Moneybox created for whip-round 🇺🇦 #RazemDlaUkrainy / 🇺🇦 Join The International Aid Operation #HelpForUkraine

MG Consulting "Razem dla Ukrainy” / MG Consulting supports "Together for Ukraine"

MG Consulting "Razem dla Ukrainy” / MG Consulting supports "Together for Ukraine"

This moneybox replenishes whip-round balance:

🇺🇦 #RazemDlaUkrainy / 🇺🇦 Join The International Aid Operation #HelpForUkraine
4 200 273 zł  (≈ 897 494 €)
of 6 000 000 zł (≈ 1 282 051 €)
70%
1 592 PLN (≈ 340 €) collected in moneybox
15 supporters
Donate
Zrzutka.pl does not charge any commission

Create your moneybox and collect for

🇺🇦 #RazemDlaUkrainy / 🇺🇦 Join The International Aid Operation #HelpForUkraine
Create moneybox

Moneybox description

W związku z obecnymi wydarzeniami w Ukrainie nie mogliśmy pozostać obojętni. Chociaż jesteśmy jeszcze niewielką, rozwijającą się firmą, my także chcielibyśmy dołożyć swoją cegiełkę do pomocy humanitarnej dla ofiar wojny. W związku z tym, zainicjowaliśmy działania, które mają na celu wygenerowanie wsparcia.


Po pierwsze zdecydowaliśmy, że przekażemy poprzez niniejszą zbiórkę % od naszych wynagrodzeń oraz drugie tyle od naszej firmy na wsparcie dla Ukrainy,

Po drugie, stworzyliśmy wydarzenie, w ramach którego rozgrywamy dobroczynne mecze tenisa, podczas których zawodnicy mają możliwość dołożenia swojej cegiełki na pomoc dla Ukrainy. Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie TUTAJ


Uznajemy, że wspierając naszych sąsiadów, pomagamy w przywróceniu wartości humanitarnych w Europie, które w obecnych czasach powinny być nienaruszalnym standardem życia.


Zachęcamy Was do przyłączenia się do naszych działań i wsparcia zrzutki.

Razem możemy więcej!


Pomóż i udostępnij dalej, gdzie tylko się da - niech świat widzi, że jesteśmy #RazemDlaUkrainy.


Nasza zbiórka wspiera zrzutkę utworzoną przez Fundację To się uda, przy wsparciu portalu zrzutka.pl. Jest to oficjalna akcja, dzięki której chcemy wesprzeć, w miarę możliwości, wszystkie polskie organizacje niosące pomoc ofiarom wojny na terenie Ukrainy i Polski. Zebrane na tej zrzutce środki będą w 100% przekazane organizacjom, które już teraz pomagają osobom poszkodowanym oraz wykorzystane na zakupy wskazane przez Konsulat Ukrainy.

English below:

In connection with the recent events in Ukraine, we could not remain indifferent. Although we are a small, developing company, we would also like to contribute to the humanitarian aid for the victims of war. Therefore, we have started actions to generate support.


First, we have decided that we will donate a % from our salaries and a second amount from our company to support Ukraine through this collection.


Second, we have created an event where we play charity tennis matches where players add their contribution to help Ukraine. We recognise that by supporting our neighbours; we are helping to restore humanitarian values in Europe, which in this day and age should be an inviolable standard of living. More information about this action can be found in the event at the lin


Help and share wherever possible–let the world see that we are #TogetherForUkraine


Our contribution supports the fundraiser created by the To się uda Foundation, with the support of the zrzutka.pl portal. This is an official action through which we want to support, as much as possible, all Polish organizations that provide assistance to victims of war in Ukraine and Poland. Funds collected on this platform will be 100% transferred to organizations that are already helping the victims and will be used for purchases indicated by the Ukrainian Consulate. 


The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Contributors 15

 
Hidden data
20 zł
MC
MG Consulting
70 zł
MP
Mikołaj Pietrzak
35 zł
TI
TIbs
70 zł
ŁG
Łukasz Gorski
70 zł
SF
Siarhej Filipchuk
10 zł
MG
Mateusz Gutowski
 
Hidden data
500 zł
 
Hidden data
20 zł
PF
Paco Falder
70 zł
See more