id: pcxgag

Razem odbudujmy Drugi Obelisk Wazów w Wyszkowie

Razem odbudujmy Drugi Obelisk Wazów w Wyszkowie

Our users created 1 065 777 fundraisers and raised 1 160 196 769 zł

What will you fundraise for today?

Description

I. IDEA, czyli nie pozwólmy na zniszczenie naszego XVII-wiecznego dziedzictwa!


„Każdemu narodowi potrzebne są stare kamienie i stare kształty architektoniczne.

To one właśnie stanowią kotwicę pamięci wielu pokoleń”


Te słowa stały się mottem powołanego w 2021 roku Społecznego Komitetu Odbudowy Drugiego Obelisku Wazów w Wyszkowie. Kotwicą, którą Komitet chce zarzucić w morzu pamięci pokoleń wyszkowian, jest historyczny, ponad 350-letni Drugi Wyszkowski Obelisk Wazów. Niegdyś stał na terenie parafii św. Idziego i dziś tam znajdują się jego odnalezione i zabezpieczone szczątki. Od dwóch lat członkowie Komitetu działają społecznie na rzecz uratowania tego, co z Obelisku ocalało, a docelowo - na rzecz jego odbudowy i przywrócenia miastu.


II. CO JUŻ UDAŁO SIĘ ZROBIĆ, czyli Drugi Obelisk jest zabytkiem!


Gdy rozpoczynaliśmy naszą misję, wielu nie miało pewności i wiary, że porzucone i zapomniane kamienne bryły to pozostałości Drugiego Obelisku z czasów panowania dynastii Wazów. Staraniem naszego Komitetu oraz powołanego przez nas Wyszkowskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii, fakty te zostały jednak zweryfikowane i potwierdzone przez grono ekspertów. Zwieńczeniem ich i naszej pracy była wydana w czerwcu 2023 r. decyzja mazowieckiego konserwatora o wpisie do rejestru zabytków ruchomych siedemnastowiecznych pozostałości kamiennego Obelisku, tzn. Drugiego Obelisku Wazów w Wyszkowie. Zatem Drugi Obelisk już w obecnej, szczątkowej, formie jest nowym zabytkiem Wyszkowa! W dodatku jednym z najstarszych, sięgających czasów Kolumny Zygmunta w Warszawie, która jest najstarszym świeckim pomnikiem w nowożytnej Europie!


Jak czytamy w uzyskanej opinii konserwatorskiej: "Odnalezione fragmenty stwarzają możliwość przeprowadzenia szczegółowych badań porównawczych, co jest niezwykle cenne dla poznania historii tego wyjątkowego artefaktu. Analiza obróbki kamienia wskazuje, że jest on najprawdopodobniej analogiczny do zachowanego w pełnej formie Obelisku przy ulicy 3 Maja. Jest to mocna przesłanka, by twierdzić, iż oba obiekty powstały w tym samym czasie".


Nasze starania o przywrócenie Drugiemu Obeliskowi dawnej świetności, na wzór pierwszego wyszkowskiego Obelisku, nabrały nowej mocy. Dzięki decyzji konserwatora mogliśmy przejść do kolejnego etapu prac - przystąpienia do projektowania renowacji nowego wyszkowskiego zabytku. I tak dzięki umowie trójstronnej z Parafią św. Idziego i Gminą Wyszków Obelisk stał się własnością Wyszkowskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii, które przyjęło na siebie obowiązek odbudowy Obelisku, a po ukończeniu tej misji - przekazania go na rzecz miasta. Obecnie prowadzimy niezbędne do przystąpienia do odbudowy uzgodnienia z urzędami i instytucjami. Równolegle trwa faza projektowa całego przedsięwzięcia.


III. CEL, czyli każdy może dołożyć cegiełkę do tego historycznego dzieła!


Jako Społeczny Komitet Odbudowy Drugiego Obelisku Wazów już dziś dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które bezinteresownie wsparły nasze dzieło. Nadszedł jednak etap, w realizacji którego niezbędne będzie wsparcie materialne. Dlatego z wiarą, że ocalenie i należyte wyeksponowanie w przestrzeni miejskiej tak cennego dla budowania historycznej tożsamości Wyszkowa obiektu architektury i sztuki jest nie tylko naszym pragnieniem, zwracamy się z prośbą o wpłaty finansowe.


Koszt prac przygotowawczych, projektowych oraz budowlanych oszacowany został na około 200 tys. zł. Na kwotę tę składają się:

1) Roboty ziemne i budowlane: 20.000 zł

2) Prace kamieniarskie: 150.000 zł


Pozostałe 30.000 zł stanowi wkład własny Komitetu, na który składa się wykonanie wszelkiego rodzaju uzgodnień, prace koncepcyjne - włącznie z projektem budowlanym odbudowy Obelisku i zagospodarowania terenu jego lokalizacji - oraz dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę a także przeprowadzenie procedury zgodności planowanych prac z zaleceniami i sztuką konserwatorską.


Kwota prowadzonej przez nas zbiórki nie wyczerpuje oczywiście wszystkich szacowanych i wymienionych wyżej wydatków, ale jednym z naszych zamierzeń jest pozyskanie zewnętrznych dotacji na ten szczytny cel m.in. od instytucji kultury oraz od sponsorów.


IV. MECENAT, czyli co możemy zaoferować w zamian za wsparcie?

Ta idea zrodziła się z miłości do rodzinnego miasta i poszanowania tego, co ofiarowała nam historia, ale też z potrzeby i poczucia obowiązku ocalenia tego, czego nie zdołała nam odebrać... Wiemy, że myślących i czujących podobnie jest nas więcej. Dlatego RAZEM ODBUDUJMY DRUGI OBELISK WAZÓW W WYSZKOWIE!


Wspierając naszą zbiórkę, macie szansę zostać mecenasami kultury na skalę nie tylko lokalną. Chcemy dzielić się z Wami satysfakcją z udziału w przywróceniu miastu tak cennego zabytku! Ale poza wyrazami wdzięczności i satysfakcją wszystkim wspierającym ofiarujemy także wpis na listę Darczyńców, która zostanie umieszczona w kapsule czasu pod Obeliskiem, a także dodatkowo:


- wpłata 10 zł - wpis do księgi pamiątkowej, która zostanie wydana po zakończeniu projektu

- wpłaty 50 zł - ozdobna pamiątkowa „cegiełka” z podziękowaniem oraz wpis do księgi pamiątkowej

- wpłata 100 zł - pamiątkowy medal mosiężny*, ozdobna pamiątkowa „cegiełka” z podziękowaniem oraz wpis do księgi pamiątkowej

- wpłata 500 zł - pamiątkowy medal mosiężny oksydowany*, ozdobna pamiątkowa „cegiełka” z podziękowaniem oraz wpis do księgi pamiątkowej

* Pamiątkowe medale, wydane dzięki wsparciu Powiatu Wyszkowskiego, stanowią jedyną w swoim rodzaju pamiątkę, gdyż posiadają wartość kolekcjonerską jako numizmat z wybitym symbolem mennicy oraz nominałem.


Społeczny Komitet Odbudowy Drugiego Obelisku Wazów w Wyszkowie:

Adam Grześkiewicz

Alicja Staszkiewicz

Małgorzata Bajowska

Paweł Kraszewski

Piotr Płochocki

Grzegorz Hyrycz

Elwira Czechowska

There is no description yet.

There is no description yet.

Location

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Offers/auctions 4

Buy, Support.

Buy, Support. Read more

Active created by Organiser:
Donation & Thanks
Wpis do księgi pamiątkowej
Wpis do księgi pamiątkowej, która zostanie wydana po zakończeniu projektu
10 zł

Sold: 8

End in 9 days!
Donation & Thanks
Ozdobna pamiątkowa „cegiełka”
Ozdobna pamiątkowa „cegiełka” z podziękowaniem oraz wpis do księgi pamiątkowej
50 zł

Sold: 7

End in 9 days!
Donation & Thanks
Pamiątkowy medal mosiężny
Pamiątkowy medal mosiężny, wydany dzięki wsparciu Powiatu Wyszkowskiego, stanowi jedyną w swoim rodzaju pamiątkę, gdyż posiada wartość kolekcjonerską ...
100 zł

Sold: 21

End in 9 days!
Donation & Thanks
Pamiątkowy medal mosiężny oksydowany
Pamiątkowy medal mosiężny oksydowany, wydany dzięki wsparciu Powiatu Wyszkowskiego, stanowi jedyną w swoim rodzaju pamiątkę, gdyż posiada wartość kole...
500 zł

Sold: 6 out of 30

Moneyboxes

Add moneybox

Nobody created moneybox for this fundraiser yet. Your moneybox may be the first!

Donations 69

MM
Michał Mielcarz
115 zł
WI
Wojciech i Dorota Smółkowscy
500 zł
JZ
Julia Zdrojewska
10 zł
DO
Dorota
25 zł
JP
Jacek Papużyński
100 zł
RK
Robert Kaczmarczyk
200 zł
BB
Barbara Bernat
100 zł
PW
Piotr Wykowski
100 zł
SR
Magdalena Raniszewska
100 zł
PZ
PAWEŁ ZAWADZKI
100 zł
See more

Comments 2

 
2500 char