Moneybox created for fundraiser 🇺🇦 #RazemDlaUkrainy / 🇺🇦 Join The International Aid Operation #HelpForUkraine

MG Consulting "Razem dla Ukrainy” / MG Consulting supports "Together for Ukraine"

MG Consulting "Razem dla Ukrainy” / MG Consulting supports "Together for Ukraine"

This moneybox replenishes fundraiser balance:

🇺🇦 #RazemDlaUkrainy / 🇺🇦 Join The International Aid Operation #HelpForUkraine
1 592 PLN Funds raised via moneybox
15 donators
Donate
Zrzutka.pl does not charge any fee

Create your moneybox and raise funds for

🇺🇦 #RazemDlaUkrainy / 🇺🇦 Join The International Aid Operation #HelpForUkraine
Create moneybox

Moneybox description

W związku z obecnymi wydarzeniami w Ukrainie nie mogliśmy pozostać obojętni. Chociaż jesteśmy jeszcze niewielką, rozwijającą się firmą, my także chcielibyśmy dołożyć swoją cegiełkę do pomocy humanitarnej dla ofiar wojny. W związku z tym, zainicjowaliśmy działania, które mają na celu wygenerowanie wsparcia.


Po pierwsze zdecydowaliśmy, że przekażemy poprzez niniejszą zbiórkę % od naszych wynagrodzeń oraz drugie tyle od naszej firmy na wsparcie dla Ukrainy,

Po drugie, stworzyliśmy wydarzenie, w ramach którego rozgrywamy dobroczynne mecze tenisa, podczas których zawodnicy mają możliwość dołożenia swojej cegiełki na pomoc dla Ukrainy. Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie TUTAJ


Uznajemy, że wspierając naszych sąsiadów, pomagamy w przywróceniu wartości humanitarnych w Europie, które w obecnych czasach powinny być nienaruszalnym standardem życia.


Zachęcamy Was do przyłączenia się do naszych działań i wsparcia zrzutki.

Razem możemy więcej!


Pomóż i udostępnij dalej, gdzie tylko się da - niech świat widzi, że jesteśmy #RazemDlaUkrainy.


Nasza zbiórka wspiera zrzutkę utworzoną przez Fundację To się uda, przy wsparciu portalu zrzutka.pl. Jest to oficjalna akcja, dzięki której chcemy wesprzeć, w miarę możliwości, wszystkie polskie organizacje niosące pomoc ofiarom wojny na terenie Ukrainy i Polski. Zebrane na tej zrzutce środki będą w 100% przekazane organizacjom, które już teraz pomagają osobom poszkodowanym oraz wykorzystane na zakupy wskazane przez Konsulat Ukrainy.

English below:

In connection with the recent events in Ukraine, we could not remain indifferent. Although we are a small, developing company, we would also like to contribute to the humanitarian aid for the victims of war. Therefore, we have started actions to generate support.


First, we have decided that we will donate a % from our salaries and a second amount from our company to support Ukraine through this collection.


Second, we have created an event where we play charity tennis matches where players add their contribution to help Ukraine. We recognise that by supporting our neighbours; we are helping to restore humanitarian values in Europe, which in this day and age should be an inviolable standard of living. More information about this action can be found in the event at the lin


Help and share wherever possible–let the world see that we are #TogetherForUkraine


Our contribution supports the fundraiser created by the To się uda Foundation, with the support of the zrzutka.pl portal. This is an official action through which we want to support, as much as possible, all Polish organizations that provide assistance to victims of war in Ukraine and Poland. Funds collected on this platform will be 100% transferred to organizations that are already helping the victims and will be used for purchases indicated by the Ukrainian Consulate. 


There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Donations 15

preloader