id: rvhgec

Tłumaczenie sadhany Mawe Senge / Translation of Mawe Senge sadhana

Tłumaczenie sadhany Mawe Senge / Translation of Mawe Senge sadhana

Our users created 1 187 594 fundraisers and raised 1 249 155 879 zł

What will you fundraise for today?

Description

Dołącz do tej historycznej zasługi! Po raz pierwszy cała sadhana Mawe Senge zostanie przetłumaczona z języka tybetańskiego na język angielski oraz polski. Tłumaczenie będzie zrobione przez jednego z Geshe z Menri.

W pierwszej edycji tłumaczenia znajdzie się ponad 100 stron manuskryptu. Na początek dostępne będą dwie wersje, w języku angielskim oraz w języku polskim. Wsparcie tego projektu będzie równało się z ogromną zasługą, gdyż taki tekst raz przetłumaczony będzie mógł służyć wielu praktykującym, zarówno w obecnych czasach jak i przyszłym pokoleniom. Mawe Senge to tekst tantryczny zawierający w sobie praktykę yidama mądrości - jest to kompletna ścieżka do oświecenia. Na relatywnym poziomie dzięki tej praktyce łatwiejsze jest zrozumienie nauk, polepsza się pamięć, zdolności analityczne i artystyczne. Jest to coroczna, obowiązkowa praktyka w każdym większym klasztorze Bonu na świecie.

Więcej odnośnie Mawe Senge znajdziesz u nas na stronie:

www.drenpa-namkha.org

English below:

Join us in this historical merit! First time ever whole sadhana of Mawe Senge will be translated from tibetan into english and then polish. Translation will be done by one of Menri Geshes. First edition of translation will cover more then 100 pages of manuscript. In the beginning there will be two versions available in english and polish language. Supporting this project will be a huge merit because this kind of text once translated will benefit many practitioners and also future generations. Mawe Senge is a tantric text of a wisdom yidam, it is a complete path to enlightenment. On relative level it helps to study the teachings, it enhances memory of practitioner and also develops analitical and artistic skillls It is a annual mandatory practice in each major monastery Bon in the world. You can read more on our website: http://drenpa-namkha.org/en/800-2/

There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
The world's first Payment Card. Accept payments wherever you are.
Find out more

Donations 17

 
Hidden data
842 zł
 
Hidden data
200 zł
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
100 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
50 zł
 
Hidden data
10 zł
 
Hidden data
1 zł
See more

Comments

 
2500 characters
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!