Pomoc by usprawnić Centra Zdrowia Psychicznego ID: sup2r6

Pomoc by usprawnić Centra Zdrowia Psychicznego ID: sup2r6

0 zł

total

0 zł

0 zł

total

57 days

57 days

left

0

0

contributors
Donate

Description

Czas epidemii jest szczególnie trudny dla osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Poczucie niepewności i zagrożenia, strach przed nieznanym i zmiana codziennego rytmu życia wpływają negatywnie na nasz dobrostan psychiczny. Dlatego warto wiedzieć, gdzie można szukać pomocy.
Centra Zdrowia Psychicznego

W tej chwili w Polsce działa 28 Centrów Zdrowia Psychicznego – są to placówki, w których można otrzymać wsparcie specjalisty – lekarza psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty.

W większości Centrów Zdrowia Psychicznego pracujący w nich specjaliści przeszli na zdalny kontakt z pacjentem. Będąc w trudnej sytuacji, można zadzwonić do takich miejsc i poprosić o teleporadę. W jej ramach można tez otrzymać e-recepte i e-zwolnienie.

Co warte podkreślenia, w ramach takiej zdalnej pomocy można np. brać udział w psychoterapii.

Kontakty można znaleźć na stronie Centrów Zdrowia Psychicznego, a także niżej w naszym artykule.

Środowiskowe Centra Zdrowia PsychicznegoProfesjonalny personel Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną. Kierowana ona jest do wszystkich mieszkańców, a w szczególności do: 
  • członków personelu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
  • członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom epidemii, 
  • osób objętych kwarantanną,
  • osób, które w związku z epidemią koronawirusa straciły pracę,
  • osób, które są w kryzysie psychicznym,
  • osób, którym odmówiono innej formy pomocy ze względu na pandemię.
Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego uruchomiły na ten trudny i wyjątkowy okres teleusługi. W wyjątkowych sytuacjach, przy zachowaniu środków ostrożności, pomoc udzialana jest na miejsu. Dyżury w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego mają miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.    Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego udzielają wsparcia psychologicznego mieszkańcom na obszarze działania centrum.

Contributors

no donations yet, be first to donate!

No donations yet, be first to donate!

Donate

Comments

 
2500 chars
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, be first to comment!

Our users created

517 949 whip-rounds


What are you collecting for today?