id: rnsf7w

#PomocObrońcomUkrainy - zakup sprzętu dla obrońców Ukrainy / #helpdefendersofUkraine

#PomocObrońcomUkrainy - zakup sprzętu dla obrońców Ukrainy / #helpdefendersofUkraine

Our users created 1 179 161 fundraisers and raised 1 233 029 031 zł

What will you fundraise for today?

Description

УКРАЇНСЬКА НИЖЧЕ / ENGLISH BELOW

a6a6f0cf4b0bf6d9.png

Ukraino chcemy wam pomagać w walce ! 


WOJNA NA UKRAINIE:


Wojna na Ukrainie trwa nieprzerwanie od 2014 roku, jednak wydarzenia z ostatnich dni pokazują, że sytuacja bojowa posunęła się zbyt daleko. Chcielibyśmy mieć tę moc, by móc powiedzieć stop, niestety na chwile obecną możemy jedynie wesprzeć humanitarnie i technologicznie walczących cywilów, medyków oraz żołnierzy. 


f2e716853485d0a0.png

ZRZUTKA:


Fundacja Hagia Marina uruchamia oficjalna zbiórkę pieniędzy, dedykowaną pomocy technologicznej Ukraińskiemu Wojsku, Medykom oraz ludności cywilnej. Nasza pomoc jest kontynuacją bliskiej współpracy z Ukraina rozpoczętej w 2021 r. podczas projektu "Polska-Ukraina: Sąsiedztwo 4.0".


Wszystkie środki zebrane będą przekazane w 100% na następujące cele:

 • Kontenery mieszkalne – do odpoczynku i spania
 • Apteczki pierwszej pomocy – z wypełnieniem wojskowym
 • Krótkofalówki,
 • Power banki,
 • Baterie,
 • Latarki.


md87d6584b6db137.pngMonitorujemy sytuację na bieżąco, jesteśmy w stałym kontakcie ze organizacjami pomocowymi działającymi na rzecz Ukrainy oraz bezpośrednio z naszymi przyjaciółmi na froncie. Sytuacja zmienia się dynamicznie z godziny na godzinę.


Partnerzy:

o9f0bfbe04e116b6.png


 • Miasto Kowel
 • Miasto Łuck
 • Obwód Wołyński
 • Gmina Supraśl


Zgłoszenia partnerskie prosimy przesyłać na: [email protected]


O NAS:

n01413f7a5bf064e.png


Fundacja Hagia Marina (FHM) jest organizacją specjalizującą się w działalności na rzecz edukacji, doskonalenia zawodowego, promocji kultury oraz mniejszości narodowych i etnicznych. W 2021 roku zrealizowany został projekt pt. "Polska-Ukraina: Sąsiedztwo 4.0". Potrzebą realizacji Projektu był stan technologiczny ukraińskiej gospodarki oraz wykorzystywania środowiska naturalnego. Obecne posiadamy bliskie relacje z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy i z całego serca chcemy im pomóc. – dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2021.

kc36e8bb086c180a.png


Fundacja Hagia Marina

REGON: 369928549

NIP: 5223120488

KRS: 0000726821

Warszawa 01-470

ul. Dywizjonu 303 161A/25


УКРАЇНСЬКА МОВА

Україно, ми хочемо вам допомагати в боротьбі! Не дозволимо вам здатись!

ВІЙНА В УКРАЇНІ:

Війна в Україні триває безперервно з 2014 року, однак події останніх днів показують, що ситуація зайшла надто далеко. Ми хотіли б мату ту силу, щоб сказати СТОП, але нажаль на даний час можемо тільки допомогти гуманітарно і технологічно залучаючи цивільних, медиків і військових.

ЗБІР ГРОШЕЙ:

Фонд «Hagia Marina» розпочинає офіційний збір грошей, котрі будуть спрямовані  безпосередньо на технологічну допомогу Збройним Силам України та для всіх захисників незалежної України. Наша акція - це продовження нашої тісної співпраці, котра розпочалась у 2021 році підчас проекту «Польща-Україна: сусідство 4.0».

Всі зібрані кошти будуть передані в 100% на наступні цілі:

 • Контейнери житлові,
 • Аптечки для першої допомоги,
 • Рації,
 • Портативні зарядні прилади (Powerbank),
 • Біноклі,
 • Батареї,
 • Ліхтарики.

Спостерігаємо за ситуацією на даний момент, перебуваємо в безпосередньому і сталому контакті з організаціями, котрі працюють для України та безпосередньо з нашими друзями на фронті. Ситуація змінюється динамічно з години на годину.

Партнери: Надсилайтепартнерські заявки на адресу: [email protected]

ПРО НАС:

Фонд«Hagia Marina (FHM)» являється організацією, котра спеціалізується в діяльності з метою освіти, підвищення кваліфікації, популяризація культури, національних та етнічних меншин. В 2021 році зреалізували проект «Польща-Україна: сусідство 4.0». Необхідністю реалізації Проекту був технологічний стан української економіки та використання природнього середовища. На даний час у нас тісні стосунки з нашими друзями з України, і ми від усього серця хочемо їм допомогти. – спів фінансується Міністерством.

Фонд«Hagia Marina (FHM)» являється організацією, котра спеціалізується в діяльності з метою освіти, підвищення кваліфікації, популяризація культури, національних та етнічних меншин. В 2021 році зреалізували проект «Польща-Україна: сусідство 4.0». Необхідністю реалізації Проекту був технологічний стан української економіки та використання природнього середовища. На даний час у нас тісні стосунки з нашими друзями з України, і ми від усього серця хочемо їм допомогти. – спів фінансується Міністерством.


ENGLISH

Ukraine, we want you help you in fight!

WAR IN UKRAINE:

The war in Ukraine has been going on uninterruptedly since 2014, but the events of recent days show that the combat situation has gone too far. We would like to have the power to be able to say stop, unfortunately at the moment we can only support humanely and technologically fighting civilians, medics and soldiers.

FUNDRAISER:

The Hagia Marina Foundation is launching an official fundraiser dedicated to technological assistance to the Ukrainian Army, Medics and civilians. Our assistance is a continuation of the close cooperation with Ukraine started in 2021 during the "Poland-Ukraine: Neighbourhood 4.0" project.

All collected funds will be used in 100% for the following purposes:

 • Habitable containers - for rest and sleep
 • First aid kits - with military filling
 • Walkie-talkies,
 • Power banks,
 • Batteries,
 • Flashlights.

We monitor the situation on an ongoing basis, we are in constant contact with aid organizations working for Ukraine and directly with our friends at the front. The situation is changing dynamically from hour to hour.

Partners: Please send partner applications to: [email protected]

ABOUT US:

The Hagia Marina Foundation (FHM) is an organization specializing in activities for education, professional development, promotion of culture and national and ethnic minorities. In 2021, the project entitled "Poland-Ukraine: Neighbourhood 4.0". The need to implement the Project was the technological condition of the Ukrainian economy and the use of the natural environment. We currently have close relations with our friends from Ukraine and we wholeheartedly want to help them.English below:

Ukraine, we want you help you in fight!

lcba4f0d1d71751d.png


WAR IN UKRAINE:

The war in Ukraine has been going on uninterruptedly since 2014, but the events of recent days show that the combat situation has gone too far. We would like to have the power to be able to say stop, unfortunately at the moment we can only support humanely and technologically fighting civilians, medics and soldiers.


h84c817df30abd2c.png

FUNDRAISER:

The Hagia Marina Foundation is launching an official fundraiser dedicated to technological assistance to the Ukrainian Army, Medics and civilians. Our assistance is a continuation of the close cooperation with Ukraine started in 2021 during the "Poland-Ukraine: Neighbourhood 4.0" project.

 

All collected funds will be used in 100% for the following purposes:

·      Habitable containers - for rest and sleep

·      First aid kits - with military filling

·      Walkie-talkies,

·      Power banks,

·      Batteries,

·      Flashlights,

 

We monitor the situation on an ongoing basis, we are in constant contact with aid organizations working for Ukraine and directly with our friends at the front. The situation is changing dynamically from hour to hour.

 

Partners:

 

·      UltraGroup

·      The city of Kovel

·      City of Lutsk

·      Volyn region

 

Please send partner applications to: [email protected]


kc6aa01d57a2e630.png


ABOUT US:

The Hagia Marina Foundation (FHM) is an organization specializing in activities for education, professional development, promotion of culture and national and ethnic minorities. In 2021, the project entitled "Poland-Ukraine: Neighbourhood 4.0". The need to implement the Project was the technological condition of the Ukrainian economy and the use of the natural environment. We currently have close relations with our friends from Ukraine and we wholeheartedly want to help them. - co-financed by the ministry


Subkonto do zbiórki:

49194010763194394700060000


Fundacja Hagia Marina


Cel zbiórki 500 000 Zł


REGON: 369928549

NIP: 5223120488

KRS: 0000726821


Warszawa 01-470

ul. Dywizjonu 303 161A/25

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 20

 
Hidden data
70 zł
 
Hidden data
1 110 zł
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
200 zł
 
Hidden data
200 zł
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
hidden
 
Hidden data
20 zł
 
Hidden data
200 zł
 
Hidden data
100 zł
See more

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!