id: r76kwv

Promocja regionu Ziemi Kłodzkiej przez przystosowanie skał pod rejony boulderowe

Promocja regionu Ziemi Kłodzkiej przez przystosowanie skał pod rejony boulderowe

Our users created 1 169 008 fundraisers and raised 1 217 611 381 zł

What will you fundraise for today?

Updates4

 • Na ten moment oddaliśmy w ręce wspinaczy 3 spoty boulderowe, oczyściliśmy kilkanaście kamieni, wyznaczyliśmy kilkanaście lini boulderowych, stworzyliśmy TOPO plany w formie PDF. Następnym etapem będzie skanalizowanie ruchu w obrębie spotów. Jednocześnie nadal odkrywamy i pracujemy nad kolejnymi spotami :)

  0Comments
   
  2500 characters

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description


Witajcie, celem zbiórki jest uzbieranie funduszy na pokrycie kosztów przygotowania nowych rejonó boulderowych na Ziemi Kłodzkiej.Miejsc nieodkrytych do tej pory z potencjałem boulderowym jest bardzo dużo, myślę że łączna ilość lini boulderowych może zbliżyć się bądź przewyższyć ilością bardzo duży rejon u naszych sąsiadów w okolicach Kudowy Zdrój.Cały rejon Ziemi Kłodzkiej to skupiska skałek, które usytuowane są w różnych miejscach poza terenami Narodowego Parku Gór Stołowych. Wymagają one przygotowania ścieżek podejściowych, w niektórych przypadkach niezbędna jest budowa platform do asekuracji. W planach mamy zlecenie wykonania tablic informacyjnych z mapami oraz opisami sektorów.


Jesteśmy grupą zapaleńców, mamy mnóstwo chęci i zapału. W rejonie Ziemi Kłodzkiej mamy już rejony wspinaczkowe i boulderowe, proces powstawania takich miejsc jest dość długi, ludzie biorący udział w tworzeniu to wolontariusze poświęcający swój wolny czas na takie prace. Pragniemy przyspieszyć ten proces i oddać w ręce wspinaczy kompleksowo przygotowane rejony boulderowe.


Mamy nadzieję na przychylność osób ze środowiska wspinaczkowego jak i spoza niego, którym zależy na promowaniu rejonu Ziemi Kłodzkiej jako terenów do uprawiania różnych aktywności fizycznej.


Wszystkie środki ze zbiórki zostaną w całości przeznaczone na:


- oczyszczenie terenu wokół skałek 

- materiał potrzebny do budowy, narzędzia itp.

- budowę platform pod skałkami do asekuracji

- wyznaczanie ścieżek podejściowych

- tablice informacyjneFanpage na którym będziemy informować o postepach prac, po osiągnięciu odpowiedniego limitu funduszy, który pozwoli nam na rozpoczęcie realizacji projektu.https://www.facebook.com/BOULDEROWAZIEMIAKLODZKA

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 48

MA
Marycha
200 zł
MS
Michał
200 zł
LB
200 zł
 
Hidden data
100 zł
WD
100 zł
Michał Świętek
100 zł
MS
Marcin S.
100 zł
MK
Maciej Kalita
100 zł
MM
Michał Maternia
100 zł
WM
Wojtek M.
100 zł
See more

Comments 5

 
2500 characters