id: pmcpkg

ExChange The World / ExChange The World

ExChange The World / ExChange The World

123 days left
28 
supporters
Donate
Zrzutka.pl does not charge any commission

Description

Jesteśmy polsko-włoską parą, która od września 2015 roku podróżuje dookoła świata zbierając historie światozmieniaczy i światozmieniaczek – osób, które zmieniają świat na lepsze.


Korzystając z zebranych historii inspirujemy innych, sieciujemy ludzi o podobnych wartościach dzięki czemu ich praca staje się jeszcze bardziej efektywna, a także organizujemy prezentacje i warsztaty wspierające tych, którzy chcą rozpocząć własną światozmieniającą przygodę.


CO OSIĄGNĘLIŚMY DO TEJ PORY

Od września 2015 do sierpnia 2020 udało nam się:

 • Przeprowadzić ponad 300 wywiadów ze światozmieniaczami i światozmieniaczkami z 36 krajów
 • Napisać i opublikować ponad 90 historii na naszej stronie internetowej https://www.exchangetheworld.info/
 • Pracować wolontariacko w około 30 projektach społecznych.
 • Zorganizować dwadzieścia 6-dniowych Changemaker Course i 153 warsztaty i prezentacje z podróży w 25 różnych krajach dla 3688 osób, we współpracy z takimi organizacjami jak AIESEC, Amnesty International, Ashoką, Erasmus, Google, Impact Hub, JA, JCI, Kanthari+, Make Sense, organizacjami skautowymi, Rotary, PwC, TEDx, Toastmasters i inni
 • Opublikować we współpracy z ZHP naszą pierwszą książkę: 17 scenariuszy dla liderów/ek harcerskich i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Scenaiursze w 8 językach są dostępne tutaj: https://changemakertoolkit.wixsite.com/change
 • Opowiedzieć o naszym projekcie na wydarzeniu TEDx talk: https://www.youtube.com/watch?v=xvKHkS49vRoDLACZEGO WARTO NAS WESPRZEĆ

 • Bo podczas ostatnich 5 lat pokazaliśmy że nasz pomysł na wyprawę działa: dostarczamy inspirujących historii, wspieramy światozmieniaczy/ki z różnych zakątków świata, promujemy ideę wymiany i ekonomii dzielenia się.
 • Bo oferujemy wszystkie rezultaty naszej podróży za darmo lub za “pay as you like” (płać ile chcesz). Dzielimy się historiami, sieciujemy ludzi, organizujemy prezentacje, warsztaty i szkolenia mając pewność, że każdy może z nich skorzystać, bez względu na swoją sytuację finansową.
 • Bo stając się częścią naszego projektu regularnie otrzymywać będziesz niezwykłe historie światozmieniaczy/ek z całego świata. Przyjdą one na Twojego maila w formie GoodNewsLettera, będziesz mógł/a przeczytać je również na naszej stronie i w mediach społecznościowych.
 • Bo dzięki Twojemu wsparciu osoby z różnych zakątków świata będą mogły uczyć się jak zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, w tym środowisko czy globalną społeczność, które oddziałują bezpośrednio również na Ciebie. Jesteśmy wszyscy ze sobą powiązani, np. osoby przeciwdziałające wycinaniu lasów w Indonezji walczą o powietrze, którym Ty również oddychasz.
 • Bo będziemy do Twojej dyspozycji jeśli sam/a zdecydujesz się coś dla świata zrobić. Służymy nie tylko naszą radą i doświadczeniem, ale również kontaktami do setek światozmieniaczy/ek z całego świata, którzy być może stali przed podobnymi wyzwaniami co Ty, rozwiązali problemy, które Ty dziś starasz się rozwiązać, mają podobny pomysł lub podobne spojrzenie na świat.
 • Bo tylko razem możemy naprawdę coś w tym świecie zmienić.JUŻ NAS WSPIERAJĄ


Partnerzy

xwb8jv-19c5a523.png

xwb8jv-a31aa788.png

xwb8jv-7bf04ec4.png

xwb8jv-45c53884.png

Patroni

xwb8jv-c36b7e25.png


KIM JESTEŚMY

xwb8jv-78c40c6d.png

Anna Książek

xwb8jv-5ed883c9.png

Andrea Pucci


Jesteśmy:


Podróżni(cz)kami

Mamy za sobą takie doświadczenia podróżnicze jak:

 • Wędrówki piesze: Camino de Santiago (trasa północna, francuska, portugalska), Via Francigena (z Bologni do Rzymu)
 • Szczyty: Kilimandżaro, Mont Blanc, Tubkal, Olimp
 • Wycieczki autostopem: Bałkany, Gruzja, Półwysep Iberyjski, Turcja
 • Doświadczenie życia w różnych krajach: Włochy, Polska, Portugalia, Korea, Francja
 • 5-letnia podróż dookoła świata w poszukiwaniu światozmieniaczy/ek


Aktywist(k)ami społecznymi

Działamy na rzecz praw człowieka, odpowiedzialnej konsumpcji i szeroko pojętego rozwiązywania problemów społecznych. Od lat współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, które czynią świat lepszym.


Opowiadacz(k)ami historii

Podczas naszej wyprawy, w najróżniejszych formach, opowiadamy historie spotkanych światozmieniaczy/ek. Przygotowujemy artykuły, wywiady, one-pagery, zdjęcia z cytatami, opowieści na żywo, prezentacje zdjęć, filmy. Chcemy, by nasze historie inspirowały, motywowały, dawały impuls do podjęcia własnych działań.


Trener(k)ami

Spośród nas to przede wszystkim Anna zajmuje się prowadzeniem szkoleń, warsztatów, coachingu. Od lat przygotowuje przyszłych liderów i liderki społecznych/e, wspiera też tych, którzy już działają. Więcej o jej trenerskim i pozatrenerskim doświadczeniu: http://annaksiazek.mystrikingly.com/WIĘCEJ INFORMACJI I KONTAKT


Nasze strony internetowe:

https://www.exchangetheworld.info/

https://changemakertoolkit.wixsite.com/change


Media społecznościowe:

https://www.facebook.com/exchangetheworld.info

https://www.instagram.com/exchangetheworld.info/

https://www.youtube.com/watch?v=xvKHkS49vRo


Kontakt:

[email protected]

+48 503 399 565 (What's app)


Media o nas:


Więcej wywiadów i artykułów o naszej podróży: https://www.exchangetheworld.info/press-pl

English below:

We are Anna Ksiazek and Andrea Pucci, a couple who since September 2015 is traveling around the world collecting stories of changemakers, people who change our world for better in the different corners of our planet. There are beautiful people everywhere, with beautiful stories.


We use these stories to inspire others, to network like-minded people making them even more effective and to organize presentations and workshops for those who want to start their own social actions.


WHAT WE ACHIEVED SO FAR

Since September 2015 till August 2020 we have managed to:

 • Collect over 300 interviews with changemakers from 36 different countries
 • Write down and publish more than 90 stories on our websites https://www.exchangetheworld.info/
 • Volunteer in about 30 social projects
 • Organize 20 Changemaker Courses and 153 workshops and presentations for 3688 people in 25 countries, in collaboration with many organizations, such as AIESEC, Amnesty International, Ashoka, Erasmus, Google, Impact Hub, JA, JCI, Kanthari+, Make Sense, PwC, Rotary, Scouting, TEDx, Toastmasters, and others
 • Publish our first book: 17 scenarios for scout leaders, teachers and activists, who work with children and youth. All scenarios in 8 languages are published here: https://changemakertoolkit.wixsite.com/change
 • Speak about our project during TEDx talk event: https://www.youtube.com/watch?v=xvKHkS49vRoWHY IT’S WORTH TO SUPPORT US

 • Because during last 2 years we proved that our idea works: we provide inspiring stories, we support changemakers from all over the world and we promote the idea of exchange and sharing economy.
 • Because we offer all results of our journey for free or “pay as you like”. We share stories, network people, organize presentation, workshops and trainings being sure that everybody can participate, regardless of their financial situation.
 • Because as a part of our project you will regularly receive stories of changemakers from all over the world. You will receive them by email in the form of GoodNewsLetter; you will be also able to read about them on our website and social media.
 • Because thanks to your support people from all over the world will be able to join the Changemaker Course and learn how to change the world, the same world you are living in. Those people who, for example, protect the forest in Indonesia are working also for you and for the air we all breath.
 • Because we will support also you if one day you decide to change the world yourself. We will be happy to share our knowledge and experience and connect you with other changemakers who may have the same challenges or who may have solved the problems you are facing now, or who can just support you as like-minded people.
 • Because only together we can make a real change.ALREADY SUPPORT US


Partners

xwb8jv-8eae4554.png

xwb8jv-1f29a5ae.png

xwb8jv-23a15fc4.png

xwb8jv-4d3f8009.png

Patrons

xwb8jv-a23fcde5.png


WHO ARE WE

xwb8jv-697542ce.png

Anna Książek

xwb8jv-75d56208.png

Andrea Pucci


We are:


Travelers

Our traveling experiences:

 • On foot: Camino de Santiago (France, North and Portuguese route), Via Francigena
 • Tops: Kilimanjaro, Mont Blanc, Tubkal, Olimp
 • Hitchhiking: Balkans, Georgia, Iberian Peninsula, Turkey
 • Living in other countries: Italy, Poland, Portugal, South Korea, France, England
 • 5 years travel around the world in search for changemakers


Social activists

We work for human rights, environment, responsible consumption and solving social problems in a broad sense. Since years we’ve collaborated with international organizations which make this world a better place.


Storytellers

During our journey we tell in many different forms the stories of the changemakers we meet. We prepare articles, interviews, one-pagers, quotations, oral storytelling, photo presentations, videos. We want our stories to inspire others, motivate them and light the spark to make them creating their own stories.


Trainers

Among us Anna is the one that since many years is involved in organizing workshops, training, and coaching sessions. She works mostly in the social sector, preparing leaders and supporting activists. More about her experience here: http://ksiazekanna.strikingly.com/.MORE INFORMATION AND CONTACT


Our websites:

https://www.exchangetheworld.info/

https://changemakertoolkit.wixsite.com/change


Social media:

https://www.facebook.com/exchangetheworld.info

https://www.instagram.com/exchangetheworld.info/

https://www.youtube.com/exchangetheworld


Contact:

[email protected]

+48 503 399 565 (What's app)


Media about us:


More about our media coverage: https://www.exchangetheworld.info/press

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Contributors 28

preloader

Comments

 
2500 chars
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!

Our users created

891 712 whip-rounds

and collected

832 384 976 zł

What are you collecting for today?