelonie.

 

José Viñas

Andante sentimental op. 40

II połowa XIX stulecia przyniosła w Europie schyłek „złotego wieku gitary”. Zaczęła ona być wypierana na salonach i w salach koncertowych przez „nowoczesny” fortepian, mimo to hiszpańscy mistrzowie nie pozwolili na upadek instrumentu w jego ojczyźnie, pielęgnując

i podtrzymując tradycję artystycznej gry. Na płycie nie mogło zabraknąć solowej kompozycji – Andante sentimental z 1885 roku, napisanej przez jednego z najważniejszych wirtuozów gitary, wszechstronnie wykształconego José Viñasa – również znakomitego skrzypka, pianistę, śpiewaka, kompozytora i dyrygenta w teatrach operowych – którego interpretacje długi czas uznawane były za wzorzec wykonawczy, a jego rezydencja w Barcelonie pozostawała miejscem spotkań, rozmów i prezentacji wielu gitarzystów.


Możliwość odebrania albumu osobiście w Wieliczce, możliwa także wysyłka.


70 zł

Moneyboxes

Add moneybox

Nobody create moneybox for this whip-round yet. your moneybox may be the first!

Contributors 210

AB
Anna Boczar
hidden
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
300 zł
AB
Anna Brożek
200 zł
 
Hidden data
hidden
AW
Aneta weglarz
200 zł
 
Hidden data
30 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
hidden
See more

Comments 4

 
2500 chars