id: sdhhpg

TWORZYMY MURAL DLA RAFAŁA / WE CREATE A MURAL FOR RAFAŁ

TWORZYMY MURAL DLA RAFAŁA / WE CREATE A MURAL FOR RAFAŁ

Our users created 1 167 708 fundraisers and raised 1 215 445 768 zł

What will you fundraise for today?

Updates1

 • Witam serdecznie, bardzo dziękujemy za Wasza aktywnosc i wpsarcie. Pracuje

  Chcemy uściślić jeden drobny szczegół, projekt jest gotowy jednakże Napis pod muralem jest poglądowy i może ulec zmianie, pracujemy jeszcze nad ostateczna wersja.


  Bardzo Wam jeszcze raz dziękujemy!


  *


  Hello everyone, we sincerely thank you for your activity and support.

  We would like to clarify one small detail: the project is ready; however, the text beneath the mural is just a placeholder and subject to change. We are still working on the final version.

  Thank you once again!

  0Comments
   
  2500 characters

  No comments yet, be first to comment!

  Read more
There are no updates yet.

There are no updates yet.

Description

TWORZYMY MURAL DLA RAFAŁA


Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, 


Rozpoczynamy prace nad stworzeniem Muralu mającego upamiętnić przedwcześnie odeszłego ś.p. Rafała Stepnowskiego, prezesa zarządu Boeing Corporation Poland i założyciela Naszej Fundacji Jeppesena, wizjonera, filantropa, mecenasa kultury i sportowca, człowieka o niezwykłych zasługach w zakresie rozwoju technologii lotniczych w Polsce, także z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności. W tym celu założyliśmy tę publiczną zbiórkę, która ma ułatwić realizację tego kosztownego przedsięwzięcia. Mural powstanie na szczytowej ścianie bloku na gdańskiej Morenie, przy ul. Warneńskiej 4, a jego wykonawcą będzie wybitny muralista Pan Rafał Roskowiński wraz z zespołem artystów. 


Upamiętnijmy razem Rafała! 

Fundacja Jeppesena i Rodzina ś.p. Rafała Stepnowskiego   


================================================


WE CREATE A MURAL FOR RAFAŁ


Dear Friends, 


We are beginning work on the creation of a Mural to commemorate the untimely passing of the late Rafal Stepnowski, Chairman of the Board of Boeing Corporation Poland and founder of Our Jeppesen Foundation, a visionary, philanthropist, patron of culture and sportsman, a man of extraordinary merit in the development of aviation technology in Poland, also from the point of view of security and defense. To that end, we have set up this public collection to facilitate this costly project. The mural will be created on the top wall of a block of flats in Gdansk's Morena, at 4 WarneńskaStreet, and will be executed by prominent muralist Mr. Rafal Roskowiński and his team of artists. 


Let's commemorate Rafal together! 

Jeppesen Foundation and Family of the late Rafal Stepnowski   


There is no description yet.

There is no description yet.

The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
The world's first Payment Card. Your mini-terminal.
Find out more

Moneyboxes

Add moneybox

Nobody created moneybox for this fundraiser yet. Your moneybox may be the first!

Donations 78

PP
Paweł P.
500 zł
BB
Barbara Baranowicz-Furman
100 zł
 
User unregistered
200 zł
TP
Alicja i Tomasz Polidowscy
2 000 zł
NE
Krystyna i Nina Ejsmont
2 000 zł
PS
Feliksa Maja Stepnowska i Łukasz Dyakowski
10 000 zł
PL
Paulina Leszczyńska-Sęk
100 zł
Ewa I Andrzej Łojkowscy
200 zł
AP
Anna Poraj-Górska
100 zł
See more

Comments 1

 
2500 characters